Applaud 25 SC 50ml - proti molicím na okrasných rostlinách

Ušetříte 21%
Novinka
Applaud 25 SC 50ml - proti molicím na okrasných rostlinách
EAN8595660502541
Kód produktu1240051
Dostupnost: skladem
Výrobce:AgroBio
Cena pro Vás:359,00 Kč
Běžná cena:453 Kč
Cena pro Vás bez DPH:297,00 Kč
ks
zaslat dotaz k produktu Vytisknout
Soubory ke stažení:

Popis produktu Applaud 25 SC 50ml - proti molicím na okrasných rostlinách

Balení pro neprofesionální použití.

Přípravek určen pro neprofesionální uživatele, k nákupu není třeba předložit (zaslat) číslo
Osvědčení o odborné způsobilosti.

Applaud 25 SC je postřikový insekticidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) určený k ochraně okrasných rostlin proti molici skleníkové a molici bavlníkové.

Charakteristika:

Kontaktní insekticid

Účinná látka:
buprofezin 250 g/l (23,4%)

Působení přípravku:
Primárním mechanismem účinku je inhibice biosyntézy chitinu. Applaud 25 SC se proto vyznačuje dlouhodobým specifickým účinkem na nymfy. Zasažené nymfy hynou asi po 4 - 5 dnech. Applaud 25 SC nepůsobí na vajíčka, nehubí dospělce molic, ale zčásti je sterilizuje. Applaud 25 SC nehubí přirozené nepřátele škodlivého hmyzu jako např. Encarsia formosa, Phytoseidae aj. a je vhodným doplňkem integrované ochrany rostlin ve sklenících. Hubí i škůdce rezistentní k jiným typům přípravků.

Příprava aplikační kapaliny:
Při přípravě aplikační kapaliny dbáme na důkladné vypláchnutí přípravku z obalu, aby nedocházelo ke snížení koncentrace při přípravě aplikační kapaliny. Před použitím přípravek důkladně protřepeme. Odpovídající množství přípravku vlijeme do nádrže aplikačního zařízení naplněného do poloviny vodou a za stálého míchání doplníme na stanovený objem. Připravenou postřikovou kapalinu je nutné bezodkladně spotřebovat.

Dávkování:
>
okrasné rostliny (molice skleníková, molice bavlníková) 10 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL AT (aplikace postřikem v 7 denních intervalech mezi jednotlivými aplikacemi; max. 3x za vegetační sezónu)

Aplikační poznámky:
Po ukončení práce ve skleníku/fóliovníku opustíme ošetřované prostory! Vstup do něj a manipulace s ošetřenými okrasnými rostlinami je možný až druhý den.
Před ošetřením okrasných rostlin ověříme jejich citlivost na menším počtu rostlin nebo menší ploše.
Applaud 25 SC nepoužíváme na ošetření okrasných rostlin rodu Dieffenbachia.

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
květen, červen, červenec, srpen, září

Antirezistentní strategie:
K zabránění vzniku rezistence neaplikujeme tento přípravek stále po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Nebezpečné složky - EUH208 obsahuje:
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Varování:
H411
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah / obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem / Nečištěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.
SPo5 Před opětovným vstupem ošetřené skleníky důkladně vyvětrejte.
 
 

Dotaz k produktu Applaud 25 SC 50ml - proti molicím na okrasných rostlinách

Položky označené * jsou povinné
Vaše jméno
* Váš e-mail
* Vaše zpráva
Jak se jmenuje hlavní město ČR?
*
Pokračováním v prohlížení této stránky vyjadřujete souhlas se zpracováním souborů cookies a poskytnutím osobních údajů. Další informace