search

FORESTINA Zdravá zahrada - lepidlo na ochranu stromů ve spreji 400ml k vytvoření 100% lepové bariéry

FORESTINA Zdravá zahrada - lepidlo na ochranu stromů ve spreji 400ml k vytvoření 100% lepové bariéry
-20%
FORESTINA Zdravá zahrada - lepidlo na ochranu stromů ve spreji 400ml k vytvoření 100% lepové bariéry

FORESTINA Zdravá zahrada - lepidlo na ochranu stromů ve spreji 400ml k vytvoření 100% lepové bariéry

za 245Kč s DPH

Skladem

Popis produktu

Lepidlo na ochranu stromů patří do skupiny výrobků řady Zdravá® zahrada, jenž jsou určeny k spolehlivé likvidaci škůdců. Neobsahují umělé chemikálie, pouze účinné látky přírodního původu, proto po aplikaci nebrání volnému pohybu lidí i zvířat po ošetřené ploše. Výrobky se mohou používat i v ekologickém zemědělství. Lepidlo na ochranu stromů a rostlin ve spreji je nevysychavý lep na přípravu feromonových, vizuálních a barierových lapačů hmyzu, na nástřik pásů a fólií. Lepidlo není fytotoxické tzn. není jedovaté pro rostliny, tudíž je také vhodné pro přímé použití na stromech a rostlinách. Navíc jeho jednoduchý způsob aplikace nastříkáním vytváří z tohoto výrobku nepostradatelného pomocníka do sadů a zahrad.

Charakteristika:

entomologický nevysychavý lep

Přednosti:
Čistý, praktický a jednoduchý způsob aplikace.
Lze použít i při značně "hrubé" kůře stromů.
Využití tam, kde nelze použít chemické způsoby likvidace škůdců.
Volbou podložky různé barvy využití proti různým druhům škůdců.
Možno využít u ovocných stromů nástřikem na papírový pás.
Je velmi odolné proti slunečnímu světlu.
Bez zápachu.
Bez insekticidů.
Dlouhodobě působící lep.

Využití:
Lepidlo na ochranu stromů a rostlin ve speji je účinné na mravence (Formica), píďalky (Larentiinae), puklice (Parthenolecanium) a podobný škodlivý hmyz ve stádiích housenek, larev či dospělých jedinců. Je vhodné pro použití všude tam, kde není možné použít lepové pásy na ochranu stromů a rostlin. Dobře tedy ochrání keře či mladé stromky, kde kmen ještě není tak silný, aby bylo vhodné použít lepový pás. Podmínkou však je, aby měl strom již vytvořenou na kmeni kůru (borku). Lepidlo tak vytváří 100% bariéru proti lezoucím škůdcům i na hrubých kmenech. Lepidlo na ochranu stromů a rostlin není nijak třeba ze stromu odstraňovat, poněvadž časem zajde působením povětrnostních vlivů (zapráší se, vyschne, vymrzne apod.). Pokud by však z nějakého důvodu bylo třeba lepidlo ze stromu odstranit je toto možné učinit s použitím jedlého oleje; vysledek však plně nelze zaručit a to vzhedem k charakteru aplikovaného povrchu - kůry.

Použití:
Lepidlo je možné nastříkat přímo na zralou kůru (borku) stromů, nejlépe ze vzdálenosti 5 - 10 cm v tenké vrstvě, neboť čerstvě nanesený lep v silnější vrstvě má snahu stékat. Vytvoří se tak bariéra, která nedovolí lezoucím škůdcům projít do koruny stromu a způsobit případné škody na plodech. Lepová plocha je zcela aktivní den po aplikaci. Lepidlo je také možné nastříkat v tenké vrstvě na podložku a vytvořit tak lepovou desku, která se zavěsí do koruny stromů, nebo zapíchne do zeminy vedle rostliny. Různé barvy podkladu zvyšují atraktivitu nalepených plošek pro různé druhy hmyzu (např. žlutá barva pro mšice, molice, smutnice, dřepčíky; modrá barva pro třásněnky; bílá barva pro pilatky).

Aplikační poznámky:
Lepidlo na ochranu stromů a rostlin aplikujeme pouze na místa s již vytvořenou kůrou (borkou).
Lepidlo na ochranu stromů a rostlin nastříkáme kolem celého obvodu stromu, nejlépe v několika vrstvách.
Lepidlo na ochranu stromů a rostlin lze odstranit jedlým olejem, při náhodném potřísnění nářadí či oblečení lze odstranit ředidlem či benzínem a následně teplou vodou a mýdlem.

Doba použití:
březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Varování:
H222
Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřátí se může roztrhnout.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
SP1 Neznečišťujte vody pomocným prostředkem nebo jeho obalem.

FORESTINA Zdravá zahrada - lepidlo na ochranu stromů ve spreji 400ml k vytvoření 100% lepové bariéryProdukt patří do těchto kategorií

Máte dotaz? Zeptejte se nás.Vyplňte prosím níže uvedený formulář, děkujeme.

*
*
*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti PRONACHEM spol. s r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.


Přihlašte se k odběru novinek

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

Přejít na výdejní a předávací místa