search

Desimo Duo 350g - k ochraně jahodníku, okrasných rostlin a zeleniny proti slimákům a plzákům

Desimo Duo 350g - k ochraně jahodníku, okrasných rostlin a zeleniny proti slimákům a plzákům
Hobby přípravek
-21%
Desimo Duo 350g - k ochraně jahodníku, okrasných rostlin a zeleniny proti slimákům a plzákům

Desimo Duo 350g - k ochraně jahodníku, okrasných rostlin a zeleniny proti slimákům a plzákům

za 139Kč s DPH

Skladem

Popis produktu

Balení pro neprofesionální použití.

Přípravek určen pro neprofesionální uživatele, k nákupu není třeba předložit (zaslat) Osvědčení o odborné způsobilosti.

Desimo Duo® patří o skupiny výrobků řady Garden Protec francouzské firmy SBM Life Science. Představuje moluskocid ve formě granulované návnady k přímému použití k ochraně jahodníku, okrasných rostlin a zeleniny proti všem slimákům a plzákům.

Charakteristika:

Moluskocid

Účinné látky:
metaldehyd 30 g/kg (3 %)
BITREX hořké činidlo působící jako chuťový odpuzovač pro člověka a domácí zvířata
LORE speciální směs pro zabránění náhodnému požití psy, kteří jsou citlivý na metaldehyd.

Působení přípravku:
Přípravek je atraktivní pro slimáky, kteří jej přijímají jako potravu. Účinná látka na ně působí jako kontaktní a požerový jed, po jehož příjmu dojde k nadměrnému vytváření slizu a následně k úhynu. Přípravek se vyznačuje odolností proti vlhkosti.

Použití a aplikace:
Použití přípravku Desimo Duo® je velice jednoduché. Uzávěr není třeba sejmout, má totiž 3 polohy a to: otevřeno, zavřeno a dávkování 5 g. Chceme-li tedy přípravek rozsypat v půdě, stikneme pojistky na obou stranách uzávěru dovnitř (najednou) dle vyznačení. Poté otočíme víčko o 90°, aby šipka na uzávěru ukazovala na otevřeno. Následně potřepeme "lahví" tak, aby došlo k rozptýlení granulí v tenké vrstvě na půdu. Chceme-li použít funkci dávkování stiskneme pojistky na obou stranách uzávěru dovnitř (najednou) dle vyznačení. Poté otočíme víčko o 180°, aby šipka na uzávěru ukazovala na dávkování. Následně otočíme "láhev" dnem vzhůru a tím se naplní dávkovací komora. Potom otočíme "lahev" zpět a máme ji připravenou k použití nadávkovaného množství 5 g na plochu 5 m2. V případě opakovaného použití opět otočíme "láhev" dnem vzhůru a tím dojde k odměření další dávky. A po otočení "lahve" uzávěrem nahoru můžeme opět aplikovat odměřené množství. Desimo Duo® sypeme v tenké vrstvě ve vzdálenosti 10 - 15 cm od sebe na půdu, kolem rostlin nebo tam, kde se slimáci a hlemýždi nacházejí. Po použití otočíme uzávěr zpět do polohy zavřeno.

Dávkování:
> jahodník (slimáci) 70 g / 100 m2 / OL AT (aplikace posypem na poli v intervalu 14 dní; max. 3x za vegetační sezónu)
> okrasné rostliny (slimáci) 70 g / 100 m2 / OL AT (aplikace posypem na poli v intervalu 14 dní; max. 3x za vegetační sezónu)
> salát, štěrbák zahradní - endívie, řeřicha, hořčice sareptská, špenát, mangold, šrucha zelná (slimáci) 70 g / 100 m2 / OL AT dní (aplikace posypem na poli a ve skleníkuv intervalu 14 dní; max. 3x za vegetační sezónu)
> zelí hlávkové, kapusta hlávková a růžičková, květák (slimáci) 70 g / 100 m2 / OL AT dní (aplikace posypem na poli v intervalu 14 dní; max. 3x za vegetační sezónu)
Balení 350 g je cca na 500 m2.

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
duben, květen, červen, červenec, srpen, září

Aplikační poznámky:
Desimo Duo® se aplikuje při počátku výskytu slimáků při dodržení intervalu 14 dní mezi aplikacemi.
Přípravek se nesmí aplikovat na rostliny zejména na zeleninu a jahody.
Vlhčí podmínky zlepšují účinnost, protože slimáci jsou aktivní, proto je doba vhodná pro aplikaci večer.
Desimo Duo® je odolný proti vlhkosti a menší srážky ho neznehodnotí, nedoporučuje se však provádět aplikaci před očekávaným deštěm.

Antirezistentní strategie:
K zabránění vzniku rezistence neaplikujeme tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu aldehydů po sobě bez přerušení ošetřením jiným moluskocidem s odlišným mechanismem účinku.

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Za účelem ochrany ptáků a volně žijících savců odstraňte rozsypaný přípravek.
Přípravek je nebezpečný pro domácí zvířata.
Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany vodních organismů, včel, necílových členovců, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů a necílových suchozemských rostlin.

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Nebezpečné složky - EUH208 obsahuje:
P-menthadieny a dipeten. Může vyvolat alergickou reakci.

Varování:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem / Nečištěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.
OP II.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody.
SPe6 Za účelem ochrany ptáků a volně žijících savců odstraňte rozsypaný přípravek. Přípravek je nebezpečný pro domácí zvířata. Zamezte kontaktu s domácími zvířaty. Neoplocený ošetřený pozemek označte upozorněním: Ošetřeno přípravkem nebezpečným pro domácí zvířata.

Desimo Duo 350g - k ochraně jahodníku, okrasných rostlin a zeleniny proti slimákům a plzákůmProdukt patří do těchto kategorií

Máte dotaz? Zeptejte se nás.Vyplňte prosím níže uvedený formulář, děkujeme.

*
*
*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti PRONACHEM spol. s r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.


Přihlašte se k odběru novinek

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

Přejít na výdejní a předávací místa