search

FORESTINA Hoštický Substrát pro trávníky 40l - obohacený hnojivem Expert Plus

FORESTINA Hoštický Substrát pro trávníky 40l - obohacený hnojivem Expert Plus

FORESTINA Hoštický Substrát pro trávníky 40l - obohacený hnojivem Expert Plus

za 175Kč s DPH

Skladem

Popis produktu

Hoštický Substrát pro trávníky patří do skupiny výrobků řady Hoštické Substráty české firmy FORESTINA představující tzv. přírodní substráty, které jsou vyráběny ve výrobním závodě v Horažďovicích v České republice. Složení této řady substrátů připravují v řadě případů odborníci a specialisté na pěstování konkrétních druhů rostlin. Jako vstupní komponenty při výrobě Hoštických substrátů jsou používány pouze kvalitní světlé a tmavé rašeliny, dobře vyzrálý jemně tříděný kůrový kompost a kvalitní zelený kompost. Při výrobě kompostů je velmi dbáno na dodržení správného technologického procesu kompostování, který je pod dohledem. Kromě těchto základních velkoobjemových surovin je používána i celá řada dalších komponentů zlepšující užitné vlastnosti substrátů jako např. křemičitý písek, perlit, sušený jíl, pemza, láva, zeolit, antuka atd. K vyhnojení produktové řady Hoštické substráty se používá celá řada minerálních či organických hnojiv a výsledné pH těchto substrátu se upravuje jemně mletým dolomitickým vápencem.

Charakteristika:

přírodní substrát

Složení substrátu:
> světlá rašelina
= pro její světlou barvu se často mužeme setkat i s označením rašelina „bílá". Tato rašelina se vyznačuje nízkým stupněm rozložení s čímž souvisí i její nízká objemová hmotnost. Použitím této rašeliny dochází k „vylehčení" substrátu a ke zlepšení jeho hydrofyzikálních vlastností. Substrát je tak schopný zadržet vodu při dostatečné zásobě vzduchu.
> tmavá rašelina = vyznačuje se vyšším stupněm rozložení, což jí propůjčuje tmavší barvu v porovnání s rašelinou „bílou". Díky vyššímu stupni rozložení mají tmavé rašeliny i vyšší objemovou hmotnost. Podíl tmavých rašelin v substrátech podporuje sorpční schopnost substrátu pro vodu a živiny. Zároveň se tmavé rašeliny v porovnání s rašelinou bílou vyznačují i vyšším obsahem huminových látek a minerálních solí a rovněž obsahují i některé stopové živiny, např. železo a mangan.
> zelený kompost = vstupními surovinami pro výrobu zeleného kompostu jsou pouze materiály rostlinného původu, tzn. tráva, listí a dřevní štěpka v optimálním poměru. Kompost neobsahuje čistírenské kaly ani žádné jiné „rizikové" materiály. Zelený kompost obohacuje substrát o základní živiny, zejména dusík a draslík. Zároveň podporuje činnost půdních bakterií a zlepšuje zádržnost vody v substrátu.
> křemičitý písek = inertní materiál, který upravuje fyzikální vlastnosti substrátů. Křemičitý písek zvyšuje propustnost substrátu i jeho měrnou hmotnost a v případě rašelinových substrátů se může přídavek písku pozitivně projevit při zálivce přeschlého substrátu.
> minerální vícesložkové hnojivo Expert Plus (NPK 15-5-5 + 2 MgO + 14S + 0,5Fe) = hnojivo, které obsahuje základní živiny (dusík, fosfor, draslík), dále hořčík, síru a železo.
> púdní kondicionér = vododržná složka, která má schopnost vázat vodu v době jejího nadbytku (dešťové srážky, závlaha) a potom ji postupně uvolňovat rostlinám. Tím se zlepšuje využití vody ze závlahy (děšťových srážek). Přítomnost vododržné složky nám pomáhá zajistit dostatek vláhy, případně prodloužit interval mezi jednotlivými zálivkami.
> jemně mletý dolomitický vápenec = přírodní hnojivo s vysokým obsahem vápníku a hořčíku, které slouží k úpravě pH na optimální hodnotu.

Vlastnosti substrátu:
ph (vodní výluh) 5,0 - 7,5
Obsahuje prosetý křemičitý písek a jemně mletý dolomitický vápenec.
Obsahuje vododržnou složku, která má schopnost vázat vodu v době jejího nadbytku (dešťové srážky, závlaha) a následně ji postupně uvolňovat rostlinám).
Minerální vícesložkové hnojivo EXPERT Plus (NPK 15-5-5 + 2 MgO + 14S + 0,5Fe) zajišťuje potřebné množství základních i stopových živin pro zdravý růst trávníku po dobu 6 týdnů.

Rozsah a způsob použití:
Hoštický substrát pro trávníky je určen k použití především při k zakládání nových travních ploch, ale i při opravách, obnovách a dosetí stávajících trávníků. Při zakládání nového trávníku plochu nejprve za použití totálního herbicidu zbavíme plevelů a zbytků ostatních rostlin (alespoň 14 dní před výsevem nové travní směsi). Po uplynutí této doby tj. alespoň 14 dní po použití totálního herbicidu plochu urovnáme a odstraníme z ní nevhodné předměty (kameny, větve, stavební suť apod.). Poté plochu rovnoměrně pokryjeme cca 2 cm vrstvou Hoštického substrátu pro trávníky a ručně, nebo za použití drobné mechanizace zasejeme vhodné travní semeno, které pak zapravíme hráběmi do substrátu a plochu uválcujeme. Po celou dobu až do vzejití semen udržujeme plochu přiměřeně vlhkou (nesmí vyschnout), avšak je třeba se vyvarovat rozplavování povrchu se semeny. Jakmile tráva dosáhne výšky cca 10 - 15 cm můžeme přistoupit k prvnímu sečení a začít s přihnojováním vhodným hnojivem. Přihnojení opakujeme během vegetačního období po 3-4 týdnech a dodržujeme doporučený zálivkový režim.
Při obnově trávníku krátce po posečení trávník pečlivě vyhrabeme, odstraníme zbytky pokosené hmoty a stařiny a poškozená místa nakypříme. Na holá či propadlá místa v trávníku nasypeme rovnoměrně substrát v dávce 5 - 8 l substrátu na 1 m2 dle nerovností a charakteru regeneračního zásahu a tato místa urovnáme a dosejeme vhodným osivem, které zapravíme hráběmi do substrátu a pomocí rýče nebo lopaty vysetou plochu utlačíme nebo uválcujeme. Po celou dobu až do vzejití semen udržujeme plochu přimněřeně vlhkou (nesmí vyschnout).
Při zlepšení stavu staršího porostu aplikujeme rovnoměrně na krátce pokosený trávník 5 - 10 l substrátu na 1 m2 nejméně 1x ročně. Nejdříve však provedeme pečlivé vyhrabání trávníku, odstraníme zbytky pokosené hmoty a stařiny. Rovnoměrným překrytím trávníku substrátem rovněž dosáhneme vyrovnání povrchu. Živiny obsažené v substrátu poté mají příznivý vliv na zhoustnutí trávníku a zlepšují výživný stav a vybarvení travního porostu.

Vhodné použití:
> k zakládání nových travních ploch
> k opravám, obnovám a dosetí stávajících trávníků
> k zlepšení stavu staršího porostu

Hmotnost balení 40l:
cca 21,5 kg (údaj je pouze orientační, jelikož závisí na vlhkosti substrátu, která je v každém ročním období jiná)

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o výrobku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím substrátu.

FORESTINA Hoštický Substrát pro trávníky 40l - obohacený hnojivem Expert PlusProdukt patří do těchto kategorií

Máte dotaz? Zeptejte se nás.Vyplňte prosím níže uvedený formulář, děkujeme.

*
*
*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti PRONACHEM spol. s r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.


Přihlašte se k odběru novinek

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

Přejít na výdejní a předávací místa