Previcur Energy zelenina 60ml - proti plísni okurkové, salátové a zelné

Ušetříte 17%
Previcur Energy zelenina 60ml - proti plísni okurkové, salátové a zelné
EAN8590322002612
Kód produktu1251114
Dostupnost: skladem
Výrobce:Bayer CropScience
Cena pro Vás:179,00 Kč
Běžná cena:216 Kč
Cena pro Vás bez DPH:148,00 Kč
ks
zaslat dotaz k produktu Vytisknout
Soubory ke stažení:
Do 2 ks lze zaslat Českou Poštou
jako drobné zboží od 60,- Kč

Popis produktu Previcur Energy zelenina 60ml - proti plísni okurkové, salátové a zelné

Previcur® Energy zelenina je systémový kombinovaný fungicidní přípravek ve formě ve vodě rozpustného koncentrátu (SL) k ochraně okurek proti plísni okurkové, košťálové zeleniny proti plísni zelné a půdním houbám Oomycetes, salátu proti plísni salátové.

Charakteristika:

Systémový fungicid

Účinné látky:
propamokarb 530 g/l (47,32 %)
tj. propyl-N-(3-dimethylamino-propyl)-karbamát ve formě hydrochloridu
fosetyl 310 g/l (27,68 %)
tj. aluminium-tris-0-ethyl-fosfonát

Působení přípravku:
Previcur® Energy zelenina je systemický fungicid s účinkem proti půdním a listovým chorobám řádu Oomycetes (Pythium spp., Aphanomycetes spp., Phytophtora spp., Bremia spp., Pseudoperonospora spp. a Peronospora spp.), které způsobují padání klíčních rostlin, nekrózy kořenů, pat stonků a choroby nadzemních částí rostlin. Obsahuje směs účinných látek propamocarb a fosetyl. Propamocarb působí lokálně systemicky a systemicky, v rostlinách je akropetálně rozváděn. Reaguje v řadě fází syntézy fosfolipidů a mastných kyselin (FRAC kód 28, mechanismus účinku F4, karbamáty), čímž je narušována tvorba buněčných membrán patogenních hub. Na buněčné úrovni účinkuje na růst mycelia, produkci a klíčení spór. Stimuluje vývoj kořenů, růst a kvetení rostlin a zvyšuje jejich životní energii. Vyznačuje se preventivním a kurativním účinkem. Účinná látka fosetyl náleží mezi fosfonáty, podskupinu ethylfosfonáty (FRAC kód č. 33). Působí specificky, ovlivňuje metabolismus aminokyselin a skladbu bílkovin, posiluje odolnost rostlinných pletiv k infekci. Omezuje klíčení zoosporangií, blokuje růst mycelia a částečně omezuje sporulaci. Účinkuje především proti houbám z třídy Ooomycetes (Phytophthora spp.,Plasmopara spp., Peronospora spp., Perenoplasmopara spp., Pythium spp. aj.) a některým jiným houbám a bakteriím (Erwynia amylovora). Působí systemicky, pohyb v rostlině je akropetální (xylémem - cévním svazkem) i bazipetální (floémem - systémem pletiv rozvádějící organické živiny - produkty fotosyntézy). Je přijímána jak nadzemními částmi rostlin, tak i kořeny. K příjmu nadzemními částmi rostlin dochází již během 30 minut po aplikaci. Účinkuje pouze preventivně, nejlépe působí v době aktivního růstu rostlin, vyznačuje se dlouhodobým účinkem. Velmi dobře chrání mladé části rostlin.

Příprava aplikační kapaliny:
Přípravek v obalu je třeba nejprve homogenizovat potřepáním. Následně odměřené množství přípravku vlijeme do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou. Poté za stáleho míchání doplníme zbývajícím množstvím vody. Aplikační kapalinu spotřebujeme do jednoho dne od přípravy. Připravujeme pouze nezbytné množství.

Dávkování:
>
salát - venkovní prostory (plíseň salátová) 25 ml / 6 - 10 l vody / 100 m2 / OL 21 dní (max. 3x za vegetační sezónu)
> okurka - venkovní prostory (plíseň okurková) 25 ml / 6 l vody / 100 m2 / OL 3 dny (max. 2x za vegetační sezónu)
> zelenina košťálová - skleníky, foliovníky (plíseň zelná, půdní oomycety) 3 ml / 3 l vody / 1 m2 / OL 0 dní (max. 2x za vegetační sezónu)

Upřesnění podmínek aplikace:
Salát
Plíseň salátová, postřik od BBCH 13 do BBCH 49, preventivně, interval mezi ošetřeními 5 - 10 dní.

Okurka
Plíseň okurková, postřik při nebezpečí infekce, dle signalizace, interval mezi ošetřeními 7 - 10 dní.

Košťálová zelenina
Plíseň zelná, půdní oomycety (zejména rod Peronosporaceae), použití zálivka při předpěstování rostlin, interval mezi ošetřeními 10 - 14 dní.

Aplikační poznámky:
Při povrchové aplikaci na půdu (zálivkou) je přípravek přijímán v dobře provlhčeném substrátu kořeny rostlin a systemicky transportován do ostatních částí rostlin, u nadzemních částí rostlin zajišťuje ochranu lodyh a listů. V závislosti na způsobu aplikace, vlastnostech substrátu a rozsahu infekce činí doba účinnosti 3 - 8 týdnů. Při aplikaci postřikem (foliární aplikaci) je přípravek akropetálně a bazipetálně systemicky rozváděn do nově narůstajících částí rostlin. Působí proti chorobám řádu Oomycetes (pravé plísně), vykazuje preventivní a i kurativní účinky.

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptáků, vodních organismů, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových suchozemských rostlin.

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Nebezpečné složky:
propamokarb, fosetyl

Varování:
H317
Může vyvolat alergickou kožní reakci.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranný oděv.
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce:
>
vzhledejte lékařskou pomoc / ošetření
P501 Odstraňte obsah / obal odevzdáním na sběrném místě nebezpečných odpadů.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem / Nečištěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.
OP II.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody.
 
 

Dotaz k produktu Previcur Energy zelenina 60ml - proti plísni okurkové, salátové a zelné

Položky označené * jsou povinné
Vaše jméno
* Váš e-mail
* Vaše zpráva
Jak se jmenuje hlavní město ČR?
*
Pokračováním v prohlížení této stránky vyjadřujete souhlas se zpracováním souborů cookies a poskytnutím osobních údajů. Další informace