Norat ATG 3x50g - granulovaná parafínová deratizační nástraha do vlhkého prostředí

Ušetříte 13%
Norat ATG 3x50g - granulovaná parafínová deratizační nástraha do vlhkého prostředí
EAN8594191300015
Kód produktu4601010
Dostupnost: skladem
Výrobce:PelGar
Cena pro Vás:65,00 Kč
Běžná cena:75 Kč
Cena pro Vás bez DPH:54,00 Kč
ks
zaslat dotaz k produktu Vytisknout

Fotogalerie k produktu Norat ATG 3x50g - granulovaná parafínová deratizační nástraha do vlhkého prostředí

Popis produktu Norat ATG 3x50g - granulovaná parafínová deratizační nástraha do vlhkého prostředí

Balení pro neprofesionální použití.

Přípravek určen pro neprofesionální uživatele, k nákupu není třeba předložit (zaslat) číslo
Osvědčení o odborné způsobilosti.

NORAT ATG je granulovaná vosková načervenale zbarvená požerová nástraha k hubení škodlivých hlodavců jako je potkan, krysa, myš domácí a další drobní hlodavci v uzavřených prostorách nebo jejich těsné blízkosti např. chaty, kůlny, bytové jednotky, sklepy, půdy apod. NORAT ATG je vyrobený ze směsi atraktivních látek jako jsou cukr, sušená mrkev, která je však ve směsi převládající apod., přičemž hlavním nosičem je pšeničná, kukuřičná nebo ovesná mouka. Tato směs je fomulována do velkých parafínových granulí o velikosti cca 8 mm vhodných zejména pro aplikaci ve vlhkých podmínkách, kdy jiné druhy nástrahy nelze použít. Granule jsou hydrofobní a k jejich rozpadu ve vlhku dochází až po několika dnech, zpravidla po 5 dnech. Parafínový obal zaručuje delší trvanlivost nástrahy ve vlhkých podmínkách. NORAT ATG obsahuje hořké činidlo, které působí jako chuťový odpuzovač pro člověka.

Charakteristika:


Rodenticid

Účinné látky / složení:
0,0025 % antikoagulant brodifacoum (25 mg v 1 kg přípravku)
t.j.3-[3-(4´bromibifenyl-4yl-)-1,2,3,4 tetrahyro-1-naftyl]-4-hydroxychromen-2(2H)-on
0,001 % denatonium benzoate (hořká chuťová složka zmírňující riziko nežádoucího požití)
69,9965 % atraktivní nástahový materiál (obilí, chuťové složky, pojiva)
30 % parafín (vosk)

Působení přípravku:
Brodifacoum patří mezi antikoagulační jedy, jenž hubí i rezistentní jedince. Po požití snižuje srážlivost krve a zvyšuje prostupnost krevních cest a zasažený organismus hyne vnitřním vykrvácením. Na hlodavce působí smrtelně již při jednorázovém požití, má však i kumulativní účinky tzn. i nepatrná požitá množství se v organismu sčítají. NORAT ATG je hlodavci velmi dobře přijímán. K úhynu, který nastává mezi 4 - 10 dnem po přijetí smrtelné (letální) dávky dochází u potkana po konzumaci asi 2,3 g přípravku, u myši s nižší hmotností cca 0,3 g. Nástraha nevyvolává obranný reflex.

Použití:
Nástrahu v uvedeném množství nasypeme pomocí lžičky k tomu určené do jedových staniček, jenž mohou být mimo originálních staniček také různé "krabičky": kartónové, plastové, kovové či dřevěné, s průchodem o průměru cca 2 cm pro myši a 7 cm pro potkany. Tyto staničky umístíme v bezprostřední blízkosti míst, kde byla zaznamenána aktivita hlodavců např. stezky, hnízdiště, výkrmny, díry, nory apod. Staničky neumísťujeme v blízkosti drenážních systémů, kde mohou přijít do styku s vodou. Účinější a hospodárnější je vkládat po asanované ploše větší počet jedových staniček než naopak. Nástrahy doplňujeme vždy za 8 - 10 dní, a to tak dlouho, dokud trvá jejich odběr. Při vysokém zamoření se doporučuje umístit nástrahy v rozestupech 5 metrů u potkanů a 2 metry u myší.

Dávkování - na jednu deratizační staničku:
> krysy a potkani 10 - 60 g / 1 deratizační stanička / na každých 10 m při nízkém zamoření, případně každých 5 m při vysokém zamoření
> myši domácí 5 - 20 g / 1 deratizační stanička / na každých 5 m při nízkém zamoření, případně každé 2 m při vysokém zamoření

Vhodné použití:
NORAT ATG je vhodný do vlhkého prostředí.
NORAT ATG je vhodný do míst kde je skladována např. zelenina, brambory apod.

Aplikační poznámky:
Při zacházení s nástrahou jsou nutné rukavice, i vzhledem na pachové stopy, které by mohly hlodavce odrazovat.
Pro deratizaci je dobré využít výhod zimního období, kdy nutriční požadavky hlodavců jsou vyšší (pro udržení jejich tělesné teploty), a proto se stahují k obydlím za potravou.
Je třeba zabránit dětem, ptákům a necílovým organismům (především psům, kočkám, prasatům a drůbeži) v přístupu k nástraze, čehož lze docílit použítím deratizačních staniček.

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
celoročně

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
NORAT ATG se nesmí používat ve volné přírodě.

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Varování:
H373
Může způsobit poškození krevní srážlivosti při prodloužené nebo opakované expozici.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použítím si přečtěte údaje na štítku.
P220 Skladujete odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P301 + P310 Při požití:
>
okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře
P404 Skladujte v uzavřeném obalu.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah / obal předáním oprávněné osobě nebo na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
 
 
 

Norat ATG 3x50g - granulovaná parafínová deratizační nástraha do vlhkého prostředí - související produkty

Ušetříte 9%

Deratizační stanička Compact Baitbox velká - pomáhá chránit k přístupu k návnadě

Deratizační stanička Compact Baitbox je moderní, klíčem uzamykatelná ...

skladem
Cena:179,00 Kč Běžná cena:197 Kč
ks
Ušetříte 17%

Deratizační stanička Baitbox malá - pomáhá chránit děti a zvířecí přátele k přístupu k návnadě

Deratizační stanička Baitbox je moderní, klíčem uzamykatelná ...

skladem
Cena:79,00 Kč Běžná cena:95 Kč
ks
Ušetříte 14%
Novinka

Deratizační stanička 2v1 malá - pomáhá chránit děti a zvířecí přátele k přístupu k návnadě

Deratizační stanička 2v1 je moderní, klíčem uzamykatelná deratizační ...

skladem
Cena:55,00 Kč Běžná cena:64 Kč
ks

Dotaz k produktu Norat ATG 3x50g - granulovaná parafínová deratizační nástraha do vlhkého prostředí

Položky označené * jsou povinné
Vaše jméno
* Váš e-mail
* Vaše zpráva
Jak se jmenuje hlavní město ČR?
*
Pokračováním v prohlížení této stránky vyjadřujete souhlas se zpracováním souborů cookies a poskytnutím osobních údajů. Další informace