search

Vermifix lepidlo na ochranu stromů ve spreji 400ml - k vytvoření 100% bariéry proti lezoucím škůdcům

Vermifix lepidlo na ochranu stromů ve spreji 400ml - k vytvoření 100% bariéry proti lezoucím škůdcům
-16%
Vermifix lepidlo na ochranu stromů ve spreji 400ml - k vytvoření 100% bariéry proti lezoucím škůdcům

Vermifix lepidlo na ochranu stromů ve spreji 400ml - k vytvoření 100% bariéry proti lezoucím škůdcům

za 185Kč s DPH

Skladem

Popis produktu

Lepidlo Vermifix® na ochranu stromů a rostlin je nevysychavý lep na přípravu feromonových, vizuálních a barierových lapačů hmyzu, na nástřik pásů a fólií. Lepidlo není fytotoxické tzn. není jedovaté pro rostliny, tudíž je také vhodné pro přímé použití na stromech a rostlinách. Navíc jeho jednoduchý způsob aplikace nastříkáním vytváří z tohoto výrobku nepostradatelného pomocníka do zahrad a sadů. Lepidlo Vermifix® bylo vyvinuto po dlouholeté spolupráci se Slovenskou Akademií Věd.

Charakteristika:

entomologický nevysychavý lep

Přednosti:
Čistý, praktický a jednoduchý způsob aplikace.
Lze použít i při značně "hrubé" kůře stromů.
Možno využít u ovocných stromů nástřikem na papírový pás.
Volbou podložky různé barvy využití proti různým druhům škůdců.
Využití všude tam, kde nelze použít chemické způsoby likvidace škůdců.
Je velmi odolné proti slunečnímu světlu.
Bez insekticidů.
Bez zápachu.
Dlouhodobě působící lep.

Využití:
Lepidlo Vermifix® na ochranu rostlin a stromů ve speji je účinné na píďalky (Larentiinae), puklice (Parthenolecanium), mravence (Formica) a podobný škodlivý hmyz ve stádiích housenek, larev či dospělých jedinců. Je vhodné pro použití všude tam, kde není možné použít lepové pásy na ochranu stromů a rostlin např. při značně "hrubé" kůře stromů. Dobře také ochrání keře či mladé stromky, kde kmen ještě není tak silný, aby bylo vhodné použít lepový pás. Podmínkou však je, aby měl strom již vytvořenou na kmeni kůru (borku). Lepidlo tak vytváří 100% bariéru proti lezoucím škůdcům právě i na hrubých kmenech. Lepidlo Vermifix® není nijak třeba ze stromu odstraňovat, poněvadž časem zajde působením povětrnostních vlivů (zapráší se, vyschne, vymrzne apod.). Pokud by však z nějakého důvodu bylo třeba lepidlo ze stromu odstranit je toto možné učinit s použitím jedlého oleje; vysledek však plně nelze zaručit a to vzhedem k charakteru aplikovaného povrchu - kůry.

Použití:
Lepidlo Vermifix® je možné nastříkat přímo na zralou kůru (borku) stromů, nejlépe ze vzdálenosti 5 - 10 cm v tenké vrstvě, neboť čerstvě nanesený lep v silnější vrstvě má snahu stékat. V případě drsnější nebo popraskané kůry i vícekrát. Vytvoří se tak bariéra, která nedovolí lezoucím škůdcům projít do koruny stromu a způsobit případné škody na plodech. Lepová plocha je zcela aktivní den po aplikaci. Lepidlo je také možné nastříkat v tenké vrstvě na podložku a vytvořit tak lepovou desku, která se zavěsí do koruny stromů, nebo zapíchne do zeminy vedle rostliny. Různé barvy podkladu zvyšují atraktivitu nalepených plošek pro různé druhy hmyzu (např. žlutá barva pro mšice, molice, smutnice, dřepčíky; modrá barva pro třásněnky; bílá barva pro pilatky).

Aplikační poznámky:
Lepidlo Vermifix® aplikujeme pouze na místa s již vytvořenou kůrou (borkou).
Lepidlo Vermifix® nastříkáme kolem celého obvodu stromu, nejlépe v několika vrstvách.
Lepidlo Vermifix® lze odstranit jedlým olejem, při náhodném potřísnění nářadí či oblečení lze odstranit ředidlem či benzínem a následně teplou vodou a mýdlem.

Hlavní termíny pro aplikaci výrobku:
březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Varování:
H222
Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřátí se může roztrhnout.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
SP1 Neznečišťujte vody pomocným prostředkem nebo jeho obalem.

Vermifix lepidlo na ochranu stromů ve spreji 400ml - k vytvoření 100% bariéry proti lezoucím škůdcůmProdukt patří do těchto kategorií

Máte dotaz? Zeptejte se nás.Vyplňte prosím níže uvedený formulář, děkujeme.

*
*
*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti PRONACHEM spol. s r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.


Přihlašte se k odběru novinek

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

Přejít na výdejní a předávací místa