search

SpinTor 50ml - proti škodlivému hmyzu na jabloních, zelenině a révě vinné

SpinTor 50ml - proti škodlivému hmyzu na jabloních, zelenině a révě vinné
Hobby přípravek
-26%
SpinTor 50ml - proti škodlivému hmyzu na jabloních, zelenině a révě vinné

SpinTor 50ml - proti škodlivému hmyzu na jabloních, zelenině a révě vinné

za 415Kč s DPH

Skladem

Popis produktu

Balení pro neprofesionální použití.

Přípravek určen pro neprofesionální uživatele, k nákupu není třeba předložit (zaslat) Osvědčení o odborné způsobilosti.

SpinTor® je přírodní postřikový insekticid ve formě suspenzního koncentrátu pro ředění vodou určený k ochraně bramboru, révy vinné, jabloní, květáku, hlávkového zelí, růžičkové kapusty, brokolice, póru, cibule, papriky a rajčat proti škůdcům.

Charakteristika:


Kontaktní insekticid

Učinná látka:
spinosad 240 g/l (22,8%)
tj. směs 50-95% spinosynu A a 5-50% spinosynu D

Působení přípravku:
SpinTor® obsahuje účinnou látku spinosad, což je přírodní produkt získaný fermentační činností bakterií Saccharopolyspora spinosa, která se běžně vyskytuje v půdě. Jako přírodní produkt se spinosad (jedná se o směs dvou biologických komponentů - spinosynu A a spinosynu D) vyznačuje mimořádně nízkou toxicitou vůči člověku a teplokrevným živočichům, je tedy šetrný k životnímu prostředí. SpinTor® působí jako požerový a kontaktní insekticid. Vyznačuje se novým mechanismem působení. Doposud nebyla prokázána rezistence u hmyzích škůdců k přípravku SpinTor® a ani křížová rezistence s jinými účinnými látkami. Příjem účinné látky škůdci nastává příjmem potravy i přímým kontaktem s látkou. Působení účinné látky spočívá v ovlivňování aktivity neuronů hmyzích jedinců (což v konečné fázi vede k hyperaktivitě neuronů a svalové aktivitě). Účinek nastává již po několika hodinách; následně dochází k úhynu hmyzích škůdců.

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřená dávka přípravku se vlije do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou, důkladně se promíchá a doplní na stanovený objem.

Dávkování:
> brambor (mandelinka bramborová) 1,5 ml / 3 - 5 l vody / 100 m2 / OL 7 dní (v bramborech se aplikuje v době maxima líhnutí larev, tj, obvykle při převažujícím výskytu larválních stádií L1 až L2, minimální interval mezi aplikacemi je 7 dní; max. 2x za vegetační sezónu)
> réva (obaleči) 2 - 3 ml / 3 - 10 l vody / 100 m2 / OL 14 dní (vyšší dávka se doporučuje na druhou generaci škůdců; max. 2x za vegetační sezónu)
> jabloň (obaleč jablečný, slupkoví a pupenoví obaleči) 6 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 7 dní (dle signalizace; max. 2x za vegetační sezónu)
> květák, hlávkové zelí, růžičková kapusta, brokolice (housenky motýlů) 3 - 4 ml / 6 - 8 l vody / 100 m2 / OL 3 dny (vyšší dávka se doporučuje při vyšší intenzitě výskytu; max. 2x za vegetační sezónu)
> květák, hlávkové zelí, růžičková kapusta, brokolice (můra zelná) 4 ml / 6 - 8 l vody / 100 m2 / OL 3 dny (max. 2x za vegetační sezónu)
> pór, cibule (třásněnka zahradní) 4 ml / 5 l vody / 100 m2 / OL 7 dní (dle signalizace; max. 2x za vegetační sezónu)
> paprika skleníková, rajče skleníkové (třásněnka západní) 4 ml / 5 - 10 l vody / 100 m2 / OL 3 dny (ve sklenících se ošetřují dle signalizace např. pomocí lepových desek; max. 2x za vegetační sezónu)

Upřesnění podmínek aplikace:
Réva vinná
V révě vinné se SpinTor® aplikuje proti první generaci obaleče cca 10 - 12 dní po dosažení letového maxima obaleče (sleduje se vyhodnocováním úlovků ve feromonových lapácích), případně od stadia černé hlavičky respektive líhnutí housenek. Při rozvleklém náletu je vhodné aplikaci po 10 dnech opakovat. Pro aplikaci na první generaci obaleče je doporučena dávka přípravku 2 ml / 4 - 6 l vody / 100 m2, a to dle intenzity škodlivého činitele. Proti druhé generaci obaleče se použije v první aplikaci 2 ml / 4 - 6 l vody / 100 m2, aplikace se provádí za 5 - 7 dní po dosažení letového maxima, případně od fáze černé hlavičky až líhnutí larviček. Po 10 dnech se provede druhá aplikace v dávce 2 - 3 ml / 4 - 6 l vody / 100 m2. Dosažení vysoké pokryvnosti postřiku je důležitým předpokladem dosažení vysoké účinnosti. Minimální interval mezi aplikacemi je 10 dní.

Jabloň
V jabloních se SpinTor® aplikuje proti housenkám obaleče zimolezového a proti housenkám slupkových a pupenových obalečů nejlépe ve fázi líhnutí housenek. Odstup mezi postřiky pro jednu generaci škůdce je 7 - 9 dní, u silného napadení je doporučeno 7 dní, v případě slabého a středního napadení je doporučeno 9 dní.

Brukvovitá zelenina
V brukvovité zelenině se proti housenkám běláska zelného aplikuje krátce po vylíhnutí larev. Následná druhá aplikace SpinTor®u by se měla provést po 10 dnech (případně později, po dalším vylíhnutí larev). Aplikace proti můře zelné se provede ihned po objevení prvních příznaků škod na plodině. Zpravidla postačuje jedna aplikace.

Pór a cibule
V póru a cibuli se proti třásněnce zahradní aplikuje SpinTor® ihned po objevení prvních příznaků poškození, které je charakteristické stříbřitě bílými podélnými skvrnami na listech. Opakovanou aplikaci provedeme v odstupu 10 dnů. Aby bylo dosaženo řádného zvlhčení, doporučuje se - zejména u póru - použít 6 l vody / 100 m2, u cibule je vhodný pro lepší ulpění na listech přídavek vhodného smáčedla.

Spektrum účinnosti:
SpinTor® účinkuje na škůdce z řádu motýlů (Lepidoptera), brouků (Coleoptera), dvoukřídlých (Diptera) a třásnokřídlých (Thysanoptera). SpinTor® nepůsobí na savý hmyz (mšice).

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
květen, červen, červenec, srpen, září

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptáků, ostatních suchozemských obratlovců, včel, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových rostlin.
Přípravek je zvláště nebezpečný pro necílové členovce.

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Varování:

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah / obal v souladu s platnými pravidly .
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem / Nečištěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 3m u vinné révy a 5m u jabloní vzhledem k povrchové vodě.

Návody a soubory ke stažení

1240028_Příbalový leták (AgroBio) Spintor.pdf

SpinTor 50ml - proti škodlivému hmyzu na jabloních, zelenině a révě vinnéProdukt patří do těchto kategorií

Máte dotaz? Zeptejte se nás.Vyplňte prosím níže uvedený formulář, děkujeme.

*
*
*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti PRONACHEM spol. s r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.


Přihlašte se k odběru novinek

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

Přejít na výdejní a předávací místa