search

Sanium Stick insekticidní tyčinky 20ks. - insekticidní hnojivé tyčinky proti mšicím a molicím

Sanium Stick insekticidní tyčinky 20ks. - insekticidní hnojivé tyčinky proti mšicím a molicím
Hobby přípravek
-16%
Sanium Stick insekticidní tyčinky 20ks. - insekticidní hnojivé tyčinky proti mšicím a molicím

Sanium Stick insekticidní tyčinky 20ks. - insekticidní hnojivé tyčinky proti mšicím a molicím

za 189Kč s DPH

Skladem

Popis produktu

Balení pro neprofesionální použití.

Přípravek určen pro neprofesionální uživatele, k nákupu není třeba předložit (zaslat) Osvědčení o odborné způsobilosti.

Sanium Stick patří o skupiny výrobků řady Garden Protec francouzské firmy SBM Life Science. Představuje insekticidní hnojivé tyčinky poskytující okrasným rostlinám při jednoduché aplikaci ochranu před mšicemi a molicemi. Sanium Stick mají dvojí účinek: jednak rostlinám dodávají potřebné živiny k růstu a současně likvidují škůdce přičemž rostlinám poskytují dlouhodobou ochranu před opětovným napadením.

Charakteristika:

systémový přípravek na ochranu rostlin s hnojivými účinky - balení obsahuje 20 kusů tyčinek po 2 g

Učinná látka:
flupyradifuron 18,8 g/kg (1,88 %)
tj. 4-[(6-Chloropyridine-3-yl)methyl](2,2-difluoroethyl)amino

Působení přípravku:
Sanium Stick je určený k ochraně pokojových rostlin pěstovaných v květináčích a truhlících v bytech a zimních zahradách proti savým škůdcům. Účinná látka flupyradifuron obsažená v přípravku Sanium Stick, která je snadno přijímána kořeny a dále pak distribuována do nadzemních částí rostlin je systémově působící insekticid s flexibilní možností aplikace účinkující proti hmyzu škodícímu na kulturních plodinách. Narušuje přenos impulsů uvnitř nervového systému hmyzu. Při působení se váže na protein acetylcholinovýchreceptorů, kde pomocí depolarizace způsobuje narušení nervových buněk. Tento proces nemůže být deaktivován působením acetylcholinesterázy, tudíž je nevratný a způsobuje poruchy nervového systému škůdců a jejich následné odumření.
Sanium Stick rovněž dodává rostlinám základní živiny a obsahuje speciální látky (výtažek z mořských řas, huminové látky, extrakt z cukrovky), které zlepšují celkový vzhled rostliny (zelená barva, olistění, rychlejší růst, lepší kvetení). První příznaky účinku na mšice jsou viditelné za cca 7 dní na molice za 14 dní.

Minerální složení:
7,4% N + 3,55% P2O5 + 5,7% K2O

Obsah stopových prvků:
Fe 0,33 %
MgO 1,4 %
SO3 3,15 %

Způsob použití:
Použití přípravku Sanium Stick je velice snadné. Potřebný počet insekticidních tyčnek vyndáme z obalu a následně každou z nich celou zasuneme do zeminy, tak aby nevyčnívala. Poté je třeba zeminu důkladně zalít. Při i po aplikaci dbáme na to, aby bylo zabráněno přístupu dětí k přípravku.

Dávkování:
>
okrasné hrnkové rostliny (kyjatka růžová, mšice broskvoňová, molice skleníková) 1 tyčinka (2g) / 500 ml zeminy / OL není nutné udávat (aplikace do půdy od začátku výskytu; max. 1x za vegetační sezónu)

Aplikační poznámka:
Aplikaci provádíme při prvních příznacích výskytu škůdců.

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
celoročně

Antirezistentní strategie:
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek stále po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Upozornění:

Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Varování:
H411
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah / obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem.

Sanium Stick insekticidní tyčinky 20ks. - insekticidní hnojivé tyčinky proti mšicím a molicímProdukt patří do těchto kategorií

Máte dotaz? Zeptejte se nás.Vyplňte prosím níže uvedený formulář, děkujeme.

*
*
*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti PRONACHEM spol. s r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.


Přihlašte se k odběru novinek

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

Přejít na výdejní a předávací místa