search

Chemstop Ecofix 250ml - nevysychavý lep pro přípravu lepových lapačů hmyzu

Chemstop Ecofix 250ml - nevysychavý lep pro přípravu lepových lapačů hmyzu
-19%
Chemstop Ecofix 250ml - nevysychavý lep pro přípravu lepových lapačů hmyzu

Chemstop Ecofix 250ml - nevysychavý lep pro přípravu lepových lapačů hmyzu

za 169Kč s DPH

Skladem

Popis produktu

Chemstop Ecofix® je nevysychavý lep na přípravu feromonových, vizuálních a barierových lapačů hmyzu, na natírání pásů a fólií, na imobilizaci housenek, larev a dospělých stádií hmyzu.

Charakteristika:

nevysychavý lep na bázi polyolefinů - EKO výrobek

Účinná látka:
ataktický polypropylén

Přednosti:
Využití tam, kde nelze použít chemické způsoby likvidace škůdců.
Volbou podložky různé barvy využití proti různým druhům škůdců.
Možno využít u ovocných stromů nátěrem na papírový pás.
Je velmi odolný proti slunečnímu světlu.
Bez zápachu.
Bez insekticidů.
Dlouhodobě působící lep.

Využití:
Chemstop Ecofix® používáme v lesnictví při monitorování a odchytu škůdců Bekyně - rod motýlů z čeledi bekyňovitých (Lymantria monacha, Lymantria dispar) a Obaleče modřínového (Zeiraphera griseana). Další použití je na zahradě na natírání pásů a fólií, za účelem imobilizace housenek, larev a dospělých stádií hmyzu. Chemstop Ecofix® se nanáší na kmen stromu špachtlí nebo za tepla štětcem tak, že se vytvoří po obvodu jednolitý "lepový" pruh o tloušťce cca 0,2 - 0,3 mm. Vytvoří se tak bariéra, která nedovolí lezoucím škůdcům projít do koruny stromu a způsobit případné škody na plodech. Chemstop Ecofix® je také možné nanést v tenké vrstvě na podložku a vytvořit tak lepovou desku, která se zavěsí do koruny stromů, nebo zapíchne do zeminy vedle rostliny. Různé barvy podkladu zvyšují atraktivitu nalepených plošek pro různé druhy hmyzu (např. žlutá barva pro mšice, molice, smutnice, dřepčíky; modrá barva pro třásněnky; bílá barva pro pilatky).

Aplikační poznámky:
Teplotní rozsah použítí 6 - 55 °C.
Chemstop Ecofix® nikdy neohříváme na otevřeném plameni, protože je hořlavý!
Při náhodném potřísnění lze očistit jedlým olejem, ředidlem či benzínem a následně teplou vodou a mýdlem.

Hlavní termíny pro aplikaci:
březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Varování:
P102
Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy - zákaz kouření.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Chemstop Ecofix 250ml - nevysychavý lep pro přípravu lepových lapačů hmyzuProdukt patří do těchto kategorií

Máte dotaz? Zeptejte se nás.Vyplňte prosím níže uvedený formulář, děkujeme.

*
*
*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti PRONACHEM spol. s r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.


Přihlašte se k odběru novinek

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

Přejít na výdejní a předávací místa