Lanirát PG 200g - granulovaná deratizační nástraha do suchého prostředí

Ušetříte 16%
Lanirát PG 200g - granulovaná deratizační nástraha do suchého prostředí
EAN8590811808992
Kód produktu4601006
Dostupnost: skladem - doprodej
Výrobce:PROST
Cena pro Vás:27,00 Kč
Běžná cena:32 Kč
Cena pro Vás bez DPH:22,00 Kč
ks
zaslat dotaz k produktu Vytisknout
Do 2 ks lze zaslat Českou Poštou
jako drobné zboží od 60,- Kč

Popis produktu Lanirát PG 200g - granulovaná deratizační nástraha do suchého prostředí

LANIRÁT PG je požerová nástraha ve formě červeně zbarvených granulí k hubení škodlivých hlodavců jako je potkan, krysa, myšice, myš domácí v uzavřených objektech. Působí i na populace resistentní vůči antikoagulantům 1.generace.

Charakteristika:

Rodenticid

Účinné látky:
0,005 % bromadiolone (50 mg v 1 kg přípravku)
0,001 % hořké ochucovadlo
do 100 % atraktanty a pojidla

Působení přípravku:
Bromadiolone patří mezi antikoagulační jedy. Po požití snižuje srážlivost krve a zvyšuje prostupnost krevních cest a zasažený organismus hyne vnitřním vykrvácením. Lanirát PG působí již při jednorázovém požití, ale má i kumulativní účinky tzn. i nepatrná požitá množství se v organismu sčítají. Hlodavci je nástraha velmi dobře přijímána. K úhynu potkana dochází po konzumaci asi 6 g přípravku, u myši s nižší hmotností cca 0,4 g.

Použití:
Nástraha se pokládá na místa největšího výskytu hlodavců, zejména do blízkosti východů z nor, k obvyklým zdrojům potravy a vody a podél přístupových stezek k nim. Nástrahy pokládáme na papírové tácky, jiné vhodné podložky nebo do jedových staniček, jenž mohou být mimo originálních staniček také různé "krabičky": kartónové, plastové, kovové či dřevěné, s průchodem o průměru cca 2 cm pro myši a 7 cm pro potkany. Úhyn nastává mezi 4 - 10 dnem po přijetí smrtelné (letální) dávky. Nástrahu doplňujeme tak dlouho dokud trvá odběr.

Aplikační poznámka:
Přípravek je vhodný pro čisté suché prostředí.

Dávkování:
> krysy a potkani 20 g na 20 m2 (tj.1 - 5 hromádek)
> myši domácí a myšice 10 g na 30 m2 (tj.1 - 3 hromádky)

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Lanirát PG se nesmí používat ve volné přírodě.
Je třeba zabránit dětem, ptákům a necílovým organismům (především psům, kočkám, prasatům a drůbeži) v přístupu k nástraze.
Při zacházení s nástrahou jsou nutné rukavice, i vzhledem na pachové stopy, které by mohly hlodavce odrazovat.

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Varování:
H373
Může způsobit poškození srážlivosti krve při prodloužené nebo opakované expozici.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P260
Nevdechujte prach.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a obličej.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.
P501 Odstraňte obsah / obal bezpečným způsobem.
EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
 
 
 

Lanirát PG 200g - granulovaná deratizační nástraha do suchého prostředí - související produkty

Ušetříte 15%

Baitbox deratizační stanička velká - pomáhá chránit vaše zvířecí přátele

Plastová uzamykatelná deratizační stanička pro bezpečné ukládání ...

skladem
Cena:169,00 Kč Běžná cena:199 Kč
ks
Ušetříte 12%

Baitbox deratizační stanička malá - pomáhá chránit vaše zvířecí přátele

Plastová uzamykatelná deratizační stanička pro bezpečné ukládání ...

skladem
Cena:79,00 Kč Běžná cena:90 Kč
ks

Dotaz k produktu Lanirát PG 200g - granulovaná deratizační nástraha do suchého prostředí

Položky označené * jsou povinné
Vaše jméno
* Váš e-mail
* Vaše zpráva
Jak se jmenuje hlavní město ČR?
*
Pokračováním v prohlížení této stránky vyjadřujete souhlas se zpracováním souborů cookies a poskytnutím osobních údajů. Další informace