Aversol univerzální 1kg - přípravek proti okusu zvěří a proti poškození kmínků hlodavci

Ušetříte 13%
Aversol univerzální 1kg - přípravek proti okusu zvěří a proti poškození kmínků hlodavci
EAN
Kód produktu4611001
Dostupnost: skladem
Výrobce:TORA
Cena pro Vás:109,00 Kč
Běžná cena:126 Kč
Cena pro Vás bez DPH:90,00 Kč
ks
zaslat dotaz k produktu Vytisknout
Soubory ke stažení:

Fotogalerie k produktu Aversol univerzální 1kg - přípravek proti okusu zvěří a proti poškození kmínků hlodavci

Popis produktu Aversol univerzální 1kg - přípravek proti okusu zvěří a proti poškození kmínků hlodavci

AVERSOL je repelentní přípravek k ochraně lesních kultur proti okusu zvěří a poškození drobnými hlodavci určený jak k zimní, tak i k letní ochraně sazenic ve formě pastovité směsi žlutošedé (bílé) barvy charakteristického zápachu. Je mísitelný s vodou, po zaschnutí je však již ve vodě nerozpustný. Obsahuje repelentní látku, je velmi trvanlivý, neškodný jehličnanům i listnáčům. Nepoškozuje ani mladé nevyzrálé letorosty. AVERSOL má tixotropní vlastnosti, které častečně snižují stékavost. Okus zvěří je ovlivňován řadou vnějších vlivů, jako dostupností potravy, sněhovou pokrývkou, zazvěřením, zdravotním stavem zvěře apod. Správně aplikovaný přípravek snižuje nebezpečí okusu a ohryzu zvěří po celou dobu celého vegetačního období. V zimě snižuje nebezpečí okusu a ohryzu po dobu 6 - 7 měsíců. V letním období se délka účinnosti pohybuje okolo 3 - 4 měsícu v závislosti na přírůstu sazenice.

Charakteristika:

Repelentní pasta

Účinná látka:
thiram 37,5 g/kg (3,75 %)
tj. tetramethylthiuramdisulfid

Působení přípravku:
AVERSOL působí jako repelent proti zimnímu a letnímu okusu zvěří a ohryzu krčků sazenic škodlivými hlodavci. Účinnost přípravku je založena na odpudivém chuťovém účinku (hořká chuť), částečně pachovém repelentním účinku účinné látky thiram, částečně odpudivě působícím zbarvením přípravku AVERSOL (žlutošedá až bílá barva) a částečně zábranovým účinkem zaschlé vrstvy přípravku na ošetřených jehličnatých a listnatých dřevinách.

Vhodné použití pro:
letní okus: ANO
zimní okus: ANO
ohryz a loupání kůry (prevence): NE
asanaci po poškození kmenů: NE
škody černou zvěří: ANO
škody hlodavci: ANO

Způsob aplikace:
Přípravek se aplikuje postřikem nebo nátěrem. Poměrně rychle zasychá. K postřiku jsou vhodné ruční zádové postřikovače s membránovým čerpadlem a s vířivou tryskou. Při plnění postřikovače je třeba zředěný přípravek procedit sítem postřikovače. Nátěr se provádí speciálními kartáči na dlouhých rukojetí nebo širokými plochými štětci a prkénky, které slouží k přidržování sazenic případně i gumovou rukavicí.

Příprava přípravku k aplikaci:
Přípravek AVERSOL je před použitím nutné důkladně promíchat. Při aplikaci nátěrem rukavicí se přípravek neředí, při aplikaci nátěrem speciálními kartáči se může ředit vodou až do poměru 5 dílů AVERSOLu k 1 dílu vody. Při aplikaci postřikem proti zimnímu okusu se přípravek ředí s vodou poměru od 5 dílů AVERSOLu k 1 dílu vody až po 4 díly AVERSOLu k 1 dílu vody. V případě aplikace postřikem proti letnímu okusu se přípravek ředí s vodou poměru od 2 díly AVERSOLu k 1 dílu vody.

Dávkování při aplikaci nátěrem speciálními kartáči - zimní i letní ochrana:
>
lesní dřeviny, okrasné dřeviny (ochrana proti okusu zvěří) 3 - 5 kg / 1000 ks sazenic / OL 0 dní (nátěr při ředění v poměru 1 kg AVERSOLu : 0,2 l vody; max. 2x za vegetační sezónu)
> lesní dřeviny, okrasné dřeviny (ochrana proti ohryzu kmínků hlodavci) 3 - 5 kg / 1000 ks sazenic / OL 0 dní (nátěr při ředění v poměru 1 kg AVERSOLu : 0,2 l vody nebo neředěný, ošetřují se báze kmínků minimálně do výšky 15 - 30 cm; max. 2x za vegetační sezónu)

Dávkování při aplikaci postřikem - zimní ochrana:
>
lesní dřeviny, okrasné dřeviny (ochrana proti okusu zvěří) 4 - 6 kg / 1000 ks sazenic / OL 0 dní (postřik při ředění v poměru od 1 kg AVERSOLu : 0,2 až 0,25 l vody; max. 2x za vegetační sezónu)
> lesní dřeviny, okrasné dřeviny (ochrana proti ohryzu kmínků hlodavci) 3 - 5 kg / 1000 ks sazenic / OL 0 dní (postřik při ředění v poměru 1 kg AVERSOLu : 0,2 l vody, ošetřují se báze kmínků minimálně do výšky 15 - 30 cm; max. 2x za vegetační sezónu)

Dávkování při aplikaci postřikem - letní ochrana:
>
lesní dřeviny, okrasné dřeviny (ochrana proti okusu zvěří) 4 - 6 kg / 1000 ks sazenic / OL 0 dní (postřik při ředění v poměru od 1 kg AVERSOLu : 0,5 l vody; max. 2x za vegetační sezónu)
> lesní dřeviny, okrasné dřeviny (ochrana proti ohryzu kmínků hlodavci) 3 - 5 kg / 1000 ks sazenic / OL 0 dní (postřik při ředění v poměru 1 kg AVERSOLu : 0,2 l vody, ošetřují se báze kmínků minimálně do výšky 15 - 30 cm; max. 2x za vegetační sezónu)

Aplikační poznámky:
Dávku v rámci uvedeného rozpětí volíme dle intenzity předpokládaného výskytu.
Aplikaci lze provádět při teplotě nad bodem mrazu, bez následků na odlupování nebo sprášení filmu.
Aplikaci lze provádět i na vlhké, ne však mokré sazenice, přípravek však musí alespoň částečně zaschnout, aby nebyl splaven deštěm.
Po 3 - 5 letém období nepřetržitého používání přípravku na stejné lokalitě je vhodné provést změnu za jiný přípravek s jinou účinnou látkou.
AVERSOL po aplikaci rychle zasychá. Po práci je třeba všechny pomůcky, zejména postřikovače, důkladně vymýt. Zaschlý repelent se dá jen velmi těžko odstranit.

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptáků, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů a necílových rostlin.
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Varování:
H317
Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P261 Zamezte vdechování aerosolů.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle.
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce:
>
vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah / obal odevzdáním na sběrném místě nebezpečných odpadů.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem / Nečištěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
  
 
 

Aversol univerzální 1kg - přípravek proti okusu zvěří a proti poškození kmínků hlodavci - související produkty

Ušetříte 19%

Kartáč na nátěr sazenic 58cm - pro aplikaci repelentních přípravků proti okusu zvěří a hlodavci

Kartáč na nátěr sazenic je speciální typ kartáče (štětce), který ...

skladem
Cena:109,00 Kč Běžná cena:134 Kč
ks
Ušetříte 19%

Kartáč na nátěr sazenic 76cm [V] - pro aplikaci repelentních přípravků proti okusu zvěří a hlodavci

Kartáč na nátěr sazenic "V" je speciální typ kartáče (štětce), který ...

skladem
Cena:85,00 Kč Běžná cena:105 Kč
ks

Dotaz k produktu Aversol univerzální 1kg - přípravek proti okusu zvěří a proti poškození kmínků hlodavci

Položky označené * jsou povinné
Vaše jméno
* Váš e-mail
* Vaše zpráva
Jak se jmenuje hlavní město ČR?
*
Pokračováním v prohlížení této stránky vyjadřujete souhlas se zpracováním souborů cookies a poskytnutím osobních údajů. Další informace