search

RataStop 10x15g - fluorescenční pastovitá deratizační nástraha do prostředí s nízkou teplotou

RataStop 10x15g - fluorescenční pastovitá deratizační nástraha do prostředí s nízkou teplotou
-33%
RataStop 10x15g - fluorescenční pastovitá deratizační nástraha do prostředí s nízkou teplotou

RataStop 10x15g - fluorescenční pastovitá deratizační nástraha do prostředí s nízkou teplotou

za 36Kč s DPH

Skladem

Popis produktu

RataStop je deratizační požerová nástraha ve formě načervenalé měkké pasty s vůní po ovoci pro hubení škodlivých hlodavců jako je potkan, myš domácí a krysa ve vnitřních a venkovních prostorách kolem budov. RataStop se vyznačuje inovativními a patentovanými vlastnostmi přesně technologií FLUO-NP® a složením PASTA PLUS®. Technologie FLUO-NP® s fluorescenčním pigmentem dělá nástrahu snadno identifikovatelnou a to i za špatných světelných podmínek. Po požití návnady je trus hlodavců díky fluorescenční formulaci jasně viditelný pod ultrafialovým světlem, což poskytuje možnost sledovat aktivitu hlodavců. Samotné složení nástrahy PASTA PLUS® kombinuje vyváženou směs složek potravinového původu, obzvláště chutnou a hlodavci žádanou. RataStop obsahuje hořké činidlo, které působí jako chuťový odpuzovač pro člověka a je dodáván v praktickém opakovaně uzaviratelném obalu s tzv. zipem zabraňujícím vysychání návnady.

Charakteristika:

Rodenticid - balení obsahuje 10 pastovitých sáčků á15 g k okamžitému použití bez nutnosti otevření

Účinné látky:
0.0029% difenacoum (29 mg v 1 kg přípravku)
t.j.3-[3-(4´bifenyl-4yl-)-1,2,3,4 tetrahyro-1-naftyl]-4-hydroxychromen-2(2H)-on
denatonium benzoate (hořká chuťová složka zmírňující riziko nežádoucího požití)
nástrahový materiál (mléčná moučka, cukr, tuky obohacené bílkovinami aj.)

Působení přípravku:
Difenacoum patří mezi antikoagulační jedy. Při požití snižuje srážlivost krve a zvyšuje prostupnost krevních cest a zasažený organismus hyne vnitřním vykrvácením. Na hlodavce působí smrtelně již při jednorázovém požití, ale má i kumulativní účinky tzn. i nepatrná požitá množství se v organismu sčítají. RataStop je hlodavci velmi dobře přijíman. K úhynu, který nastává mezi 4 - 10 dnem po přijetí smrtelné (letální) dávky dochází u potkana po konzumaci asi 9 g přípravku, u myši s nižší hmotností cca 0,4 g. Nástraha nevyvolává obranný reflex.

Použití:
Nástrahu v uvedeném množství umístíme do jedových staniček, jenž mohou být mimo originálních staniček také různé "krabičky": kartónové, plastové, kovové či dřevěné, s průchodem o průměru cca 2 cm pro myši a 7 cm pro potkany. Tyto staničky umístíme v bezprostřední blízkosti míst, kde byla zaznamenána aktivita hlodavců např. stezky, hnízdiště, výkrmny, díry, nory apod. Staničky neumísťujeme v blízkosti drenážních systémů, kde mohou přijít do styku s vodou. Účinější a hospodárnější je vkládat po asanované ploše větší počet jedových staniček než naopak. Nástrahy doplňujeme vždy za 8 - 10 dní, a to tak dlouho, dokud trvá jejich odběr. Při vysokém zamoření se doporučuje umístit nástrahy v rozestupech 5 metrů u potkanů a 2 metry u myší. Při použití tohoto přípravku by mělo dojit k vyhubení hlodavců do cca 35 dnů.

Dávkování:
>
potkani 100 g (tj. 5 - 7 sáčků) / 1 deratizační stanička / na každých 10 m při nízkém zamoření, případně každých 5 m při vysokém zamoření
> myši domácí 50 g (tj. 2 - 3 sáčky) / 1 deratizační stanička / na každých 5 m při nízkém zamoření, případně každé 2 m při vysokém zamoření

Vhodné použití:
Přípravek je vhodný pro čisté suché prostředí.
Přípravek je vhodný pro prostředí s nízkou teplotou.
Přípravek je vhodný pro použití v místech vyznačující se silnou potravinovou konkurencí.
Přípravek je vhodný zejména v místech kde žijí hospodářská a domácí zvířata poněvadž je méně toxický pro necílové druhy živočichů.

Aplikační poznámky:
Při zacházení s nástrahou jsou nutné rukavice, i vzhledem na pachové stopy, které by mohly hlodavce odrazovat.
Pro deratizaci je dobré využít výhod zimního období, kdy nutriční požadavky hlodavců jsou vyšší (pro udržení jejich tělesné teploty), a proto se stahují k obydlím za potravou.
Je třeba zabránit dětem, ptákům a necílovým organismům (především psům, kočkám, prasatům a drůbeži) v přístupu k nástraze, čehož lze docílit použítím deratizačních staniček.

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:

celoročně

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
RataStop se nesmí používat ve volné přírodě.

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Varování:
H373
Může způsobit poškození orgánů - krev - při prodloužené nebo opakované expozici.
P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P308 + P313 Při expozici nebo podezření na ni:
>
vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření
P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah / obal předáním dodavateli s licencí na zneškodňování nebezpečných odpadů nebo na sběrném místě s vyjímkou prázdných čistých obalů, které se mohou likvidovat jako odpad, který není nebezpečný.

RataStop 10x15g - fluorescenční pastovitá deratizační nástraha do prostředí s nízkou teplotouProdukt patří do těchto kategorií

Máte dotaz? Zeptejte se nás.Vyplňte prosím níže uvedený formulář, děkujeme.

*
*
*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti PRONACHEM spol. s r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.


Přihlašte se k odběru novinek

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

Přejít na výdejní a předávací místa