search

Kumulus WG 2x100g - k ochraně proti padlí na révě, zelenině, ovocných a okrasných rostlinách

Kumulus WG 2x100g - k ochraně proti padlí na révě, zelenině, ovocných a okrasných rostlinách
Hobby přípravek
-25%
Kumulus WG 2x100g - k ochraně proti padlí na révě, zelenině, ovocných a okrasných rostlinách

Kumulus WG 2x100g - k ochraně proti padlí na révě, zelenině, ovocných a okrasných rostlinách

za 129Kč s DPH

Skladem

Popis produktu

Balení pro neprofesionální použití.

Přípravek určen pro neprofesionální uživatele, k nákupu není třeba předložit (zaslat) Osvědčení o odborné způsobilosti.

Kumulus WG je postřikový kontaktní fungicid ve formě vodorozpustného mikrogranulátu na ochranu proti padlí v ochraně rostlin.

Charakteristika:

Kontaktní fungicid

Účinná látka:
síra 800 g/kg (80%)

Působení přípravku:
Kumulus WG je sirný fungicid s protektivním kontaktním účinkem, rychlým nástupem účinnosti a reziduálním působením proti houbovým patogenům ze skupiny pravých padlí s vedlejší akaricidní účinností.

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství vsypeme do nádrže postřikovače zčásti zaplněné vodou a za stálého míchání doplníme nádrž postřikovače na stanovený objem vodou. Při přípravě směsí je zakázáno mísit koncentráty, přípravky se vpravují do nádrže odděleně. Kapalinu je třeba neustále udržovat v pohybu mícháním. Připravenou postřikovou kapalinu bez odkladu spotřebujeme.

Rozsah povoleného použití - dávkování:
> jabloň (padlí jabloňové) 45 - 100 g / 10 l vody / 100 m2 / OL AT (aplikace postřikem nebo rosením do počátku skanutí v intervalu 5 - 10 dní od 10 BBCH do 81 BBCH; max. 6x za vegetační sezónu)
> broskvoň (padlí broskvoňové) 30 - 50 g / 10 l vody / 100 m2 / OL AT (aplikace postřikem nebo rosením do počátku skanutí od 10 BBCH do 81 BBCH; max. 1x za vegetační sezónu)
> okurka (padlí) 20 g / 5 l vody / 100 m2 / OL 3 dny (aplikace postřikem v intervalu 7 - 10 dní od 21 BBCH do 89 BBCH; max. 4x za vegetační sezónu)
> tykvovitá zelenina (padlí) 30 g / 5 l vody / 100 m2 / OL 3 dny (aplikace postřikem v intervalu 5 - 10 dní od 21 BBCH do 89 BBCH; max. 6x za vegetační sezónu)
> rajče (padlí rajčatové) 20 - 30 g / 10 l vody / 100 m2 / OL AT (aplikace postřikem v intervalu 5 - 10 dní od 19 BBCH do 89 BBCH; max. 6x za vegetační sezónu)
> mrkev, petržel (padlí miříkovitých) 15 g / 5 l vody / 100 m2 / OL 3 dny (aplikace postřikem v intervalu 5 - 10 dní od 19 BBCH do 49 BBCH při aplikaci do mrkve a od 19 BBCH do 39 BBCH při aplikaci do petržele; max. 6x za vegetační sezónu)
> vinná réva (padlí révové) 30 g / 10 l vody / OL AT (aplikace postřikem nebo rosením do počátku skanutí v intervalu 5 - 10 dní od 09 BBCH do 81 BBCH; max. 8x za vegetační sezónu)
> vinná réva (vlnovník révový, hálčivec révový) 15 g / 0,75 - 1 l vody / OL AT (aplikace postřikem nebo rosením do počátku skanutí od 01 BBCH do 07 BBCH; max. 1x za vegetační sezónu)
> okrasné rostliny (padlí) 30 - 50 g / 10 l vody
> jahodník (padlí jahodníkové) 60 - 80 g / 10 l vody / 200 m2 / OL AT (aplikace postřikem v intervalu 5 - 10 dní od 14 BBCH do 59 BBCH; max. 6x za vegetační sezónu)
> dub (padlí dubové) 30 - 40 g / 10 l vody (aplikace postřikem nebo rosením do počátku skanutí na sazenice až mladé rostliny v intervalu 10 - 14 dní; max. 3x za vegetační sezónu)
> žito, ječmen (padlí travní) 30 g / 5 l vody / 100 m2 / OL AT (aplikace postřikem na začátku infekce v intervalu 5 - 7 dní; max. 2x za vegetační sezónu)
> pšenice (padlí, braničnatky) 30 g / 5 l vody / 100 m2 / OL AT (aplikace postřikem na začátku infekce v intervalu 5 - 7 dní; max. 2x za vegetační sezónu)
> cukrovka (padlí řepné) 60 g / 1 - 4 l vody / 100 m2 / OL AT (aplikace postřikem v intervalu 7 - 14 dní od 37 BBCH do 49 BBCH; max. 4x za vegetační sezónu)

Aplikační poznámky:
Aplikaci neprovádíme při intenzivním slunečním svitu a vysokých teplotách.
Některé odrůdy jabloní reagují citlivě na ošetření; citlivost odrůd lze konzultovat s držitelem povolení přípravku - ne s prodejci.
U okrasných rostlin ověřujeme před ošetřením citlivost na menším počtu rostlin případně na menší ploše.

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
duben, květen, červen, červenec, srpen

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Varování:
P102
Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah / obal předáním oprávněné osobě.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem / Nečištěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.
SPe3 Při aplikaci do jabloní: Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřenou ochrannou vzdálenost 20 m od okraje ošetřovaného pozemku.
SPe3 Při aplikaci do broskvoní: Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřenou ochrannou vzdálenost 15 m od okraje ošetřovaného pozemku.
Při ošetřování okrasných rostlin nebo dubů v oblastech využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel je nutné dodržet následující preventivní a režimová opatření:
> aplikaci předem oznámit (např. místně příslušnému obecnímu / městskému úřadu)
> vlastník pozemku nebo osoba provádějící aplikaci musí zajistit vhodné označení ošetřené plochy nebo stromů (během a po dobu 2 dní po aplikaci) např. nápisem: "chemicky ošetřeno, nedotýkejte se ošetřených porostů" s doplněním časových termínů
> po dobu 2 dní po ošetření zamezit (popř. omezit) vstupu osob a pohybu zvířat na ošetřené ploše

Kumulus WG 2x100g - k ochraně proti padlí na révě, zelenině, ovocných a okrasných rostlináchProdukt patří do těchto kategorií

Máte dotaz? Zeptejte se nás.Vyplňte prosím níže uvedený formulář, děkujeme.

*
*
*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti PRONACHEM spol. s r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.


5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

Přejít na výdejní a předávací místa