Infinito 50ml - proti plísni bramborové, okurkové a cibulové

Ušetříte 16%
Novinka
Infinito 50ml - proti plísni bramborové, okurkové a cibulové
EAN8590322002131
Kód produktu1251110
Dostupnost: skladem
Výrobce:Bayer CropScience
Cena pro Vás:109,00 Kč
Běžná cena:129 Kč
Cena pro Vás bez DPH:90,00 Kč
ks
zaslat dotaz k produktu Vytisknout
Soubory ke stažení:
Do 4 ks lze zaslat Českou Poštou
jako drobné zboží od 60,- Kč

Popis produktu Infinito 50ml - proti plísni bramborové, okurkové a cibulové

Balení pro neprofesionální použití.

Přípravek určen pro neprofesionální uživatele, k nákupu není třeba předložit (zaslat) číslo
Osvědčení o odborné způsobilosti.

Infinito® patří o skupiny výrobků řady Garden Protec francouzské firmy SBM Life Science. Přestavuje fungicidní postřikový přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně brambor, cibule kuchyňské a okurky skleníkové proti houbovým chorobám.

Charakteristika:

Systémový fungicid

Účinné látky:
fluopicolide 62,5 g/l
tj. 2,6-dichlor-N-[3-chlor-5-)trifluoromethyl)-2-pyridyl] methylbenzenamid
propamocarb-hydrochlorid 625 g/l
tj. propyl-[3-)dimethylamino)propyl]-karbamát-hydrochlorid

Působení přípravku:
Infinito® působí v několika fázích vývoje plísně, má preventivní a částečně i kurativní účinek (24 - 48 hodin po infekci), působí i systémově.

Příprava aplikační kapaliny:
Přípravek je třeba před upotřebením nejdříve řádně protřepat. Odměřená dávka přípravku se vlije do postřikovače předem částečně naplněného vodou, poté se voda doplní na stanovený objem a promíchá. Připravenou aplikační kapalinu je třeba bezodkladně spotřebovat.

Dávkování:
>
brambor (plíseň bramborová) 12 - 16 ml / 2 - 6 l vody / 100 m2 / OL 7 dní (max. 4x za vegetační sezónu s minimálním intervalem 7 - 10 dní mezi aplikacemi)

Aplikační poznámky:
Neaplikujeme na vlhkou nať.
Použití Infinita® zároveň snižuje napadení hlíz plísní bramborovou.
Aplikace by měla být prováděna preventivně na základě signalizace jako součást postřikového sledu proti plísni bramborové.
Při absenci signalizace se s ošetřováním začíná zpravidla při uzavírání řádků.
Déšť jednu hodinu po aplikaci nesnižuje účinnost přípravku za předpokladu, že postřik na nati zaschnul.
Přípravek nevykazuje odrůdovou citlivost a lze ho použít z hlediska odrůd bez omezení a pro jakýkoliv užitkový typ.

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009.

Dávkování:
>
okurka skleníková (plíseň okurková) 16 ml / 2 - 6 l vody / 100 m2 / OL 1 den (max. 3x za vegetační sezónu s minimálním intervalem 7 dní mezi aplikacemi)
> cibule semenné porosty (plíseň cibulová) 16 ml / 2 - 6 l vody / 100 m2 / OL 7 dní (max. 3x za vegetační sezónu s minimálním intervalem 7 dní mezi aplikacemi)

Aplikační poznámka:
Infinito® nelze použít k ošetření cibule pěstované na zelenou nať.

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
květen, červen, červenec, srpen, září

Antirezistentní strategie:
K zabránění vzniku rezistence aplikujte tento přípravek preventivně a ne stále po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku.

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, suchozemských obratlovců, včel, ostatních necílových členovců, necílových suchozemských rostlin, půdních makroorganismů a mikroorganismů.

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Nebezpečné složky:
fluopicolide, propamocarb-hydrochlorid

Varování:
H317
Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranný oděv.
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce:
>
vzhledejte lékařskou pomoc /ošetření
P501 Odstraňte obsah / obal odevzdáním na sběrném místě nebezpečných odpadů.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
SPo5 Před opětovným vstupem ošetřené skleníky důkladně vyvětrejte.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem / Nečištěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
OP II.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody.
  
 

Dotaz k produktu Infinito 50ml - proti plísni bramborové, okurkové a cibulové

Položky označené * jsou povinné
Vaše jméno
* Váš e-mail
* Vaše zpráva
Jak se jmenuje hlavní město ČR?
*
Pokračováním v prohlížení této stránky vyjadřujete souhlas se zpracováním souborů cookies a poskytnutím osobních údajů. Další informace