Obchodní a přepravní podmínky

Obsah:

 1. OBECNÉ USTANOVENÍ
 2. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
 3. ZBOŽÍ
 4. PLATEBNÍ PODMÍNKY
 5. ZÁRUKA A REKLAMACE
 6. DOPRAVA A PLATBA
 7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. OBECNÉ USTANOVENÍ

 1. Provozovatelem internetového obchodu www.prohopo.cz je společnost PRONACHEM spol. s r.o., Bystrcká 1096/50, Brno 624 00, IČ.: 25544217, DIČ.: CZ25544217
 2. Kupujícím může být jak konečný spotřebitel, tak osoba či firma, která nakupuje zboží za účelem svého podnikání s výrobky nabízené internetovým obchodem PROHOPO.cz.
 3. Zasláním objednávky na zboží z nabídky udávané na www.prohopo.cz ze strany kupujícího a následné potvrzení přijetí objednávky ze strany prodávajícího se považuje za uzavření kupní smlouvy. Kupující zasláním své objednávky také stvrzuje, že souhlasí s veškerými podmínkami prodeje uvedených na www.prohopo.cz.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo nepříjmout objednávku, jenž nebyla řádně vytvořena prostřednictvím internetového obchodu www.prohopo.cz, nebylo-li dohodnuto jinak.
 5. Veškeré smluvní vztahy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.občanského zákoníku ve znění pozdějších změn a doplňků.
 6. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů - pokud je kupujícím spotřebitel, pak k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ 000 20 869, internetová adresa http://www.coi.cz

2. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1. Odstoupení ze strany kupujícího:

Do doby expedice lze bezplatně objednávku stornovat, avšak je potřeba co nejdříve o tomto (telefonicky či e-mailem) prodávajícího informovat.
Taktéž dle § 1829 odst.1 občanského zákoníku má kupující právo do 14 dnů od přijetí zboží na vrácení zboží, a to bez udání důvodů. Toto ustanovení platí pouze pro kupujícího – spotřebitele. Toto zboží musí být ale neporušené, v originálním obalu a s originálními doklady, jinak si prodávající vyhrazuje právo na snížení vrácené ceny.
Zákazník odešle v takovémto případě zboží na adresu prodávajícího uvedenou v zápatí daňového dokladu (pod čarou), a to jako standardní balík (včetně svého bankovního spojení), nikoliv jako dobírku. V případě dobírky si vyhrazujeme právo odmítnout přijetí zásilky.

Adresy pro zaslání zboží formou standardního balíku z důvodů odstoupení od kupní smlouvy

Výdejní a expediční místo č.1 

Moravská Nová Ves

Výdejní a expediční místo č.2

Habrovany

PRONACHEM spol. s r.o. PRONACHEM spol. s r.o.
e-shop PROHOPO.cz e-shop PROHOPO.cz
Dolní 223 Habrovany 56
691 55 Moravská Nová Ves 683 01 Rousínov

Do 14 dnů od obdržení vrácené zásilky budou poukázány peníze zpět kupujícímu včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy prodávající přijal. Prodejce vrátí kupujícímu přijaté pěníze jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
Zákazník provede odstoupení od smlouvy osobně na jednom z výdejních či předávacích míst viz. kontakty

2. Odstoupení ze strany prodávajícího:

Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy v případě, kdy výrobce či dovozce není schopen dodat požadované zboží, anebo došlo k výraznému cenovému navýšení. O této skutečnosti bude kupující neprodleně informován za účelem nalezení alternativního řešení. Stejnou možnost odstoupení od kupní smlouvy si prodávající vyhrazuje pro případ, že minimální hodnota objednaného zboží včetně dopravného je menší než 150,- Kč. O této skutečnosti je kupující neprodleně informován prostřednictvím upozornění v košíku. Prodávající si dále vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy v případě, že objednávka s formou úhrady převodem z účtu nebyla uhrazena objednávajícím do data v ní uvedené.

3. ZBOŽÍ

 1. Ne veškeré zboží vystavené na www.prohopo.cz je skladem. Internetový obchod www.prohopo.cz disponuje 2 expedičními sklady a zboží je standardně expedováno do 120 hodin (5 pracovních dní). V případě, že se objednávka skládá z vícero položek a může nastat nutnost ji kompletovat z obou skladů, může se expediční lhůta prodloužit na 5 - 10 pracovních dnů. O takto vzniklé situaci je zákazník neprodleně informován.
 2. V případě, že objednávané množství je větší než skladová zásoba, je nutné počítat s prodloužením expediční lhůty na cca 10 - 14 dní, což je nutná doba pro objednání dodatečného zboží u dodavatele. Zákazník takto podanou objednávkou akceptuje výše uvedené prodloužení expediční lhůty. V případě, že by internetový obchod www.prohopo.cz nebyl schopen dodržet tuto lhůtu, bude zákazník neprodleně informován za účelem nalezení alternativního řešení.
 3. Obrázky u zboží mohou být v některých případech pouze ilustrativní a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnosti (např. nový obal výrobku, barevná odlišnost apod).
 4. Celková hodnota nákupu bude vždy zaokrouhlena na celé Kč. PHE poplatek (u položek, kterých se to týká) je již zahrnut v ceně.
 5. Na www.prohopo.cz je zobrazeno pouze takové zboží, které je standartně zalistováno v systému fa. PRONACHEM spol. s r.o.. V případě, zájmu o položky, které zde nenajdete, ale jsou v nabídce výrobce, lze využít kontaktů uvedených na www.prohopo.cz k dotazu týkajícího se daného výrobku. Celková nabídka je obvykle mnohem širší než pouze zobrazované položky.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Platební a dodací podmínky v rámci České republiky - B2C ( koncoví zákazníci )

Objednávky provedené přes WEBovou aplikaci na www.prohopo.cz je možné platit následujícími způsoby:

 1. Převodem z účtu = cena se rovná ceně zboží a případně dopravy vč. balného (vztahuje se i na objednávky s osobním odběrem, avšak bez případné dopravy vč. balného) viz. Aktuální ceny a možnosti dopravy pro Českou republiku - balíková přeprava nebo Aktuální ceny a možnosti dopravy pro Českou republiku - nákladní přeprava a je splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy tzn. od odeslání objednávky ze strany kupujícího a následné potvrzení přijetí objednávky ze strany prodávajícího prostřednictvým e-mailu, přičemž veškeré platební údaje k provedení úhrady objednávky jsou její součástí včetně data splatnosti objednávky. Při platbě objednávky je nutné vyplnit variabilní symbol. Doporučujeme tedy pokud možno využít tzv. QR kód, který je uvedený ve spodní části objednávky, což eliminuje nesprávné zadání platební údajů. V případě zvolení tohoto způsobu platby může dojít k prodloužení časové lhůty pro expedici o dobu převodu finančních prostředků na náš účet, který je vedený u Komerční banky pod číslem: 9010280297/0100 [IBAN: CZ87 0100 0000 0090 1028 0297, BIC(SWIFT): KOMBCZPPXXX]. Objednávky s formou úhrady převodem z účtu (tzv. předem) jsou vychystávány až po připsání úhrady na účet uvedeném v objednávce, přičemž objednané zboží je pro danou objednávku rezervováno pouze po celou dobu splatnosti objednávky. Pokud tedy kupující neuskuteční platbu v požadovaném termínu splatnosti objednávky může dojít k situaci, kdy zboží již pro takovou objednávku není dostupné (bylo uvolněno pro jinou objednávku a nebo došlo ke změně cen) byť je tato objednávka uhrazená avšak po její splatnosti. V takovém případě je prodávající oprávněn objednávku stornovat a došlou platbu vrátit zpět na účet ze kterého byla platba provedená není-li dohodnuto jinak, přičemž je kupující prodávajícím o této skutečnoti informovám zasláním zprávy prostřednictvím e-mailu. Zaplacené objednávky s formou úhrady převodem z účtu (tzv. předem) jsou vychystávány přednostně před objednávkami s formou úhrady na dobírku, byť mohou být přijaté později. Expedice těchto objednávek tzn. fyzické předání přepravci je obvykle následující den od vychystání, avšak může to být i v den vychystání nebo naopak později (závisí na roční době, aktuálních skladových zásobách apod.). V případě objednávek s osobním odběrem jsou tyto objednávky vychystávany tzv. operativně v součinnosti s jak logistickými možnostmi prodávajícího tak provozní doby výdejního či předávacího místa, případně dle dohody s kupujícím.
 2. Na dobírku = cena se rovná ceně zboží a dopravy vč. balného a je navýšena o doběrečné (nevztahuje se na objednávky s osobním odběrem) viz. Aktuální ceny a možnosti dopravy pro Českou republiku - balíková přeprava nebo Aktuální ceny a možnosti dopravy pro Českou republiku - nákladní přeprava. Objednávky s formou úhrady na dobírku jsou placeny až při doručení zboží přepravcem a mohou být uhrazeny buď hotově nebo platební kartou. Možnost platby platební kartou při doručení je závislé na vybraném typu dopravce kupujícím, avšak je třeba brát na zřetel, že i když platba kartou je možná, může dojít k situaci, kdy řidič doručující zásilku nemá funkční platební terminál (momentálně vybitý, poškozený, či jej zapoměl na depu apod.). Bohužel, toto ovšem nelze nijak z pozice prodávajícího ovlivnit, jediné co lze, je to, že na to můžeme upozornit, což právě zde činíme. Objednávky s formou úhrady na dobírku (tzv. až při doručování dopravcem) upřednostňují při vychystávání objednávky s formou úhrady převodem z účtu, byť mohou být přijaté dříve. Expedice těchto objednávek tzn. fyzické předání přepravci je obvykle následující den od vychystání, avšak může to být i v den vychystání nebo naopak později (závisí na roční době, aktuálních skladových zásobách apod.)
 3. Hotově nebo platební kartou = cena se rovná ceně zboží a případné dopravy (vztahuje se na objednávky, které jsou dle dohody mezi prodávajícím a kupujícím realizovány vlastní dopravou prodávacího tj. firmy PRONACHEM spol.s r.o. na adresu uvedenou kupujícím tzn. ne na výdejní ani předávací místo kam jsou objednávky doručovány na náklady prodávajícího zdarma) viz. Aktuální ceny a možnosti dopravy pro Českou republiku - balíková přeprava nebo Aktuální ceny a možnosti dopravy pro Českou republiku - nákladní přeprava. Objednávky s formou úhrady hotově jsou placeny při osobním vyzvednutí na výdejním nebo předávacím místě vybraném kupujícím případně při doručení zboží prodávajícím na adresu uvedenou kupujícím. Objednávky s touto formou úhrady jsou vychystávany a expedovány tzv. operativně v součinnosti s jak logistickými možnostmi prodávajícího tak provozní doby výdejního či předávacího místa, případně dle dohody s kupujícím.

Seznam výdejních a předávacích míst

V případě osobního odběru vyčkejte na potvrzení o připravení Vámi objednaného zboží na daném výdejním nebo předávacím místě. Sebou poté vezměte kopii potvrzení objednávky zaslaného na Váš e-mail, nebo alespoň číslo objednávky.

Platba kartou je možná pouze na výdejních místech jenž, jsou označeny logem platebních společností. Na předávacích místech je platba kartou možná také, avšak může dojít k situaci, kdy vydávající objednávku nemá funkční platební terminál (momentálně vybitý, poškozený, či jej zapoměl na firmě apod.), za což se tímto případně omlouváme.

Platební a dodací podmínky v rámci České republiky - B2B ( firemní zákazníci, státní správa, instituce atd. )

Objednávky provedené přes WEBovou aplikaci na www.prohopo.cz je možné platit následujícími způsoby:

 1. Převodem z účtu = cena se rovná ceně zboží a případně dopravy vč. balného (vztahuje se i na objednávky s osobním odběrem, avšak bez případné dopravy vč. balného) viz. Aktuální ceny a možnosti dopravy pro Českou republiku - balíková přeprava nebo Aktuální ceny a možnosti dopravy pro Českou republiku - nákladní přeprava a je splatná dle dohody mezi dodavatelem a odběratelem, přičemž rozhodující datum splanosti je vždy uvedený v daňovém dokladu (NE v objednávce), který tvoří součást zásilky. V případě zvolení tohoto způsobu platby jsou tyto objednávky vychystávány okamžitě tzn. bez čekání na připsání úhrady na účet dodavatele. Expedice těchto objednávek tzn. fyzické předání přepravci je obvykle následující den od vychystání, avšak může to být i v den vychystání nebo naopak později (závisí na roční době, aktuálních skladových zásobách apod.). V případě objednávek s osobním odběrem jsou tyto objednávky vychystávany tzv. operativně v součinnosti s jak logistickými možnostmi dodavatele tak provozní doby výdejního či předávacího místa, případně dle dohody s odběratelem.
 2. Na dobírku = cena se rovná ceně zboží a dopravy vč. balného a je navýšena o doběrečné (nevztahuje se na objednávky s osobním odběrem) viz. Aktuální ceny a možnosti dopravy pro Českou republiku - balíková přeprava nebo Aktuální ceny a možnosti dopravy pro Českou republiku - nákladní přeprava. Objednávky s formou úhrady na dobírku jsou placeny až při doručení zboží přepravcem a mohou být uhrazeny buď hotově nebo platební kartou. Možnost platby platební kartou při doručení je závislé na vybraném typu dopravce odběratelem, avšak je třeba brát na zřetel, že i když platba kartou je možná, může dojít k situaci, kdy řidič doručující zásilku nemá funkční platební terminál (momentálně vybitý, poškozený, či jej zapoměl na depu apod.). Bohužel, toto ovšem nelze nijak z pozice prodávajícího ovlivnit, jediné co lze, je to, že na to můžeme upozornit, což právě zde činíme. Objednávky s formou úhrady na dobírku (tzv. až při doručování dopravcem) jsou vychystávány stejně jako objednávky s formou úhrady převodem z účtu. Expedice těchto objednávek tzn. fyzické předání přepravci je obvykle následující den od vychystání, avšak může to být i v den vychystání nebo naopak později (závisí na roční době, aktuálních skladových zásobách apod.)
 3. Hotově nebo platební kartou = cena se rovná ceně zboží a případné dopravy (vztahuje se na objednávky, které jsou dle dohody mezi dodavatelem a odběratelem realizovány vlastní dopravou dodavatele tj. firmy PRONACHEM spol.s r.o. na adresu uvedenou odběratelem tzn. ne na výdejní ani předávací místo kam jsou objednávky doručovány na náklady dodavatele zdarma) viz. Aktuální ceny a možnosti dopravy pro Českou republiku - balíková přeprava nebo Aktuální ceny a možnosti dopravy pro Českou republiku - nákladní přeprava. Objednávky s formou úhrady hotově jsou placeny při osobním vyzvednutí na výdejním nebo předávacím místě vybraném odběratelem případně při doručení zboží dodavatelem na adresu uvedenou odběratelem. Objednávky s touto formou úhrady jsou vychystávany a expedovány tzv. operativně v součinnosti s jak logistickými možnostmi dodavatele tak provozní doby výdejního či předávacího místa, případně dle dohody s odběratelem.

Seznam výdejních a předávacích míst

V případě osobního odběru vyčkejte na potvrzení o připravení Vámi objednaného zboží na daném výdejním nebo předávacím místě. Sebou poté vezměte kopii potvrzení objednávky zaslaného na Váš e-mail, nebo alespoň číslo objednávky.

Platba kartou je možná pouze na výdejních místech jenž, jsou označeny logem platebních společností. Na předávacích místech je platba kartou možná také, avšak může dojít k situaci, kdy vydávající objednávku nemá funkční platební terminál (momentálně vybitý, poškozený, či jej zapoměl na firmě apod.), za což se tímto případně omlouváme.

Platební a dodací podmínky v rámci Slovenska - B2C ( koncoví zákazníci )

Objednávky provedené přes WEBovou aplikaci na www.prohopo.cz je možné platit následujícími způsoby:

 1. Na dobírku = cena se rovná ceně zboží a dopravy vč. balného a je navýšena o doběrečné viz. Aktuální ceny a možnosti dopravy pro Slovensko. Objednávky s formou úhrady na dobírku jsou placeny až při doručení zboží přepravcem a mohou být uhrazeny buď hotově nebo platební kartou v místní měně tzn. v € přičemž kurz € je počítán zvoleným dopravcem dle aktuálního kurzu dle ČNB (ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA) případně dle kurzu NBS (NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA). Možnost platby platební kartou při doručení je závislé na vybraném typu dopravce kupujícím, avšak je třeba brát na zřetel, že i když platba kartou je možná, může dojít k situaci, kdy řidič doručující zásilku nemá funkční platební terminál (momentálně vybitý, poškozený, či jej zapoměl na depu apod.). Bohužel, toto ovšem nelze nijak z pozice prodávajícího ovlivnit, jediné co lze, je to, že na to můžeme upozornit, což právě zde činíme. Objednávky s formou úhrady na dobírku (tzv. až při doručování dopravcem) jsou vychystávány dle jejích přijetí a aktuálních skladových zásobách prodávajícího. Expedice těchto objednávek tzn. fyzické předání přepravci je obvykle následující den od vychystání, avšak může to být i v den vychystání nebo naopak později (závisí na roční době, aktuálních skladových zásobách apod.)

Poznámky k platebním a dodacím podmínkám v rámci Slovenska ( koncoví zákazníci ):

Daňový doklad je vždy vystaven v Kč, poněvadž uvedená WEBová aplikace neumožňuje objednávat zboží v €.

Platební a dodací podmínky v rámci Slovenska - B2B ( firemní zákazníci, státní správa, instituce atd. )

Objednávky provedené přes WEBovou aplikaci na www.prohopo.cz je možné platit následujícími způsoby - neplatí však pro bod 2:

 1. Na dobírku = cena se rovná ceně zboží a dopravy vč. balného a je navýšena o doběrečné viz. Aktuální ceny a možnosti dopravy pro Slovensko. Objednávky s formou úhrady na dobírku jsou placeny až při doručení zboží přepravcem a mohou být uhrazeny buď hotově nebo platební kartou v místní měně tzn. v € přičemž kurz € je počítán zvoleným dopravcem dle aktuálního kurzu dle ČNB (ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA) případně dle kurzu NBS (NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA). Možnost platby platební kartou při doručení je závislé na vybraném typu dopravce odběratelem, avšak je třeba brát na zřetel, že i když platba kartou je možná, může dojít k situaci, kdy řidič doručující zásilku nemá funkční platební terminál (momentálně vybitý, poškozený, či jej zapoměl na depu apod.). Bohužel, toto ovšem nelze nijak z pozice prodávajícího ovlivnit, jediné co lze, je to, že na to můžeme upozornit, což právě zde činíme. Objednávky s formou úhrady na dobírku (tzv. až při doručování dopravcem) jsou vychystávány dle jejích přijetí a aktuálních skladových zásobách prodávajícího. Expedice těchto objednávek tzn. fyzické předání přepravci je obvykle následující den od vychystání, avšak může to být i v den vychystání nebo naopak později (závisí na roční době, aktuálních skladových zásobách apod.)
 2. Hotově nebo převodem z účtu = cena se rovná ceně zboží a případné dopravy (vztahuje se na objednávky, které jsou dle dohody mezi dodavatelem a odběratelem realizovány vlastní dopravou dodavatele tj. firmy PRONACHEM spol.s r.o. na adresu uvedenou odběratelem) viz. Aktuální ceny a možnosti dopravy pro Slovensko. Objednávky s formou úhrady hotově jsou placeny při doručení objednaného zboží dodavatelem na adresu uvedenou odběratelem a to v místní měně tzn. v €. Objednávky s formou úhrady převodem z účtu jsou splatné dle dohody mezi dodavatelem a odběratelem, přičemž rozhodující datum splanosti je vždy uvedený v daňovém dokladu (NE v objednávce), který tvoří součást zásilky. Objednávky s výše uvedenou formou úhrady jsou vychystávany a expedovány tzv. operativně v součinnosti s jak logistickými možnostmi dodavatele tak provozní doby odběratele, případně dle individuální dohody s odběratelem.

Poznámky k platebním a dodacím podmínkám v rámci Slovenska - B2B ( firemní zákazníci, státní správa, instituce atd. ):

 • pokud je odběratel platce DPH v EU je mu vystaven daňový doklad bez platné DPH, avšak až po ověření této skutečnosti, pokud si však odběratel vystavit daňový doklad bez platné DPH nepřeje, je mu vystaven doklad jako pro koncového zákazníka tzn. s platnou DPH, což je vhodné uvést do poznámky v objednávce, případně nám tuto skutečnost sdělit jiným způsobem odběrateli vyhovujícím. Při objednávání přes WEBovou aplikaci na www.prohopo.cz tato možnost odběrateli však nabídnutá není a to právě z nutnosti prověření zdali se jedná o platce DPH v EU či nikoli.
 • daňový doklad je zpravidla vystaven v Kč = platí pro bod 1. tzn. primárně pro objednávky provedené přes WEBovou aplikaci na www.prohopo.cz není-li dohodnuto jinak, poněvadž uvedená WEBová aplikace neumožňuje objednávat zboží v €.
 • směnný kurz € při formě úhrady jak hotově nebo převodem z účtu je vždy předmětem vzájemné dohody mezi dodavatelem a odběratelem = platí pro bod 2., přičemž i daňový doklad je vystavený v místní měně tzn. v €.

5. ZÁRUKA A REKLAMACE

Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců v duchu platných předpisů, není-li záruka prodloužená výrobcem. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, nevhodné a nezpůsobilé zacházení apod. Na výrobky s expirací je tato uvedena na obalu daného výrobku. Pokud se vyskytnou oprávněné důvody pro uplatnění reklamace na zboží dodaném internetovým obchodem www.prohopo.cz, může kupující uplatnit reklamaci, a to písemně na: info@prohopo.cz. Pro včasné a bezproblémové vyřízení reklamace musí toto oznámení obsahovat důležité údaje jako je: jméno, přesná adresa, telefon (nejlépe mobilní číslo), e-mail, číslo objednávky, podrobný popis závady, fotodokumentaci a kopii prodejního dokladu. Poté bude kupující kontaktován prodávajícím a následně bude doladěný postup řešení reklamace k vzájemné spokojenosti. Pokud je konečným výsledkem reklamace zaslání zboží zpět prodávajícímu, jest toto plně na náklady kupujícího a takovéto zboží musí být zaslané v originálním obalu, včetně kompletní přiložené kopie prodejního dokladu na adresu prodávajícího uvedenou v zápatí daňového dokladu (pod čarou) , a to jako standardní balík (včetně svého bankovního spojení), nikoliv jako dobírku. V případě dobírky si vyhrazujeme právo odmítnout přijetí zásilky! K vyřízení reklamace může zákazník také využít některé z našich výdajových míst viz. kontakty.

Adresy pro zaslání zboží formou standardního balíku z důvodů reklamace

Výdejní a expediční místo č.1

Moravská Nová Ves

Výdejní a expediční místo č.2

Habrovany

PRONACHEM spol. s r.o. PRONACHEM spol. s r.o.
e-shop PROHOPO.cz e-shop PROHOPO.cz
Dolní 223 Habrovany 56
691 55 Moravská Nová Ves 683 01 Rousínov

Zboží k reklamaci prosím nezasílejte na dobírku, v takovémto případě si prodávající vyhrazuje právo na nepřevzetí zásilky!

Reklamace - poškození zboží při přepravě

 1. Na zjevné vnější poškození zásilky je nutné ihned poukázat při přebírání zboží a tento fakt poznamenat do přepravního listu. Tento zápis bude sloužit k následnému vyřizování reklamace. Následně (nejpozději do 48 hodin od obdržení zásilky) pošlete zprávu o vzniklé situaci na info@prohopo.cz . Pro včasné a bezproblémové vyřízení reklamace musí toto oznámení obsahovat důležité údaje jako je: jméno, přesná adresa, telefon (nejlépe mobilní číslo), e-mail, číslo objednávky, podrobný popis závady, fotodokumentaci a kopii prodejního dokladu. Následně Vás budeme informovat o průběhu reklamačního řízení.
 2. Pokud je zásilka přebrána kupujícím od přepravce (bez zjevného vnějšího poškození), má kupující 48 hodin na případné uplatnění reklamace v souvislosti s poškozením zboží při přepravě. V takovéto situací, prosím, pošlete zprávu na info@prohopo.cz . Pro včasné a bezproblémové vyřízení reklamace musí toto oznámení obsahovat důležité údaje jako je: jméno, přesná adresa, telefon (nejlépe mobilní číslo), e-mail, číslo objednávky, podrobný popis závady, fotodokumentaci a kopii prodejního dokladu. Následně Vás budeme informovat o průběhu reklamačního řízení. Prosím, uchovejte poškozené zboží (včetně přepravního obalu), přepravní služba si jej může vyžádat. V případě, že poškozené zboží či přepravní obal bude ze strany kupujícího zlikvidován, nemusí být reklamace uznána.

6. DOPRAVA A PLATBA

Doprava zboží od prodejce na místo doručení uvedené kupujícím v objednávce je zajišťována dopravními společnostmi uvedenými níže. Pokud dojde ze strany kupujícího ke změně místa doručení je tato změna uvedená v upravené objednávce prodávajícím a takto upravená objednávka je zaslána kupujícímu na odsouhlasení. Po odsouhlasení této změny kupujícím je objednávka připravována k expedici.

Aktuální ceny a možnosti dopravy pro Českou republiku - balíková přeprava:

Česká pošta [doporučené psaní], označení zásilky RR = běžné balíkové zboží a zboží předefinované prodávajícím

 • objednávka do hmotnosti  2 kg  - způsob úhrady: převodem z účtu – cena dopravy: 95,- Kč 
 • objednávka do hmotnosti  2 kg  - způsob úhrady: dobírkou – cena dopravy: 135,- Kč 

Česká pošta [Balík do ruky], označení zásilky DR = běžné balíkové zboží a zboží předefinované prodávajícím

 • objednávka do hmotnosti 30 kg - způsob úhrady: převodem z účtu - cena dopravy: 176,- Kč (při objednávce zboží nad 4.000,- Kč dopravné zdarma)
 • objednávka do hmotnosti 30 kg - způsob úhrady: dobírkou - cena dopravy: 196,- Kč (při objednávce zboží nad 4.000,- Kč dopravné zdarma)
 • objednávka do hmotnosti 60 kg - způsob úhrady: převodem z účtu - cena dopravy: 356,- Kč (při objednávce zboží nad 8.000,- Kč dopravné zdarma)
 • objednávka do hmotnosti 60 kg - způsob úhrady: dobírkou - cena dopravy: 390,- Kč (při objednávce zboží nad 8.000,- Kč dopravné zdarma)
 • objednávka do hmotnosti 90 kg - způsob úhrady: převodem z účtu - cena dopravy: 526,- Kč (při objednávce zboží nad 12.000,- Kč dopravné zdarma)
 • objednávka do hmotnosti 90 kg - způsob úhrady: dobírkou - cena dopravy: 586,- Kč (při objednávce zboží nad 12.000,- Kč dopravné zdarma)

PPL CZ = běžné balíkové zboží a zboží předefinované prodávajícím

 • objednávka do hmotnosti 15 kg - způsob úhrady: převodem z účtu - cena dopravy: 136,- Kč (při objednávce zboží nad 2.500,- Kč dopravné zdarma)
 • objednávka do hmotnosti 15 kg - způsob úhrady: dobírkou - cena dopravy: 160,- Kč (při objednávce zboží nad 2.500,- Kč dopravné zdarma)
 • objednávka do hmotnosti 30 kg - způsob úhrady: převodem z účtu - cena dopravy: 176,- Kč (při objednávce zboží nad 4.000,- Kč dopravné zdarma)
 • objednávka do hmotnosti 30 kg - způsob úhrady: dobírkou - cena dopravy: 196,- Kč (při objednávce zboží nad 4.000,- Kč dopravné zdarma)
 • objednávka do hmotnosti 45 kg - způsob úhrady: převodem z účtu - cena dopravy: 310,- Kč (při objednávce zboží nad 6.500,- Kč dopravné zdarma)
 • objednávka do hmotnosti 45 kg - způsob úhrady: dobírkou - cena dopravy: 356,- Kč (při objednávce zboží nad 6.500,- Kč dopravné zdarma)
 • objednávka do hmotnosti 60 kg - způsob úhrady: převodem z účtu - cena dopravy: 350,- Kč (při objednávce zboží nad 8.000,- Kč dopravné zdarma)
 • objednávka do hmotnosti 60 kg - způsob úhrady: dobírkou - cena dopravy: 390,- Kč (při objednávce zboží nad 8.000,- Kč dopravné zdarma)
 • objednávka do hmotnosti 75 kg - způsob úhrady: převodem z účtu - cena dopravy: 486,- Kč (při objednávce zboží nad 10.500,- Kč dopravné zdarma)
 • objednávka do hmotnosti 75 kg - způsob úhrady: dobírkou - cena dopravy: 550,- Kč (při objednávce zboží nad 10.500,- Kč dopravné zdarma)
 • objednávka do hmotnosti 90 kg - způsob úhrady: převodem z účtu - cena dopravy: 526,- Kč (při objednávce zboží nad 12.000,- Kč dopravné zdarma)
 • objednávka do hmotnosti 90 kg - způsob úhrady: dobírkou - cena dopravy: 586,- Kč (při objednávce zboží nad 12.000,- Kč dopravné zdarma)

GLS CZ = běžné balíkové zboží a zboží předefinované prodávajícím

 • objednávka do hmotnosti 15 kg - způsob úhrady: převodem z účtu - cena dopravy: 136,- Kč (při objednávce zboží nad 2.500,- Kč dopravné zdarma )
 • objednávka do hmotnosti 15 kg - způsob úhrady: dobírkou - cena dopravy: 160,- Kč (při objednávce zboží nad 2.500,- Kč dopravné zdarma )
 • objednávka do hmotnosti 30 kg - způsob úhrady: převodem z účtu - cena dopravy: 176,- Kč (při objednávce zboží nad 4.000,- Kč dopravné zdarma)
 • objednávka do hmotnosti 30 kg - způsob úhrady: dobírkou - cena dopravy: 196,- Kč (při objednávce zboží nad 4.000,- Kč dopravné zdarma)
 • objednávka do hmotnosti 45 kg - způsob úhrady: převodem z účtu - cena dopravy: 310,- Kč (při objednávce zboží nad 6.500,- Kč dopravné zdarma)
 • objednávka do hmotnosti 45 kg - způsob úhrady: dobírkou - cena dopravy: 356,- Kč (při objednávce zboží nad 6.500,- Kč dopravné zdarma)
 • objednávka do hmotnosti 60 kg - způsob úhrady: převodem z účtu - cena dopravy: 350,- Kč (při objednávce zboží nad 8.000,- Kč dopravné zdarma)
 • objednávka do hmotnosti 60 kg - způsob úhrady: dobírkou - cena dopravy: 390,- Kč (při objednávce zboží nad 8.000,- Kč dopravné zdarma)
 • objednávka do hmotnosti 75 kg - způsob úhrady: převodem z účtu - cena dopravy: 486,- Kč (při objednávce zboží nad 10.500,- Kč dopravné zdarma)
 • objednávka do hmotnosti 75 kg - způsob úhrady: dobírkou - cena dopravy: 550,- Kč (při objednávce zboží nad 10.500,- Kč dopravné zdarma)
 • objednávka do hmotnosti 90 kg - způsob úhrady: převodem z účtu - cena dopravy: 526,- Kč (při objednávce zboží nad 12.000,- Kč dopravné zdarma)
 • objednávka do hmotnosti 90 kg - způsob úhrady: dobírkou - cena dopravy: 586,- Kč (při objednávce zboží nad 12.000,- Kč dopravné zdarma)

Ceny zde uvedené jsou včetně platné DPH a týkají se dopravy v rámci České republiky.

Poznámky k balíkové přepravě pro Českou republiku:

 • zboží, které lze zaslat v obálce je označeno logem České pošty s uvedením možného množství dané položky, jenž lze poslat v obálce. Jedná se především o drobné zboží jako např. osiva, semena, pasti a jiné drobné zboží nenáchylné k poškození přepravou předefinované prodávajícím, jenž svým charakterem lze zaslat ve speciální tzv. bublinkové obálce jako doporučené psaní s označením RR. Při objednávání je kupujícímu tato možnost nabídnutá.
 • při nákupu více různých položek (drobného zboží), si prodávající vyhrazuje právo na rozhodnutí zdali objednávku lze zaslat v obálce či nikoli a proto není možné zvolit tuto možnost kupujícím přímo při objednávání zboží. Pokud tato možnost je, je kupujícímu oznámena zasláním zprávy prostřednictvím e-mailu v podobě upravené objednávky, kde je tato změna provedená. Pokud si kupující tuto formu dopravy nepřeje (např. preferuje jiného dopravce než Českou poštu), je mu zboží zasláno dle původní objednávky za cenu v ní uvedené.
 • zásilku v podobě bublinkové obálky s označenním RR doručované Českou poštou lze zaslat v případě přání kupujícího také na pobočku České pošty jako Poste restante, což je totožný typ doručení jako Balík na poštu.
 • zboží, které je objemnější jako jsou např. přepravky, kanystry, sudy, barely, konve, nádoby, kádě, předměty s délkou přesahující 2 m apod. či zásilky přesahující rozměry 120 x 60 x 60 cm je považováno za tzv. nadrozměr a u většiny dopravců nelze bez příplatku přepravovat, tudíž je zpravidla předefinované prodávajícím kterým dopravcem včetně typu přepravy jím nabízeným lze přepravit a jaké maximální mmnožství je možné zaslat v jedné zásilce. Pokud tedy kupující objednává takové množství zboží, které nelze vzhledem ke svým rozměrům zaslat v jedné zásilce je mu účtováno dopravné za 2 či více zásilek dle hmotnostní kategorie a předefinovaným dopravcem prodávajícím. Dopravné zdarma "při objednávce zboží nad" viz. Aktuální ceny a možnosti dopravy pro Českou republiku - balíková přeprava je v tomto případě poskytováno pouze na první zásilku není-li dohodnuto jinak.
 • v případě, že objednané zboží nelze zaslat v podobě jedné zásilky a tato možnost není k košíku uvedená (výrobce změnil rozměry výrobku apod. a tyto změny nebyly v době objednání kupujícím do systému e-shopu zadány), je kupující prodávajícím informován zasláním zprávy prostřednictvím e-mailu v podobě upravené objednávky, kde je již uvedený počet zásilek a konečná cena za dopravu. Objednávka je vždy expedována až po odsouhlasení této změny kupujícím.
 • zásilka s označením NP (Balík na poštu) doručovaná Českou poštou nesmí přesahovat rozměry 120 x 60 x 60 cm, tudíž tento typ dopravy nelze využít u všech položek, zpravidla jsou tyto položky předefinované prodávajícím. V případě, že objednané zboží nelze zaslat kupujícím vybraným typem doručení NP (Balík na poštu) a tato možnost není k košíku uvedená (výrobce změnil rozměry výrobku apod. a tyto změny nebyly v době objednání kupujícím do systému e-shopu zadány), je kupující prodávajícím informován zasláním zprávy prostřednictvím e-mailu v podobě upravené objednávky, kde je již uvedený možný typ duručení a konečná cena za dopravu. Objednávka je vždy expedována až po odsouhlasení této změny kupujícím.
 • v případě, že kupující zvolí chybně variantu dopravy určenou pro jinou zemi než Česká republika, bude tato volba nahrazena adekvátní variantou dopravy určenou pro Českou republiku, přičemž o této skutečnosti, bude kupující prodávajícím informovám zasláním zprávy prostřednictvím e-mailu v podobě upravené objednávky, kde je již uvedený počet zásilek a konečná cena za dopravu. Objednávka je vždy expedována až po odsouhlasení této změny kupujícím.
 • prodávající si vyhrazuje právo navýšit ceny dopravy v případech extrémně hmotných či objemných zásilek. O této zkutečnosti bude kupující vždy včas informován zasláním zprávy prostřednictvím e-mailu v podobě upravené objednávky, kde je již uvedený počet zásilek a konečná cena za dopravu. Objednávka je vždy expedována až po odsouhlasení této změny kupujícím.
 • prodávající si vyhrazuje právo na změnu dopravce v případě dopravy zdarma, či v případě kdy rozměry a tvar výrobku nelze zákazníkem vybraným dopravcem uskutečnit (dopravce změnil přepravní podmínky apod. a tyto změny nebyly v době objednání kupujícím do systému e-shopu zadány). O této skutečnosti bude zákazník vždy včas informován. Pokud kupující s touto změnou nesouhlasí, má prodávající právo objednávku bez náhrady stornovat.

Aktuální ceny a možnosti dopravy pro Českou republiku - nákladní přeprava:

PRONACHEM spol. s r.o. = nebalíkové zboží a zboží předefinované prodávajícím

Objednávka převyšující hmotnost 90 kg - způsob úhrady: individuálně dle dohody - cena dopravy: individuálně dle dohody (nelze přesně určit, je závislá na přesné hmotnosti a místa vykládky).

DHL Freight CZ = nebalíkové zboží a zboží předefinované prodávajícím

Objednávka převyšující hmotnost 90 kg - způsob úhrady: individuálně dle dohody - cena dopravy: individuálně dle dohody (nelze přesně určit, je závislá na přesné hmotnosti a místa vykládky).

TOPTRANS EU = nebalíkové zboží a zboží předefinované prodávajícím

Objednávka převyšující hmotnost 90 kg - způsob úhrady: individuálně dle dohody - cena dopravy: individuálně dle dohody (nelze přesně určit, je závislá na přesné hmotnosti a místa vykládky).

Poznámky k nákladní přepravě pro Českou republiku:

Objednávky které svým objemem či hmotností přesahují 90 kg mohou být realizovány prostřednictvý nákladní přepravy, která je výhradně určována prodávajícím v návaznosti na charakteru a hmotnosti objednaného množství, přičemž je kupující na tuto skutečnost před odesláním objednávky v košíku upozorněn následujícím textem "Jedná se o nadměrnou zásilku (nad 90 kg). Cenu a způsob dopravy Vám co nejdříve upřesníme.". Následně je kupující vždy informován zasláním zprávy prostřednictvím e-mailu v podobě upravené objednávky, kde je již uvedený způsob dopravy a konečná cena za dopravu. Objednávka je vždy expedována až po odsouhlasení této změny kupujícím.

Aktuální ceny a možnosti dopravy pro Slovensko - balíková přeprava:

Česká pošta [Obchodní balík do zahraničí], označení zásilky Obchodní balík do zahraničí = běžné balíkové zboží a zboží předefinované prodávajícím

 • objednávka do hmotnosti 30 kg - způsob úhrady: dobírkou - cena dopravy: 256,- Kč (při objednávce zboží nad 5.000,- Kč dopravné zdarma)
 • objednávka do hmotnosti 60 kg - způsob úhrady: dobírkou - cena dopravy: 512,- Kč (při objednávce zboží nad 9.000,- Kč dopravné zdarma)
 • objednávka do hmotnosti 90 kg - způsob úhrady: dobírkou - cena dopravy: 768,- Kč (při objednávce zboží nad 13.000,- Kč dopravné zdarma)

PPL CZ = běžné balíkové zboží a zboží předefinované prodávajícím

 • objednávka do hmotnosti 15 kg - způsob úhrady: dobírkou - cena dopravy: 246,- Kč (při objednávce zboží nad 3.500,- Kč dopravné zdarma)
 • objednávka do hmotnosti 30 kg - způsob úhrady: dobírkou - cena dopravy: 310,- Kč (při objednávce zboží nad 5.000,- Kč dopravné zdarma)
 • objednávka do hmotnosti 45 kg - způsob úhrady: dobírkou - cena dopravy: 556,- Kč (při objednávce zboží nad 7.500,- Kč dopravné zdarma)
 • objednávka do hmotnosti 60 kg - způsob úhrady: dobírkou - cena dopravy: 620,- Kč (při objednávce zboží nad 9.000,- Kč dopravné zdarma)
 • objednávka do hmotnosti 75 kg - způsob úhrady: dobírkou - cena dopravy: 866,- Kč (při objednávce zboží nad 11.500,- Kč dopravné zdarma)
 • objednávka do hmotnosti 90 kg - způsob úhrady: dobírkou - cena dopravy: 930,- Kč (při objednávce zboží nad 13.000,- Kč dopravné zdarma)

GLS CZ = běžné balíkové zboží a zboží předefinované prodávajícím

 • objednávka do hmotnosti 15 kg - způsob úhrady: dobírkou - cena dopravy: 246,- Kč (při objednávce zboží nad 3.500,- Kč dopravné zdarma)
 • objednávka do hmotnosti 30 kg - způsob úhrady: dobírkou - cena dopravy: 310,- Kč (při objednávce zboží nad 5.000,- Kč dopravné zdarma)
 • objednávka do hmotnosti 45 kg - způsob úhrady: dobírkou - cena dopravy: 556,- Kč (při objednávce zboží nad 7.500,- Kč dopravné zdarma)
 • objednávka do hmotnosti 60 kg - způsob úhrady: dobírkou - cena dopravy: 620,- Kč (při objednávce zboží nad 9.000,- Kč dopravné zdarma)
 • objednávka do hmotnosti 75 kg - způsob úhrady: dobírkou - cena dopravy: 866,- Kč (při objednávce zboží nad 11.500,- Kč dopravné zdarma)
 • objednávka do hmotnosti 90 kg - způsob úhrady: dobírkou - cena dopravy: 930,- Kč (při objednávce zboží nad 13.000,- Kč dopravné zdarma)

Ceny zde uvedené jsou včetně platné DPH a týkají se dopravy v rámci Slovenska.

Poznámky k balíkové přepravě pro Slovensko:

 • zboží, které je objemnější jako jsou např. přepravky, kanystry, sudy, barely, konve, nádoby, kádě, předměty s délkou přesahující 2 m apod. či zásilky přesahující rozměry 120 x 60 x 60 cm je považováno za tzv. nadrozměr a u námi nabízených dopravců nelze bez příplatku do zahraničí přepravovat. Vzhledem k výši tohoto příplatku je zaslání takových to zásilek do zahraničí velmi drahé a z tohoto důvodu takové zboží a zásilky do zahraničí nelze zaslat. Zboží, které do zahraničí nelze zaslat je předefinované prodávajícím. V případě, že objednané zboží nelze kupujícím vybraným typem doručení zaslat a tato možnost není k košíku uvedená (výrobce změnil rozměry výrobku, dopravce změnil rozměry zásilky apod. a tyto změny nebyly v době objednání kupujícím do systému e-shopu zadány), je kupující prodávajícím informován zasláním zprávy prostřednictvím e-mailu v podobě upravené objednávky, kde je již uvedený možný typ duručení a konečná cena za dopravu, případně je prodávající oprávněn objednávku stornovat. Objednávka je vždy expedována až po odsouhlasení této změny kupujícím. V případě stornování objednávky prodávajícím není odsouhlasení kupujícím třeba.
 • pokud kupující objednává takové množství zboží, které nelze vzhledem ke svým rozměrům zaslat v jedné zásilce je mu účtováno dopravné za 2 či více zásilek dle hmotnostní kategorie a předefinovaným dopravcem prodávajícím. Dopravné zdarma "při objednávce zboží nad" viz. Aktuální ceny a možnosti dopravy pro Slovensko - balíková přeprava je v tomto případě poskytováno pouze na první zásilku není-li dohodnuto jinak.
 • v případě, že objednané zboží nelze zaslat v podobě jedné zásilky a tato možnost není k košíku uvedená (výrobce změnil rozměry výrobku, dopravce změnil rozměry zásilky apod. a tyto změny nebyly v době objednání kupujícím do systému e-shopu zadány), je kupující prodávajícím informován zasláním zprávy prostřednictvím e-mailu v podobě upravené objednávky, kde je již uvedený počet zásilek a konečná cena za dopravu, případně je prodávající oprávněn objednávku stornovat. Objednávka je vždy expedována až po odsouhlasení této změny kupujícím. V případě stornování objednávky prodávajícím není odsouhlasení kupujícím třeba.
 • v případě, že kupující zvolí chybně variantu dopravy určenou pro jinou zemi než Slovensko, bude tato volba nahrazena adekvátní variantou dopravy určenou pro Slovensko, přičemž o této skutečnosti, bude kupující prodávajícím informovám zasláním zprávy prostřednictvím e-mailu v podobě upravené objednávky, kde je již uvedený počet zásilek a konečná cena za dopravu, případně je prodávající oprávněn objednávku stornovat. Objednávka je vždy expedována až po odsouhlasení této změny kupujícím. V případě stornování objednávky prodávajícím není odsouhlasení kupujícím třeba.
 • prodávající si vyhrazuje právo navýšit ceny dopravy v případech extrémně hmotných či objemných zásilek. O této zkutečnosti bude kupující vždy včas informován zasláním zprávy prostřednictvím e-mailu v podobě upravené objednávky, kde je již uvedený počet zásilek a konečná cena za dopravu. Objednávka je vždy expedována až po odsouhlasení této změny kupujícím.
 • prodávající si vyhrazuje právo na změnu dopravce v případě dopravy zdarma, či v případě kdy rozměry a tvar výrobku nelze zákazníkem vybraným dopravcem uskutečnit (dopravce změnil přepravní podmínky apod. a tyto změny nebyly v době objednání kupujícím do systému e-shopu zadány). O této skutečnosti bude zákazník vždy včas informován. Pokud kupující s touto změnou nesouhlasí, má prodávající právo objednávku bez náhrady stornovat.

Aktuální ceny a možnosti dopravy pro Slovensko - nákladní přeprava:

PRONACHEM spol. s r.o. = nebalíkové zboží a zboží předefinované prodávajícím

Objednávka převyšující hmotnost 90 kg - způsob úhrady: individuálně dle dohody - cena dopravy: individuálně dle dohody (nelze přesně určit, je závislá na přesné hmotnosti a místa vykládky).

DHL Freight CZ = nebalíkové zboží a zboží předefinované prodávajícím

Objednávka převyšující hmotnost 90 kg - způsob úhrady: individuálně dle dohody - cena dopravy: individuálně dle dohody (nelze přesně určit, je závislá na přesné hmotnosti a místa vykládky).

TOPTRANS EU = nebalíkové zboží a zboží předefinované prodávajícím

Objednávka převyšující hmotnost 90 kg - způsob úhrady: individuálně dle dohody - cena dopravy: individuálně dle dohody (nelze přesně určit, je závislá na přesné hmotnosti a místa vykládky).

Poznámky k nákladní přepravě pro Slovensko:

Objednávky které svým objemem či hmotností přesahují 90 kg mohou být realizovány prostřednictvý nákladní přepravy, která je výhradně určována prodávajícím v návaznosti na charakteru a hmotnosti objednaného množství, přičemž je kupující na tuto skutečnost před odesláním objednávky v košíku upozorněn následujícím textem "Jedná se o nadměrnou zásilku (nad 90 kg). Cenu a způsob dopravy Vám co nejdříve upřesníme.". Následně je kupující vždy informován zasláním zprávy prostřednictvím e-mailu v podobě upravené objednávky, kde je již uvedený počet zásilek a konečná cena za dopravu, případně je prodávající oprávněn objednávku stornovat. Objednávka je vždy expedována až po odsouhlasení této změny kupujícím. V případě stornování objednávky prodávajícím není odsouhlasení kupujícím třeba.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Za účelem plnění kupní smlouvy zpracovává prodávající osobní údaje kupujícího, a to v rozsahu nutném pro plnění kupní smlouvy (jméno a příjmení, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefon a údaje ohledně zboží, fakturační údaje). Kupující tyto osobní údaje poskytuje během objednávání a převzetí zboží. Osobní údaje kupujícího budou zpracovány minimálně po dobu pro uplatnění reklamace; pokud bude nutné tyto osobní údaje nutné zpracovávat pro další účely, které nařizuje či povoluje zákon (např. povinnosti k orgánům státní správy či vedení soudního sporu), pak po dobu, kterou stanoví zákon či po dobu, kdy je toto zpracování nezbytné. Po uplynutí této doby zpracování budou údaje smazány.
 2. Pro případ, že bude kupující chtít uplatnit svá zákonná práva ohledně osobních údajů, může kontaktovat prodávajícího na e-mailové adrese info@prohopo.cz. Kupující má jako subjekt osobních údajů právo na informace o zpracování svých osobních údajů, právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz (zejména nesprávných, neúplných a neaktuálních osobních údajů) a právo na vysvětlení od prodávajícího týkající se zpracování jeho osobních údajů, pokud kupující zjistí nebo se domnívá, že zpracování je prováděno v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s platnými právními předpisy a právo požadovat odstranění takto vzniklého stavu a zajištění nápravy. Kupující dále může požadovat omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování údajů,  a to zasláním na shora uvedenou e-mailovou adresu.Kupující má právo na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, pokud to připouští právní úprava, a má právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).Prodávající může jím poskytnuté osobní údaje poskytnout k případnému dalšímu nezbytnému zpracování osobních údajů ve shora uvedeném rozsahu dalším zpracovatelům, zejména osobám provádějícím účetnictví, audit, právní služby, IT služby, služby dopravce.
 3. Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Přístup k osobním údajům je umožněn jen pověřeným pracovníkům, a to pouze zabezpečenou cestou pomocí schválených přístupů. Prodávající přijal vhodná a potřebná technická a organizační opatření k zajištění dostatečné ochrany osobních údajů, vybral a prověřil vhodné zpracovatele.

Máte dotaz? Zašlete nám ho pomocí dotazníku níže

Položky označené * jsou povinné
Vaše jméno
* Váš e-mail
* Vaše zpráva
Jak se jmenuje hlavní město ČR?
*
Pokračováním v prohlížení této stránky vyjadřujete souhlas se zpracováním souborů cookies a poskytnutím osobních údajů. Další informace