search

Cytrol Super SG 120g - insekticidní dýmovnice pro hubení obtížného hmyzu a skladištních škůdců

Cytrol Super SG 120g - insekticidní dýmovnice pro hubení obtížného hmyzu a skladištních škůdců
Profi přípravek
-14%
Cytrol Super SG 120g - insekticidní dýmovnice pro hubení obtížného hmyzu a skladištních škůdců

Cytrol Super SG 120g - insekticidní dýmovnice pro hubení obtížného hmyzu a skladištních škůdců

za 179Kč s DPH

Skladem

Popis produktu

Balení pro profesionální použití.

Podle novely zákona SRS 199/2012 sb. je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele, k nákupu je nutné předložit (zaslat) Osvědčení o odborné způsobilosti.

Cytrol Super SG je širokospektrý kombinovaný insekticid ve formě minigranulí produkujících dým po jejich zapálení pro hubení obtížného hmyzu a skladištních škůdců. Cytrol Super SG má velmi široké uplatnění k dezinfekci potravinářských provozů, restaurací, nemocnic, technických prostor (sklepy, garáže), prázdných transportních kontejnerů, železničních vagónů a dále v prostorách, kde běžná konvenční aplikace není možná jako jsou např. kravíny, prázdné stáje, sila, prázdné sklady apod.

Charakteristika:


insekticidní dýmovnice - biocid (balení obsahuje 1 dýmovnici)

Účinné látky:
cypermethrin 5,8 % (6,96 g na dýmovnici)
tj. (RS)-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl(1RS,3RS,1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethyl cyklopropankarboxylat
piperonylbutoxid 2 % (2,4 g v 1 dýmovnici)
tj. 2-(2-butoxyethoxy)ethyl(2-propyl-4,5-methyldioxy)ether

Působení přípravku:
Dýmovnice Cytrol Super SG je účinná proti všem druhům létajícího a lezoucího hmyzu včetně skladištních škůdců (mouchy, komáři, vosy, sršně, blechy, štěnice, mravenci, švábi, potemníci, pilousi, housenky zavíječů, moli aj.). Hubí všechna pohyblivá stadia hmyzu včetně larev, není účinná na vajíčka a kukly. Pyretochnická složka přípravku vyvíjí hustý (anorganický) dým, na jehož mikročásticích je velice jemně rozptýlen účinný insekticid (syntetický pyrethroid) s přídavkem synergizátoru, který zefektivňuje a urychluje účinek přípravku. Výsledkem je rychlý tzv. "knock-down" (ochromující) účinek na hmyzí škůdce. Pyrethroidní účinná látka působí na hmyz dráždivě a nutí i skrytě žijící jedince ke kontaktu s dýmem. Hmyz po kontaktu s dýmem hyne ve velmi krátké době, a to dotykově, požerově i fumigačně. Kouř nenese žádné kapičky, jedná se o čistý dým, který proniká do míst, jež by se dala těžko ošetřit běžným konvenčním postřikem. Dýmovnice Cytrol Super SG nezanechává reziduální depozit a kouř se rychle rozptýlí po vyvětrání ošetřených prostorů.

Použití:
Před dýmováním je nutné neprodyšně uzavřít asanovaný objekt (uzavřít okna, dveře, vypnout klimatizaci, větráky, ucpat díry, otvory apod.) Z ošetřovaných prostor se musí odstranit všechny nezabalené potraviny, krmiva, poživatiny, akvária, odvést domácí zvířata a zamezit přístupu nepoučeným osobám, zvláště pak dětem. Následně zvážíme kolik dýmovnic je třeba pro ošetření. Poté rozestavíme potřebné množství dýmovnic Cytrol Super SG rovnoměrně na nehořlavé (ohnivzdorné) podložky, které jsou odolné vůči vysokým teplotám, např. talíř na hliníkové fólii o velikosti 50 x 50 cm. Jakmile máme takto vše připravené protřepeme před zapálením dýmovnici Cytrol Super SG, aby se uvolnil její obsah. Poté odtrhneme kulatou papírovou nálepku na víčku. Uchopíme přiloženou prskavku a držíme ji za vyčnívající drátěný konec a opatrně vsuneme do otvoru dýmovnice tak, aby z plechovky vyčnívala pouze zašpičatělá část pyrotechnického povlaku s obnaženým drátem kolmo vzhůru. Následně zápalkou nebo zapalovačem zapálíme zúžený konec prskavky. Jakmile je zúžený konec zapálen a začne prskat, vsuneme prskavku urychleně co možná nejhlouběji do plechovky a zatlačíme směrem dolů. Vývin dýmu trvá cca 2 - 3 minuty. Dýmovnice Cytrol Super SG musí vždy celá vyhořet přičemž je určena pouze pro jedno použití. Balení obsahuje dvě prskavky pro případ, že by se snad jedna dobře nezapálila.
V případě použití několik dýmovnic Cytrol Super SG zapalujeme jako první ty nejvzdálenější od východu tak, abychom nepracovali v dýmu. Asanovaný prostor označíme a opustíme nejméně na 2 hodiny, nejlépe přes noc a poté jej důkladně vyvětráme. Pro dosažení nejlepších výsledků se právě doporučuje provádět fumigaci v pozdním odpoledni. Fumigaci se dále doporučuje opakovat po 14 dnech a opakovaně i tam, kde je prostředí více prašné.

Aplikační poznámky:
Asanovaný objekt musí být předem mechanicky vyčištěn a uklizen, přepravníky, elevátory a další manipulační zařízení se doporučuje před fumigací vystříkat přípravkem Cytrol Forte.
Při fumigaci musí být celý objekt včetně oken a dveří neprodyšně uzavřen a ošetřený prostor zřetelně označen!
Doporučuje se zkontrolovat, zda v asanovaném objektu nedošlo ke vznícení hořlavého materiálu, jehož odstranění z blízkosti dýmovnice mohlo být předem opomenuto, a tak zamezit případnému požáru.
Do zadýmovaného prostoru se doporučuje nevstupovat po dobu 24 hodin (zdůvodu zajištění maximálního účinku) a poté ošetřený prostor důkladně vyvětrat.

Dávkování:
>
létající hmyz (mouchy, komáři, vosy, sršně, housenky zavíječů, moli) 1 dýmovnice / 1000 m3
> lezoucí a skladištní škůdci (blechy, štěnice, mravenci, švábi, potemníci, pilousi) 1 dýmovnice / 250 - 500 m3

Možné použítí v těchto prostorách:
Prázdné prostory (sila), sklady, technické a potravinářské provozy, budovy, kontejnery, vagony, prázdné stáje apod.
Cytrol Super SG lze použít v potravinářských provozech na základě povolení ÚSKVBL ze dne 16/8/2011 pod čj. 64/2011.

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
celoročně

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Cytrol Super SG je vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

Upozornění:

Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Varování:
H410
Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P391 Uniklý produkt seberte.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah / obal předáním oprávněné osobě nebo na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Cytrol Super SG 120g - insekticidní dýmovnice pro hubení obtížného hmyzu a skladištních škůdcůProdukt patří do těchto kategorií

Máte dotaz? Zeptejte se nás.Vyplňte prosím níže uvedený formulář, děkujeme.

*
*
*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti PRONACHEM spol. s r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.


5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

Přejít na výdejní a předávací místa