Revus 250ml - proti plísni bramborové

Ušetříte 15%
Revus 250ml - proti plísni bramborové
EAN8594013426183
Kód produktu1250040
Dostupnost: skladem
Výrobce:AgroBio
Cena pro Vás:995,00 Kč
Běžná cena:1 172 Kč
Cena pro Vás bez DPH:822,00 Kč
ks
zaslat dotaz k produktu Vytisknout
Soubory ke stažení:

Popis produktu Revus 250ml - proti plísni bramborové

Balení pro neprofesionální použití.

Přípravek určen pro neprofesionální uživatele, k nákupu není třeba předložit (zaslat) číslo
Osvědčení o odborné způsobilosti.

Revus® je postřikový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu určený k ochraně bramboru proti plísni bramborové (Phytophthora infestans). Je vysoce odolný dešťovým srážkám a poskytuje dokonalou ochranu porostu.

Charakteristika:

Systémový fungicid

Účinné látky:
mandipropamid 250g/l
tj.(RS)-2-(4-chlorofenyl)-N-[2-(3-methoxy-4-prop-2-ynoloxy-fenyl)-ethyl]-2-prop-2 ynyloxy-acetamid

Působení:
Přípravek Revus® obsahuje účinnou látku mandipropamid jenž je první účinnou látkou patřící do zcela nové skupiny chemických látek - amidy kyseliny mandlové (CAA-fungicidy). Mandipropamid má preventivní a částečně kurativní účinek. Jeho preventivní účinek spočívá v potlačení klíčení spor, čímž zabraňuje průniku patogena do pletiva hostitele; kurativní účinek spočívá v inhibici růstu mycelia, tvorby haustorií a redukci sporulace. V rostlinách se šíří translaminárně. Mandipropamid je účinný proti houbovým patogenům třídy Oomycetes jako Phytophtora infestans (plíseň bramborová). Mandipropamid má vysokou afinitu k voskové vrstvě rostlinného povrchu, na kterou je schopen se rychle navázat a jakmile postřik uschne, stává se odolným proti smyvu deštěm. Malé množství aktivní látky proniká do listového pletiva, kde je rychle distribuováno a schopno chránit obě strany listu. Nejlepších výsledků při ochraně brambor je dosaženo, je-li přípravek Revus® aplikován protektivně nebo v raném stádiu vývoje choroby.

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku vlijeme za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou a doplníme na stanovený objem. Aplikační kapalinu použijeme bezprostředně po přípravě.

Dávkování:
>
brambor (plíseň bramborová) 5 - 6 ml / 2 - 6 l vody / 100 m2 / OL 3 dny (aplikace postřikem preventivně nebo při zjištění prvních příznaků choroby v intervalu 7 - 10 dní; max. 6x za vegetační sezónu)

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
květen, červen

Antirezistentní strategie:
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku.

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Nebezpečné složky - EUH208 obsahuje:
1,2 benzisotiazol-3-on. Může vyvolat alergickou reakci

Varování:
H411
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv.
P501 Odstraňte obsah / obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem / Nečištěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
 
 

Dotaz k produktu Revus 250ml - proti plísni bramborové

Položky označené * jsou povinné
Vaše jméno
* Váš e-mail
* Vaše zpráva
Jak se jmenuje hlavní město ČR?
*
Pokračováním v prohlížení této stránky vyjadřujete souhlas se zpracováním souborů cookies a poskytnutím osobních údajů. Další informace