BROS Dýmovnice na krtky 3ks. - rychlý způsob jak se zbavit škůdců

Ušetříte 18%
BROS Dýmovnice na krtky 3ks. - rychlý způsob jak se zbavit škůdců
EAN5904517204874
Kód produktu4603002
Dostupnost: skladem
Výrobce:BROS
Cena pro Vás:59,00 Kč
Běžná cena:72 Kč
Cena pro Vás bez DPH:49,00 Kč
ks
zaslat dotaz k produktu Vytisknout
Do 3 ks lze zaslat Českou Poštou
jako drobné zboží od 60,- Kč

Popis produktu BROS Dýmovnice na krtky 3ks. - rychlý způsob jak se zbavit škůdců

BROS dýmovnice na krtky je určená pro vypuzení krtků a hrabošů z nežádoucích míst jako jsou např. areály letišť, pozemních hydrotechnických konstrukcí a sportovních objektů, zahrad apod. Aplikuje se výhradně do jejich děr. BROS dýmovnice na krtky účinkuje až 14 dní od použití.

Charakteristika:

Biocidní prostředek proti krtkům s plynovým účinkem v podobě dýmovnice

Účinné látky:
geraniol 0,05 g/100 g (0,05%)
chlorid draselný

Použití:
1. Z aktivní chodby nebo krtince odhrneme zeminu.
2. Pomocí zapalovače zapálíme špičku dýmovnice, přičemž držíme plamen nad špičkou po dobu asi 5 - 15 sekund.
3. Ihned po zapálení vložíme intenzivně hořící dýmovnici do připraveného místa v krtinci nebo chodbě. Dýmovnice po vložení do krtince nebo nory obvykle ještě hoří po dobu 15 - 30 sekund.
4. Díru s vyhaslou již nehořící dýmovnicí zakryjeme chomáčem trávy a zasypeme hlínou, přičemž nesmíme zničit chodbu. Poté zkontrolujeme, zda neuniká dým z krtince do okolí.
5. Dýmovnice začíná působit ihned po aplikování.
6.
Ošetřené krtince nebo chodby neodkrýváme dříve než za 3 dny po aplikaci.

Aplikační poznámky:
Pro správné umístění dýmovnice do otvoru, je nutné otvor připravit před jejím zapálením. Po zapálení dýmovnice je nutné ji ihned umístit do otvoru.
Dýmovnice se nehasí vodou ani jinými látkami, zasype se pískem nebo zeminou.
Dýmovnici se nepokoušíme sfouknout.
Dýmovnici nepoužíváme během deště.

Dávkování:
> 1 dýmovnice = 1 krtinec / chodbu
Balení obsahuje 3 kusy dýmovnic na 3 krtince / chodby.

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
duben, květen, červen, červenec, srpen, září

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
Vytvořené látky mohou mít nepříznivý vliv na jiné, nehubené organismy.

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Pyrotechnický výrobek kategorie P1 pro uživatele starší 18 let.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Nebezpečné složky - EUH208 obsahuje:
1,2 benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Varování:
H228
Hořlavá tuhá látka.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem / jiskrami / horkými povrchy / otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení - Zákaz kouření.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle, obličejový štít.
P370 + P378 V případě požáru:
>
k hašení použijte písek nebo CO2
> k hašení NIKDY nepoužívejte vodu
P501 Odstraňte obsah / obal odevzdáním na sběrném místě nebezpečných odpadů.
  
 

Dotaz k produktu BROS Dýmovnice na krtky 3ks. - rychlý způsob jak se zbavit škůdců

Položky označené * jsou povinné
Vaše jméno
* Váš e-mail
* Vaše zpráva
Jak se jmenuje hlavní město ČR?
*
Pokračováním v prohlížení této stránky vyjadřujete souhlas se zpracováním souborů cookies a poskytnutím osobních údajů. Další informace