search

FORESTINA Mineral NPK 25kg 11-7-7 - pro základní i celoroční hnojení

FORESTINA Mineral NPK 25kg 11-7-7 - pro základní i celoroční hnojení
-25%
FORESTINA Mineral NPK 25kg 11-7-7 - pro základní i celoroční hnojení

FORESTINA Mineral NPK 25kg 11-7-7 - pro základní i celoroční hnojení

za 595Kč s DPH

Skladem

Popis produktu

NPK 11-7-7 je granulované hnojivo, které je určeno k základnímu hnojení před setím či sázením plodin. Vysokou účinnost lze očekávat na slabě kyselých a neutrálních půdách. Je vhodné pro hnojení zeleniny, polních plodin, sadu, vinic, okrasných rostlin atd. Pěstované plodiny by se měly vyznačovat nižšími nároky na draslík. Velmi dobře se uplatňuje ke hnojení plodin sklízených na zeleno (listové zeleniny). Hnojivo není vhodné pro rostliny citlivé na chlór.

Charakteristika:


Minerální granulované hnojivo
11% N + 7% P205 + 7% K20

Přednosti:
Vyvážený poměr základních živin pro zdravý růst rostlin a plodů.
Vyšší obsah dusíku pro lepší start růstu rostlin.

Použití:
Hnojivo se aplikuje před setím nebo sázením rostlin rovnoměrným rozhozem na plochu a následným zapravením do půdy. Hnojení provádíme za sucha, ne na mokré části rostlin.

Dávkování:
> košťálová zelenina 5 - 8 kg na 100 m2
> kořenová zelenina 7 - 10 kg na 100 m2
> plodová zelenina 7 - 10 kg na 100 m2
> cibulová zelenina 7 - 10 kg na 100 m2
> jádroviny 7 - 11 kg na 100 m2
> peckoviny 7 - 11 kg na 100 m2
> jahody 5 - 12 kg na 100 m2
> další drobné ovoce 5 - 8 kg na 100 m2
> polní kultury 3 - 11 kg na 100 m2
> travní porosty 5 - 9 kg na 100 m2

Hlavní termíny pro aplikaci hnojiva:

únor, březen, duben, květen, červen, červenec

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Před použítím si přečtěte návod k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím hnojiva.

Nebezpečné složky:
Superfosfát a C16-18 alkylaminy

Varování:
H318
Způsobuje vážné poškození očí.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P305 + P351 + P338
Při zasažení očí:
> několik minut opatrně vyplachujte vodou
> vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno
> pokračujte ve vyplachování
P310 Okamžite volejte lékaře.

FORESTINA Mineral NPK 25kg 11-7-7 - pro základní i celoroční hnojeníProdukt patří do těchto kategorií

Máte dotaz? Zeptejte se nás.Vyplňte prosím níže uvedený formulář, děkujeme.

*
*
*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti PRONACHEM spol. s r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.


Přihlašte se k odběru novinek

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

Přejít na výdejní a předávací místa