search

Dynali 100ml - proti padlí, černé hnilobě a červené spále révy vinné

Dynali 100ml - proti padlí, černé hnilobě a červené spále révy vinné
Hobby přípravek
-28%
Dynali 100ml - proti padlí, černé hnilobě a červené spále révy vinné

Dynali 100ml - proti padlí, černé hnilobě a červené spále révy vinné

za 339Kč s DPH

Skladem

Popis produktu

Balení pro neprofesionální použití.

Přípravek určen pro neprofesionální uživatele, k nákupu není třeba předložit (zaslat) Osvědčení o odborné způsobilosti.

Dynali je fungicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelného koncentrátu určený k ochraně révy vinné proti padlí révovému (Erysiphe necator), černé hnilobě révy vinné (Guignardia bidwellii) a červené spále révy (Pseudopezicula tracheiphila).

Charakteristika:


Systémový fungicid

Účinné látky:
difenoconazole 60 g/l
tj. tj. (4-chlorfenyl) -4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl) methyl)-1,3-dioxolan-2-yl]fenyl
cyflufenamid 30 g/l
tj. (Z)-N-[?-(cyclopropylmethoxyimino)-2,3-difluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl]-2-phenylacetamide

Působení přípravku:
Dynali je systemicky působící fungicid obsahující dvě účinné látky a to difenoconazole a cyflufenamid. Účinná látka difenoconazole patří do skupiny triazolů a zastavuje vývoj hub inhibicí biosyntézy ergosterolu v buněčných membránách - působí jako demetylační inhibitor (DMI). difenoconazole je systémový fungicid s preventivními a kurativními účinky. Je absorbován listy a v rostlině se šíří akropetálně a translaminárně. Účinná látka cyflufenamid je fungicid s preventivními a ve vyšších dávkách s kurativními účinky. Zabraňuje vytváření a rozvoji hausorií, mycelia a konidiospor choroby. Pro tuto účinnou látku je charakteristický dobrý translaminární pohyb a uvolňování ve formě par.

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku vlijeme za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou a doplňte na stanovený objem. Aplikační kapalinu použijeme bezprostředně po přípravě. K aplikaci používáme dokonale čisté aplikační zařízení.

Rozsah povoleného použití - dávkování:
>
réva vinná (padlí révové, červená spála révy vinné, černá hniloba révy vinné) 6,5 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 21 dní (aplikace postřikem nebo rosením v intervalu 10 dní; max. 2x za vegetační sezónu)

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
květen, červen, červenec

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Varování:
H412
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv.
P501 Odstraňte obsah / obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem / Nečištěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 6 m vzhledem k povrchové vodě.

Návody a soubory ke stažení

1251121_Příbalový leták (AgroBio) Dynali.pdf

Máte dotaz? Zeptejte se nás.Vyplňte prosím níže uvedený formulář, děkujeme.

*
*
*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti PRONACHEM spol. s r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.


Přihlašte se k odběru novinek

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

Přejít na výdejní a předávací místa