Decis Protech okrasné rostliny 30ml - proti savým a žravým škůdcům

Ušetříte 20%
Novinka
Decis Protech okrasné rostliny 30ml - proti savým a žravým škůdcům
EAN8590322002544
Kód produktu1240043
Dostupnost: skladem
Výrobce:SBM Life Science
Cena pro Vás:68,00 Kč
Běžná cena:85 Kč
Cena pro Vás bez DPH:56,00 Kč
ks
zaslat dotaz k produktu Vytisknout
Soubory ke stažení:
Do 6 ks lze zaslat Českou Poštou
jako drobné zboží od 60,- Kč

Popis produktu Decis Protech okrasné rostliny 30ml - proti savým a žravým škůdcům

Decis® Protech okrasné rostliny patří o skupiny výrobků řady Garden Protec francouzské firmy SBM Life Science. Přestavuje insekticidní přípravek typu emulze olej ve vodě k hubení živočišných škudců v okrasných rostlinách.

Charakteristika:

Kontaktní insekticid

Učinná látka:
deltamethrin 15 g/l (1,5 %)
tj. (S)-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl(1R,3R)-3-(2,2-dibromvinyl)-2,2-dimethylcyklopropankarboxylát

Působení přípravku:

Deltamethrin, účinná látka přípravku Decis® Protech okrasné rostliny je světlostálý syntetický pyrethroid. Hubí škudce jako dotykový a požerový jed s významným repelentním účinkem proti celé řadě škudců, zejména mšicím a s částečným ovicidním účinkem. Svilušky nehubí. Nemá systemický účinek, proto je třeba, aby byly při aplikaci rovnoměrně zasaženy všechny části rostlin. Decis® Protech okrasné rostliny velmi dobře účinkuje i při nízkých teplotách. Při vysokých teplotách (nad 24 °C) se účinnost pyrethroidních účinných látek může snižovat. V těchto případech je vhodné insekticidy s pyrethroidní účinnou látkou aplikovat po poklesu teplot, obvykle časně ráno nebo později večer.

Příprava aplikační kapaliny:
Přípravek v obalu protřepáme. Následně odměřené množství přípravku vlijeme do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou. Poté za stáleho míchání doplníme zbývajícím množstvím vody. Při aplikací směsí nelze mísit koncentráty a jednotlivé přípravky se do nádrže vpravují odděleně. Připravenou postřikovou kapalinu je třeba bezodkladně spotřebovat.

Dávkování:
> okrasné rostliny (škůdci saví a žraví) 3 - 5 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 3 dny (od počátku výskytu škůdců; max. 1x za vegetační sezónu)

Aplikační poznámky:
Vzhledem k charakteru přípravku (kontaktní insekticid) je důležité dobré pokrytí porostu aplikační kapalinou, což docílíme přidáním smáčedla (aditiva) při její přípravě.
Dávka vody se volí v závislosti na druhu a vzrůstu kultury; před vlastním provozním ošetřením okrasných rostlin se doporučuje předem ověřit jejich citlivost k přípravku v daných místních podmínkách.

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
celoročně

Antirezistentní strategie:
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek stále po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečný pro včely - přípravek smí být aplikován na porost navštěvovaný včelami pouze po ukončení denního letu všel, a to nejpozději do 23. hodiny příslušného dne.
Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptáků, ostatních suchozemských obratlovců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových rostlin.

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Varování:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv.
P501 Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad.
EUH208 Obsahuje isothiazolony. Může vyvolat alergickou reakci.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
SPo5 Před opětovným vstupem ošetřené skleníky důkladně vyvětrejte.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem / Nečištěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.
OP II.st. Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody. Při aplikaci přípravku nesmí dojít k zasažení vodních ploch z důvodu rizika pro organismy. Postřik provádějte směrem od vodních nádrží nebo toků.
SPe2 Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (>- 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod: < 9 m v okrasných školkách do 50 cm, < 25 m v okrasných školkách nad 50 cm a < 50 m v okrasných školkách nad 150 cm.
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřené ochranné vzdálenosti k povrchové vodě: 9 m při aplikaci do okrasných rostlin do 50 cm, 25 m při aplikaci do okrasných rostlin nad 50 cm a 50 m při aplikaci do okrasných rostlin nad 150 cm.
SPe3 Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo od okraje ošetřovaného pozemku: 5 m při aplikaci do okrasných rostlin do 50 cm, 10 m při aplikaci do okrasných rostlin nad 50 cm a 30 m při aplikaci do okrasných rostlin nad 150 cm.
  
 

Dotaz k produktu Decis Protech okrasné rostliny 30ml - proti savým a žravým škůdcům

Položky označené * jsou povinné
Vaše jméno
* Váš e-mail
* Vaše zpráva
Jak se jmenuje hlavní město ČR?
*
Pokračováním v prohlížení této stránky vyjadřujete souhlas se zpracováním souborů cookies a poskytnutím osobních údajů. Další informace