search

Ratimor měkká nástraha 150g - pastovitá deratizační nástraha do prostředí s nízkou teplotou

Ratimor měkká nástraha 150g - pastovitá deratizační nástraha do prostředí s nízkou teplotou
Hobby přípravek
-16%
Ratimor měkká nástraha 150g - pastovitá deratizační nástraha do prostředí s nízkou teplotou

Ratimor měkká nástraha 150g - pastovitá deratizační nástraha do prostředí s nízkou teplotou

za 72Kč s DPH

Skladem

Popis produktu

Balení pro neprofesionální použití.

Přípravek určen pro neprofesionální uživatele, k nákupu není třeba předložit (zaslat) Osvědčení o odborné způsobilosti.

RATIMOR měkká návnada je rodenticid ve formě měkké návnady s aktivní látkou brodifacoum určený k hubení potkanů, krys, myší a jiných drobných hlodavců. Díky dodaným olejům a tukům zůstává RATIMOR měkká návnada dlouhodobě šťavnatá a je účinná i tam, kde mají hlodavci dostatek jiné přirozené potravy. Návnada obsahuje Bitrex, jenž je hořké ochucovadlo pro necílové druhy tzn. chuťový odpuzovač pro psi, kočky, a jiné domácí mazlíčky.

Charakteristika:

Rodenticid

Účinné látky:
antikoagulant brodifacoum 0,0029% (29 mg v 1 kg přípravku)
t.j.3-[3-(4´bromibifenyl-4yl-)-1,2,3,4 tetrahyro-1-naftyl]-4-hydroxychromen-2(2H)-on
BITREX hořké činidlo působící jako chuťový odpuzovač pro člověka, psi, kočky, a jiné domácí mazlíčky

Působení přípravku:
Brodifacoum patří mezi antikoagulační jedy, jenž hubí i rezistentní jedince. Po požití snižuje srážlivost krve a zvyšuje prostupnost krevních cest a zasažený organismus hyne vnitřním vykrvácením. Na hlodavce působí smrtelně již při jednorázovém požití, má však i kumulativní účinky tzn. i nepatrná požitá množství se v organismu sčítají. K úhynu, který nastává mezi 4 - 10 dnem po přijetí smrtelné (letální) dávky dochází u potkana po konzumaci asi 2,3 g přípravku, u myši s nižší hmotností cca 0,3 g. Nástraha nevyvolává obranný reflex.

Použití:
Nástrahu v uvedeném množství umístíme do jedových staniček, jenž mohou být mimo originálních staniček také různé "krabičky": kartónové, plastové, kovové či dřevěné, s průchodem o průměru cca 2 cm pro myši a cca 7 cm pro potkany. Tyto staničky umístíme v bezprostřední blízkosti míst, kde byla zaznamenána aktivita hlodavců např. stezky, hnízdiště, výkrmny, díry, nory apod. Staničky neumísťujeme v blízkosti drenážních systémů, kde mohou přijít do styku s vodou. Účinější a hospodárnější je vkládat po asanované ploše větší počet jedových staniček než naopak. Nástrahy doplňujeme vždy za 8 - 10 dní, a to tak dlouho, dokud trvá jejich odběr. Při vysokém zamoření se doporučuje umístit nástrahy v rozestupech 5 metrů. Při použití tohoto přípravku by mělo dojit k vyhubení hlodavců do cca 35 dnů.

Dávkování:
>
myš domácí 1 - 2 sáčky / 1 deratizační stanička / na každých 5 m při nízkém zamoření, případně každé 2 m při vysokém zamoření
> potkani a krysy 1 - 6 sáčků / 1 deratizační stanička / na každých 10 m při nízkém zamoření, případně každých 5 m při vysokém zamoření

Vhodné použití:
RATIMOR měkká návnada je vhodný jak pro čisté suché prostředí tak i do vlhkého prostředí.
RATIMOR parafínové bloky je vhodný do míst s vyskytem potkana, krys, myší a jiných drobných hlodavců.
RATIMOR měkká návnada je vhodný pro prostředí s nízkou teplotou.

Aplikační poznámky:
Je třeba zabránit dětem, ptákům a necílovým organismům (především psům, kočkám, prasatům a drůbeži) v přístupu k nástraze.
Při zacházení s nástrahou jsou nutné rukavice (jsou součástí balení), i vzhledem na pachové stopy, které by mohly hlodavce odrazovat.
Pro deratizaci je dobré využít výhod zimního období, kdy nutriční požadavky hlodavců jsou vyšší (pro udržení jejich tělesné teploty), a proto se stahují k obydlím za potravou.

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
celoročně

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Ratimor měkká nástraha se nesmí používat ve volné přírodě.

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Varování:
H373
Může způsobit poškození krevní srážlivosti při prodloužené nebo opakované expozici.
P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.
P501 Odstraňte obsah předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Ratimor měkká nástraha 150g - pastovitá deratizační nástraha do prostředí s nízkou teplotouProdukt patří do těchto kategorií

Máte dotaz? Zeptejte se nás.Vyplňte prosím níže uvedený formulář, děkujeme.

*
*
*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti PRONACHEM spol. s r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.


Přihlašte se k odběru novinek

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

Přejít na výdejní a předávací místa