search

Loxiran S 300g - biologicky odbouratelný přípravek proti mravencům k poprachu i postřiku

Loxiran S 300g - biologicky odbouratelný přípravek proti mravencům k poprachu i postřiku
Hobby přípravek
-15%
Loxiran S 300g - biologicky odbouratelný přípravek proti mravencům k poprachu i postřiku

Loxiran S 300g - biologicky odbouratelný přípravek proti mravencům k poprachu i postřiku

za 229Kč s DPH

Skladem

Popis produktu

Balení pro neprofesionální použití.

Přípravek určen pro neprofesionální uživatele, k nákupu není třeba předložit (zaslat) Osvědčení o odborné způsobilosti.

Loxiran S německé firmy Neudorff je biologicky odbouratelný insekticidní přípravek ve formě granulované návnady určený k poprachu nebo postřiku k odstranění obtížných mravenců na cestách a jiných zpevněných nebo vydlážděných plochách, teresách apod. Neobsahuje umělé chemikálie, ale pouze účinné látky přírodního původu, proto po aplikaci nebrání volnému pohybu lidí i zvířat po ošetřené ploše. Tyto přírodní účinné látky působí spolehlivě a cíleně proti mravencům ve vnitřních i vnějších prostorách přičemž chrání životní prostředí.

Charakteristika:

Biocid

Účinná látka:
Pyrethriny 1,74g/kg

Působení přípravku:
Pyrethriny jsou dvě přírodní organické sloučeniny se silným insekticidním účinkem. Pyrethrin I a pyrethrin II jsou strukturálně příbuzné estery s cyklopropanovým jádrem, v případě pyrethrinu I s kyselinou (+) - trans-chryzantémovou. Liší se oxidačním číslem jednoho z atomů uhlíku. Jedná se o viskózní kapaliny, které se oxidací stávají neúčinné. Nejsou perzistentní, podléhají biodegradaci a rozpadají se působením světla nebo kyslíku. Pyrethriny jsou obsaženy například v obalech semen trvalky Chrysanthemum cinerariaefolium (kopretina starčkolistá), která je také komerčně pěstována jako zdroj těchto insekticidů.

Použití:
Loxiran -S- je rychle účinkující insekticidní granulát k odstranění obtížných mravenců na cestách a jiných zpevněných nebo vydlážděných plochách a terasách, který lze použít dvojím způsobem, buď ve formě posypu nebo ve formě postřiku. Aplikace se doporučuje ráno nebo večer, kdy je většina mravenců v mraveništi. Pro ochranu užitečných organismů se doporučuje dávat přednost cílenému postřiku. Nepoužíváme ho však na silně nakloněných plochách, kde je nebezpečí splachu do vodoteče - obzvláště při dešti nebo při zálivce. V bezprostřední blízkosti vodoteče (cca do 5 - 10 m) se přípravek nesmí používat.

Dávkování při aplikaci posypem:
Přípravkem rovnoměrně posypeme mravenčí stezky v množství 2 - 4 zarovnané lžičky na 1 m2 a nasypeme také do mraveniště.

Dávkování při aplikaci postřikem:
K postřiku je třeba připravit roztok - v 0,5 litru vody rozpustit 2 zarovnané lžičky přípravku. Roztok je třeba nastříkat do mraveniště i na mravenčí stezky (přibližně 0,5 - 1 litr na 1 m2).
Balení 300 g je cca na 15 litrů aplikační kapaliny, která vystačí na 7,5 - 15 m2.

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
celoročně

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Přípravek je jedovatý pro ryby a zvířata která jsou pro ryby potravou.
Jedovatý pro vodní organismy.

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Varování:
H411
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 Odstraňte obsah / obal odevzdáním na sběrném místě nebezpečných odpadů.

Návody a soubory ke stažení

1270006_Informační leták výrobků Loxiran.pdf

Máte dotaz? Zeptejte se nás.Vyplňte prosím níže uvedený formulář, děkujeme.

*
*
*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti PRONACHEM spol. s r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.


Přihlašte se k odběru novinek

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

Přejít na výdejní a předávací místa