Ratimor parafínové bloky 300g - parafínová deratizační nástraha do extrémě vlhkého prostředí

Ušetříte 15%
Novinka
Ratimor parafínové bloky 300g - parafínová deratizační nástraha do extrémě vlhkého prostředí
EAN3830050607945
Kód produktu4601032
Dostupnost: skladem
Výrobce:UNICHEM
Cena pro Vás:106,00 Kč
Běžná cena:125 Kč
Cena pro Vás bez DPH:88,00 Kč
ks
zaslat dotaz k produktu Vytisknout
Do 2 ks lze zaslat Českou Poštou
jako drobné zboží od 60,- Kč

Fotogalerie k produktu Ratimor parafínové bloky 300g - parafínová deratizační nástraha do extrémě vlhkého prostředí

Popis produktu Ratimor parafínové bloky 300g - parafínová deratizační nástraha do extrémě vlhkého prostředí

Balení pro neprofesionální použití.

Přípravek určen pro neprofesionální uživatele, k nákupu není třeba předložit (zaslat) číslo
Osvědčení o odborné způsobilosti.

RATIMOR parafínové bloky je rodenticid ve formě extrudovaných parafínových kostek s aktivní látkou brodifacoum určený k hubení škodlivých hlodavců jako je potkan, krysa, myš domácí a další drobní hlodavci. Parafínové kostky s tvarovanými okraji, o velikosti cca 2,5x1,5x1,2 cm umožňují hlodavcům okusování. Bloky se během hryzání rozpadnou na malé kousíčky, které škodliví hlodavci ještě lépe polknou. Vzhledem k tomu, že součástí bloků je vosk (parafin), který umožňuje jejich odolnost vůči vlhkosti, extrémním teplotním výkyvům, bezprostřednímu slunečnímu světlu, apod. pro většinu rodenticidů nevýhodné okolnosti, je vhodný na použití venku, v kanalizaci, ve velmi vlhkých prostorách, apod. RATIMOR parafínové bloky jsou tudíž výjimečně účinné, i když jsou vystaveny vlhkosti nebo vysokým teplotám. RATIMOR parafínové bloky také obsahují Bitrex, jenž je hořké ochucovadlo pro necílové druhy tzn. chuťový odpuzovač pro psi, kočky, a jiné domácí mazlíčky. Díky zpožděnému působení je vysoce účinný.

Charakteristika:

Rodenticid

Účinné látky:
antikoagulant brodifacoum 0,0029% (29 mg v 1 kg přípravku)
t.j.3-[3-(4´bromibifenyl-4yl-)-1,2,3,4 tetrahyro-1-naftyl]-4-hydroxychromen-2(2H)-on
BITREX hořké činidlo působící jako chuťový odpuzovač pro člověka, psi, kočky, a jiné domácí mazlíčky

Působení přípravku:
Brodifacoum patří mezi antikoagulační jedy, jenž hubí i rezistentní jedince. Po požití snižuje srážlivost krve a zvyšuje prostupnost krevních cest a zasažený organismus hyne vnitřním vykrvácením. Na hlodavce působí smrtelně již při jednorázovém požití, má však i kumulativní účinky tzn. i nepatrná požitá množství se v organismu sčítají. K úhynu, který nastává mezi 4 - 10 dnem po přijetí smrtelné (letální) dávky dochází u potkana po konzumaci asi 2,3 g přípravku, u myši s nižší hmotností cca 0,3 g. Nástraha nevyvolává obranný reflex.

Použití:

Nástrahu v uvedeném množství nasypeme ze sáčku do jedových staniček, jenž mohou být mimo originálních staniček také různé "krabičky": kartónové, plastové, kovové či dřevěné, s průchodem o průměru cca 2 cm pro myši a cca 7 cm pro potkany. Tyto staničky umístíme v bezprostřední blízkosti míst, kde byla zaznamenána aktivita hlodavců. Staničky neumísťujeme v blízkosti drenážních systémů, kde mohou přijít do styku s vodou. Účinější a hospodárnější je vkládat po asanované ploše větší počet jedových staniček než naopak. Nástrahy doplňujeme vždy za 8 - 10 dní, a to tak dlouho, dokud trvá jejich odběr. Při vysokém zamoření se doporučuje umístit nástrahy v rozestupech 5 metrů běžně pak 10 metrů. Při použití tohoto přípravku by mělo dojit k vyhubení hlodavců do cca 35 dnů.

Dávkování:
>
myši domácí a další drobní hlodavci 3 - 20 g / 1 deratizační stanička / na každých 5 m při nízkém zamoření, případně každé 2 m při vysokém zamoření
> potkani a krysy 10 - 60 g / 1 deratizační stanička / na každých 10 m při nízkém zamoření, případně každých 5 m při vysokém zamoření

Vhodné použití:
RATIMOR parafínové bloky je vhodný do extrémě vlhkého prostředí.
RATIMOR parafínové bloky je vhodný do míst s vyskytem potkana, krys, myší a jiných drobných hlodavců.
RATIMOR parafínové bloky je vhodný pro sklepy, kanalizaci a okolí domu.

Aplikační poznámky:
Je třeba zabránit dětem, ptákům a necílovým organismům (především psům, kočkám, prasatům a drůbeži) v přístupu k nástraze, čehož lze docílit použítím deratizačních staniček.
Při zacházení s nástrahou jsou nutné rukavice (nejsou součástí balení), i vzhledem na pachové stopy, které by mohly hlodavce odrazovat.
Pro deratizaci je dobré využít výhod zimního období, kdy nutriční požadavky hlodavců jsou vyšší (pro udržení jejich tělesné teploty), a proto se stahují k obydlím za potravou.

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
celoročně

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
RATIMOR parafínové bloky se nesmí používat ve volné přírodě.

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Varování:
H373
Může způsobit poškození krevní srážlivosti při prodloužené nebo opakované expozici.
P260 Nevdechujte prach.
P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.
P501 Odstraňte obsah předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.
 
 
 

Ratimor parafínové bloky 300g - parafínová deratizační nástraha do extrémě vlhkého prostředí - související produkty

Ušetříte 12%

Deratizační stanička Compact Baitbox velká - pomáhá chránit k přístupu k návnadě

Deratizační stanička Compact Baitbox je moderní, klíčem uzamykatelná ...

skladem
Cena:149,00 Kč Běžná cena:169 Kč
ks
Ušetříte 17%

Deratizační stanička Baitbox malá - pomáhá chránit děti a zvířecí přátele k přístupu k návnadě

Deratizační stanička Baitbox je moderní, klíčem uzamykatelná ...

skladem
Cena:79,00 Kč Běžná cena:95 Kč
ks
Ušetříte 12%
Novinka

Deratizační stanička Dual Techno Baitbox velká - pomáhá chránit děti a zvířecí přátele k přístupu k

Deratizační stanička Dual Techno Baitbox je moderní, klíčem uzamykatelná ...

skladem
Cena:149,00 Kč Běžná cena:169 Kč
ks
Ušetříte 11%
Novinka

Deratizační stanička 2v1 malá - pomáhá chránit děti a zvířecí přátele k přístupu k návnadě

Deratizační stanička 2v1 je moderní, klíčem uzamykatelná deratizační ...

skladem
Cena:55,00 Kč Běžná cena:62 Kč
ks

Dotaz k produktu Ratimor parafínové bloky 300g - parafínová deratizační nástraha do extrémě vlhkého prostředí

Položky označené * jsou povinné
Vaše jméno
* Váš e-mail
* Vaše zpráva
Jak se jmenuje hlavní město ČR?
*
Pokračováním v prohlížení této stránky vyjadřujete souhlas se zpracováním souborů cookies a poskytnutím osobních údajů. Další informace