search

VitiSan 1kg - fungicidní přípravek proti houbovým chorobám

VitiSan 1kg - fungicidní přípravek proti houbovým chorobám
Hobby přípravek
-5%
VitiSan 1kg - fungicidní přípravek proti houbovým chorobám

VitiSan 1kg - fungicidní přípravek proti houbovým chorobám

za 259Kč s DPH

Skladem u dodavatele

Popis produktu

Balení pro neprofesionální použití.

Přípravek určen pro neprofesionální uživatele, k nákupu není třeba předložit (zaslat) Osvědčení o odborné způsobilosti.

VitiSan® je kontaktní fungicid s preventivním i kurativním účinkem k ochraně révy, jabloně, plodové zeleniny, drobného ovoce a okrasných rostlin proti houbovým patogenům jako jsou padlí, plíšeň šedá a strupovitost. VitiSan® je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834 / 2007 a Nařízení komise (ES) č. 889 / 2008 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.

Charakteristika:

Kontaktní fungicid

Účinná látka:
hydrogenuhličitan draselný 994,9 g/kg (99,5%)

Působení přípravku:
VitiSan® působí jako preventivní i kurativní ošetření před napadením houbovými chorobami. Po aplikaci přípravku dochází ke změně pH na rostlinách což způsobí narušení a následné vysušení původců choroby (mycelia) a zamezí tak klíčení spor. Tak je zabráněno další případné infekci. VitiSan® také zároveň podporuje vznik přirozené rezistence rostlin. Pro dobrou účinnost je důležité dosáhnout souvislého pokrytí porostu. Díky krátké ochranné lhůtě lze plody ošetřených rostlin druhý den po aplikaci konzumovat.

Příprava aplikační kapaliny:
VitiSan® rozmícháme ve velkém množství vody přímo v nádobě postřikovače při současném míchání a doplňování na plnou dávku vody. Postřikovou kapalinu během aplikace promícháváme průběžně.

Mísitelnost:
VitiSan® není mísitelný s přípravky na bázi Bacillus thuringiensis a přípravkem Myco-Sin, je mísitelný s měďnatými přípravky, s pomocným prostředkem HF- Mycol a s přípravkem Cocana.

Dávkování:
>
vinná réva (padlí révové) 75 g / 10 l vody / 100 m2 / OL AT (postřik, rosení do počátku skanutí; max. 6x za vegetační sezónu v intervalu 3 - 7 dní)
> vinná réva (plíseň šedá) 200 g / 10 l vody / 100 m2 / OL AT (postřik, rosení do počátku skanutí, ošetřuje se pouze zóna hroznů; max. 6x za vegetační sezónu v intervalu 3 - 7 dní)
> jabloň (strupovitost jabloně) 75 g / 10 l vody / 100 m2 / OL 1 den (postřik, rosení do počátku skanutí; max. 6x za vegetační sezónu v intervalu 8 - 10 dní)
> drobné ovoce (americké padlí angreštové) 50 g / 10 l vody / 100 m2 / OL 1 den (postřik, rosení do počátku skanutí; max. 8x za vegetační sezónu v intervalu 7 - 10 dní)
> čekanka salátová, kozlíček polníček (padlí) 30 g / 6 l vody / 100 m2 / OL 1 den (postřik, rosení; max. 10x za vegetační sezónu v intervalu 5 - 7 dní)
> okrasné rostliny (padlí) 30 g / 10 - 20 l vody / 100 m2 / OL AT (postřik, rosení; max. 10x za vegetační sezónu v intervalu 7 - 10 dní při použití na venkovních porostech / 5 - 7 dní při použití na chráněných porostech)
>
tykev (padlí) 15 - 30 g / 6 - 12 l vody / 100 m2 / OL 1 den (postřik, rosení; max. 6x za vegetační sezónu v intervalu 7 - 10 dní)
> kořeninové rostliny a koření (padlí) 30 g / 4 - 6 l vody / 100 m2 / OL 1 den (postřik, rosení; max. 6x za vegetační sezónu v intervalu 7 - 10 dní)
> rajče (padlí) 15 - 30 g / 6 - 12 l vody / 100 m2 / OL 1 den (postřik, rosení; max. 6x za vegetační sezónu v intervalu 7 - 10 dní)
> jahodník (padlí) 30 g / 5 - 10 l vody / 100 m2 / OL 1 den (postřik, rosení; max. 8x za vegetační sezónu v intervalu 7 - 10 dní)

Aplikační poznámky:
V révě aplikujeme preventivně nebo kurativně v počátcích napadení.
V jádrovinách byla prokázána kurativní účinnost, při aplikaci v tank-mixu se sírou má i preventivní účinek.
Aplikace se doporučuje ihned po oschnutí listů, nejpozději však do 48 hodin od počátku infekce.

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
duben, květen, červen, červenec, srpen, září

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptactva, vodních organismů, ostatních suchozemských obratlovců, včel, půdních makroorganismů a mikroorganismů a necílových rostlin.

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Varování:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle / obličejový štít.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem / Nečištěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.
SPo5 Před opětovným vstupem ošetřené skleníky důkladně vyvětrejte.

VitiSan 1kg - fungicidní přípravek proti houbovým chorobámProdukt patří do těchto kategorií

Máte dotaz? Zeptejte se nás.Vyplňte prosím níže uvedený formulář, děkujeme.

*
*
*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti PRONACHEM spol. s r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.


Přihlašte se k odběru novinek

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

Přejít na výdejní a předávací místa