Kuprikol 50 3x20g - proti plísni bramborové, cibulové, okurkové a kadeřavosti broskvoně

Ušetříte 18%
Kuprikol 50 3x20g - proti plísni bramborové, cibulové, okurkové a kadeřavosti broskvoně
EAN8594013420037
Kód produktu1250104
Dostupnost: skladem
Výrobce:AgroBio
Cena pro Vás:36,00 Kč
Běžná cena:44 Kč
Cena pro Vás bez DPH:30,00 Kč
ks
zaslat dotaz k produktu Vytisknout
Soubory ke stažení:
Do 2 ks lze zaslat Českou Poštou
jako drobné zboží od 60,- Kč

Popis produktu Kuprikol 50 3x20g - proti plísni bramborové, cibulové, okurkové a kadeřavosti broskvoně

Balení pro neprofesionální použití.

Přípravek určen pro neprofesionální uživatele, k nákupu není třeba předložit (zaslat) číslo
Osvědčení o odborné způsobilosti.

Kuprikol® 50 je fungicidní postřikový přípravek ve formě smáčitelného prášku k ochraně proti bakteriálním a houbovým chorobám rostlin.

Charakteristika:

Kontaktní fungicid

Účinná látka:
oxichlorid měďnatý 840 g/kg (84%)
(obsah kovové mědi 500 g/kg - 50%)

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku vsypeme do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání doplníme na stanovený objem. Aplikační kapalinu použijeme bezprostředně po její přípravě. Připravenou postřikovou kapalinu bez odkladu spotřebujeme.

Důležité:
K přípravě kapaliny ani k aplikaci nepoužívejte železné nádoby ani nádoby z bílého plechu!

Dávkování:
> brambor (plíseň bramborová) 40 g / 4 - 5 l vody / 80 - 100 m2 / OL 7 dní (aplikace postřikem; max. 1x za vegetační sezónu)
> broskvoň (kadeřavost broskvoně) 40 g / 8 l vody / 100 m2 / OL AT (aplikace postřikem nebo rosením do počátku skanutí při nalévání pupenů; max. 1x za vegetační sezónu)
> fazol (antraknóza fazolu) 40 g / 5 l vody / 100 m2 / OL AT (aplikace postřikem do počátku skanutí při nalévání pupenů v intervalu 10 - 14 dní; max. 2x za vegetační sezónu)
> fazol (antraknóza fazolu) 40 g / 5 l vody / 100 m2 / OL 7 dní (aplikace postřikem do počátku skanutí do rozkvětu nebo na lusky v intervalu 10 - 14 dní; max. 2x za vegetační sezónu)
> hrušeň - výsadby (bakteriální spála jabloňovitých) 40 g / 20 - 40 l vody / 100 m2 / OL AT (aplikace postřikem nebo rosením do počátku skanutí na počátku květu, při dokvétání, na počátku růstu plodů; max. 40 g Cu / 100 m2 / rok)
> jabloň - výsadby (bakteriální spála jabloňovitých) 40 g / 40 - 80 l vody / 100 m2 / OL AT (aplikace postřikem nebo rosením do počátku skanutí na počátku květu, při dokvétání, na počátku růstu plodů; max. 40 g Cu / 100 m2 / rok)
> hrušeň a jabloň - školky (bakteriální spála jabloňovitých) 40 g / 13,3 l vody / 100 m2 / OL AT (aplikace postřikem nebo rosením do počátku skanutí před odlistěním; max. 40 g Cu / 100 m2 / rok)
> meruňka (korové nekrózy) 40 g / 13,3 l vody / 100 m2 / OL AT (aplikace postřikem nebo rosením do počátku skanutí při opadu listů, při rašení; max. 40 g Cu / 100 m2 / rok)
> rajče (plíseň bramborová, septorióza rajčat, čerň rajčatová) 40 g / 5 - 5,6 l vody / 100 - 116 m2 / OL 7 dní (aplikace postřikem v intervalu 7 - 10 dní; max. 2x za vegetační sezónu)
> réva vinná (plíseň révová) 40 g / 8 l vody / 100 m2 / OL 7 dní (stolní hrozny); 35 dní (moštové hrozny); (aplikace postřikem nebo rosením v intervalu 7 - 14 dní; max. 40 g Cu / 100 m2 / rok)
> slivoň (puchrovitost slivoně) 40 g / 8 l vody / 100 m2 / OL AT (aplikace postřikem nebo rosením do počátku skanutí při nalévání pupenů nejpozději na počátku rašení, před květem při chladném počasí)
> tykvovitá zelenina (plíseň okurková) 40 g / 8 - 16 l vody / 80 - 160 m2 / OL 3 dny (aplikace postřikem v intervalu 4 - 7 dní; max. 40 g Cu / 100 m2 / rok)

Aplikační poznámka:
Pozor na odrůdy citlivé na měď.

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Varování:
H302 + H332
Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování aerosolů.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
P301 + P312 Při požití:
>
necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře
P305 + P351 +P338 Při zasažení očí:
>
několik minut opatrně vyplachujte vodou
> vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno
> pokračujte ve vyplachování
P501 Odstraňte obsah / obal odevzdáním na sběrném místě nebezpečných odpadů.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem / Nečištěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.
  
 

Dotaz k produktu Kuprikol 50 3x20g - proti plísni bramborové, cibulové, okurkové a kadeřavosti broskvoně

Položky označené * jsou povinné
Vaše jméno
* Váš e-mail
* Vaše zpráva
Jak se jmenuje hlavní město ČR?
*
Pokračováním v prohlížení této stránky vyjadřujete souhlas se zpracováním souborů cookies a poskytnutím osobních údajů. Další informace