search

Scala 250ml - proti plísni šedé na révě, jahodníku a strupovitosti jádrovin

Scala 250ml - proti plísni šedé na révě, jahodníku a strupovitosti jádrovin
Hobby přípravek
-15%
Scala 250ml - proti plísni šedé na révě, jahodníku a strupovitosti jádrovin

Scala 250ml - proti plísni šedé na révě, jahodníku a strupovitosti jádrovin

za 625Kč s DPH

Skladem

Popis produktu

Balení pro neprofesionální použití.

Přípravek určen pro neprofesionální uživatele, k nákupu není třeba předložit (zaslat) Osvědčení o odborné způsobilosti.

Scala je fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) proti strupovitosti jádrovin, plísni šedé na jahodníku a révě.

Charakteristika:

Kontaktní fungicid

Účinná látka:
pyrimethanil 400 g/l
tj. 4,6-dimethyl-N-phenyl-2-pyrimidinamine, 4,6-dimethyl-N-phenylpyrimidin-2-amine

Působení přípravku:

Scala je fungicid ze skupiny anilinopyrimidinů se zcela odlišným mechanizmem účinku proti strupovitosti jádrovin a plísni šedé než mají klasické fungicidy. Je to kontaktní fungicid s translaminárním a fumigačním účinkem preventivně působící a navíc, v závislosti na dávce, působící i kurativně po dobu 2 - 3 dní. Jeho mechanizmem účinku je inhibice vylučování enzymů houby, které se podílejí na vzniku a rozvoji infekce rostlin, tím inhibuje a přerušuje infekční proces. Spolehlivě účinkuje i při teplotách již od 5 °C, kdy systemické fungicidy ze skupiny DMI selhávají.

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku vlijeme za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou a doplňte na stanovený objem. Aplikační kapalinu použijeme bezprostředně po přípravě. K aplikaci používáme dokonale čisté aplikační zařízení.

Rozsah povoleného použití - dávkování:
>
jádroviny (strupovitost) 7,5 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL AT (aplikace podle signalizace od 69 BBCH postřikem nebo rosením v intervalu 7 - 10 dní; max. 3x za vegetační sezónu)
> réva (plíseń šedá) 20 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 28 dní (aplikace podle signalizace od 75 BBCH postřikem nebo rosením; max. 1x za vegetační sezónu)
> jahodník (plíseń šedá) 25 ml / 20 l vody / 100 m2 / OL 7 dní (aplikace na počátku květu nebo uprostřed kvetení, nebo na konci kvetení postřikem nebo rosením; max. 1x za vegetační sezónu)

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
květen, červen

Antirezistentní strategie:
K zabránění vzniku rezistence aplikujeme tento přípravek preventivně a ne stále po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku.

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchových vod.

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Nebezpečné složky - EUH208 obsahuje:
1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Varování:
H411
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle.
P501 Odstraňte obsah / obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Návody a soubory ke stažení

1250129_Příbalový leták (AgroBio) Scala.pdf

Scala 250ml - proti plísni šedé na révě, jahodníku a strupovitosti jádrovinProdukt patří do těchto kategorií

Máte dotaz? Zeptejte se nás.Vyplňte prosím níže uvedený formulář, děkujeme.

*
*
*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti PRONACHEM spol. s r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.


Přihlašte se k odběru novinek

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

Přejít na výdejní a předávací místa