Vážení zákazníci, objednávky přijaté od 20. 12. 2018 do 3. 1. 2019 budou vzhledem k probíhajícím inventurám postupně expedovány od 4. 1. 2019. Objednávky s osobním odběrem je možné vyzvedávat do 21. 12. dle provozní doby konkrétního výdejního místa.

Předem děkujeme za pochopení a za Vaši přízeň i v příštím roce.

Imidasect Ants 5g - gelová nástraha proti mravencům

Ušetříte 17%
Imidasect Ants 5g - gelová nástraha proti mravencům
EAN8595637800021
Kód produktu1270016
Dostupnost: skladem
Výrobce:Sharda Europe
Cena pro Vás:115,00 Kč
Běžná cena:139 Kč
Cena pro Vás bez DPH:95,00 Kč
ks
zaslat dotaz k produktu Vytisknout
Do 3 ks lze zaslat Českou Poštou
jako drobné zboží od 60,- Kč

Popis produktu Imidasect Ants 5g - gelová nástraha proti mravencům

Imidasect Ants je insekticidní nástraha ve formě gelu určená k přímému použití proti mravencům faraonům (Monomorium pharaonis), mravencům drnovým (Tetramorium caespitum), mravencům obecným (Lasius niger) a mravencům domácím (Lasius emarginatus) v obytných prostorách zejména v kuchyních veřejného stravování, výrobnách, jatkách, skladech, prodejnách, restauracích, ale i ve zdravotnických zařízeních, hotelích apod.

Charakteristika:

Biocid

Účinná látka:
imidacloprid 0,1g/kg (0,01%)

Působení přípravku:
Imidacloprid pochází z nové skupiny účinných látek, která se liší mechanismem účinnosti od pyretroidů, organofosfátů a karbamátů. Narušuje přenos nervových impulsů, což je pro zasažený hmyz smrtelné. Tento nový mechanismus účinku umožňuje úspěšný boj i proti takovým kmenům škůdce, které jsou rezistentní k některým ostatním zoocidům. Mravenci jsou lákáni potravními atraktanty obsaženými v gelu přičemž dělnice donášejí gel do hnízd a distribují jej mezi ostatní příslušníky kolonie včetně královny. To má posléze za následek zánik celé kolonie. Imidasect Ants účinkuje jak pozřením tak i kontaktně na larvy i dospělé mravence.

Přednosti přípravku Imidasect Ants:
Univerzální použití proti všem běžně se vyskytujím mravencům.
Extrémně vysoká účinnost na všechna vývojová stadia mravenců.
Účinnost na krytém místě 4 - 6 týdnů.
Čistá, jednuduchá a praktická aplikace.
Nízká pořizovací cena na jednu aplikaci.

Použití:
Nejdříve je třeba zjistit, pokud je to možné, místo kde se nachází hnízdo. Imidasect Ants se aplikuje pomocí aplikační stříkačky v níž je dodáván ve vnitřních prostorách ve formě kapek nebo tenkých linek gelu na místa, kde se mravenci vyskytují jako např. cestičky mravenců, do blízkosti míst, kde vyhledávají potravu a vodu, do míst kde pronikají do místností apod. Pokud je třeba použít Imidasect Ants mimo vnitřní prostory umisťujeme gel do míst kde mravenci pronikají do vnitřního prostoru. Obecně se doporučuje odstranit je-li to možné všechny ostatní zdroje potravy, aby byli mravenci "ochotnější" gel konzumovat a tím se značně urychlí zánik celé kolonie.

Dávkování:
> mravenec faraón a mravenec drnový 1 - 2 kapky gelu na 1 m2
> mravenec obecný a mravenec domácí 1 kapka gelu na 1 bm jejich cestičky
Balení 5 g vystačí na cca 12,5 - 25 m2 / 25 dávek

Aplikační poznámka:
Aplikovaná kapka gelu by měla být cca 1 cm v průměru tj. cca 0,2 g.
Neaplikujeme na místa přístupná dětem a domácím zvířatům.
Neaplikujeme na místa, která jsou pravidelně uklízena a při uklídu by mohl být aplikovaný přípavek zničen, neboť je přehlídnutelný.
Neaplikujeme na místa, kde lze přijít do styku s potavinami.
Neaplikujeme na místa, jenž jsou čertvě ošetřená jiným insekticidním pořípravkem.
Gel může poškozovat barvu textilních vlákem.

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Varování:
P101
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P301 + P330 + P331 Při požití:
> vypláchněte ústa
> NEVYVOLÁVEJTE zvracení
> vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření
P302 + P352 Při styku s kůží:
>
omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305 + P351 + P338 Při zasažení očí:
>
několik minut opatrně vyplachujte vodou
> vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno
> pokračujte ve vyplachování
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte a nekuřte.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Dotaz k produktu Imidasect Ants 5g - gelová nástraha proti mravencům

Položky označené * jsou povinné
Vaše jméno
* Váš e-mail
* Vaše zpráva
Jak se jmenuje hlavní město ČR?
*
Pokračováním v prohlížení této stránky vyjadřujete souhlas se zpracováním souborů cookies a poskytnutím osobních údajů. Další informace