search

Morsuvin 14kg - přípravek proti okusu a ohryzu zvěří v době vegetačního klidu

Morsuvin 14kg - přípravek proti okusu a ohryzu zvěří v době vegetačního klidu
Profi přípravek
-14%
Morsuvin 14kg - přípravek proti okusu a ohryzu zvěří v době vegetačního klidu

Morsuvin 14kg - přípravek proti okusu a ohryzu zvěří v době vegetačního klidu

za 1 185Kč s DPH

Skladem

Popis produktu

Balení pro profesionální použití.

Podle novely zákona SRS 199/2012 sb. je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele, k nákupu je nutné předložit (zaslat) Osvědčení o odborné způsobilosti.

MORSUVIN® je repelentní přípravek k ochraně lesních kultur proti okusu zvěří a poškození hlodavci v době vegetačního klidu. Obsahuje tři repelentní složky: chuťovou, pachovou a mechanickou. Okus zvěří je ovlivňován řadou vnějších vlivů, jako dostupností potravy, sněhovou pokrývkou, zazvěřením, zdravotním stavem zvěře apod.

Charakteristika:

Repelentní pasta

Účinné látky:
křemenný písek 26 %
surový tálový olej 10 %
destilační zbytky tuku 4 %

Působení přípravku:
MORSUVIN® je pastovitá směs charakteristického zápachu mísitelná s vodou, po zaschnutí však již vodou nerozpustná. Obsahuje směs repelentních chuťových a čichových látek přírodního původu s přísadou vytvářející na sazenicích hrubozrnou porézní ochrannou vrstvu, která způsobuje tzv. "zubovrz".

Vhodné použití pro:
letní okus: NE
zimní okus: ANO
ohryz a loupání kůry (prevence): NE
asanaci po poškození kmenů: NE
škody černou zvěří: ANO
škody hlodavci: ANO

Příprava přípravku k aplikaci:
Přípravek se ředí přidáním 5 % vody. Po otevření originálního balení je třeba směs důkladně rozmíchat. V případě zmrznutí přípravku při skladování v původním obalu lze přípravek použít normálním způsobem po jeho úplném a pomalém rozmrznutí při normální skladovací teplotě a následném důkladném rozmíchání.

Způsob aplikace:
Přípravek se aplikuje ručně nátěrem pomocí kartáče nebo rukavice. Zředěný MORSUVIN® nemá skapávat ze štětce. Jehličnany se ošetřují po úplném zdřevnatění výhonů, listnáče po zežloutnutí nebo opadu listů. Přípravek je možno použít i na vlhké sazenice a pracovat s ním při minimální teplotě od +2°C. Na mokré sazenice používáme hustší přípravek. Po ošetření musí alespoň částečně zaschnout, protože mráz a déšť čerstvý nátěr porušují. U listnáčů natíráme silnějším nátěrem nejen kmínek, ale i silnější větévky. U jehličnanů natíráme převážně poslední letorost menším množstvím řidšího přípravku, aby nedošlo ke slepování jehlic. Nátěr se provádí nejlépe dvojicí kartáčů na dlouhých rukojetích nebo širokými plochými štětci s prkénky k přidržování sazenic. Před aplikací nesmí být vystaven vyšší teplotě než je maximální teplota skladování což je 30 °C (zákaz přímého rychlého ohřevu zdroji tepla o vyšší teplotě).

Dávkování:
> lesní kultury sazenice, jehličnany sazenice, listnáče sazenice (ochrana proti zimnímu okusu zvěří) 4 - 5 kg / 1000 ks sazenic do 2 let stáří / OL 0 dní (nátěr při ředění v poměru 10 kg Morsuvinu : 0,5 l vody; max. 1x v roce)
> lesní kultury sazenice, jehličnany sazenice, listnáče sazenice (ochrana proti zimnímu okusu zvěří) 5 - 6 kg / 1000 ks sazenic starších 2 let / OL 0 dní (nátěr při ředění v poměru 10 kg Morsuvinu : 0,5 l vody; max. 1x v roce)

Aplikační poznámka:
Na spotřebu má vliv velikost ošetřovaných sazenic. Aplikace nelze provádět při teplotách nižších než +2 °C a na namrzlém povrchu dřevin. Po ošetření musí přípravek alespoň částečně zaschnout, aby nebyl splaven deštěm. Správně aplikovaný přípravek zajišťuje ochranu proti okusu zvěří 6 - 7 měsíců.

Poznámka k přepravě:
Výrobek není vzhledem k charakteru balení a své konzistence vhodný k běžné balíkové přepravě. Z obecných zkušeností se doporučuje osobní odběr!

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, vodních organismů, včel, necílových členovců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových suchozemských rostlin.

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Varování:
P501
Odstraňte obsah / obal předáním oprávněné osobě nebo vrácením dodavateli.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv.
EUH208 Obsahuje kalafunu. Může vyvolat alergickou reakci.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem.
OP II.st. Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod.

Morsuvin 14kg - přípravek proti okusu a ohryzu zvěří v době vegetačního kliduProdukt patří do těchto kategorií

Máte dotaz? Zeptejte se nás.Vyplňte prosím níže uvedený formulář, děkujeme.

*
*
*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti PRONACHEM spol. s r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.


Přihlašte se k odběru novinek

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

Přejít na výdejní a předávací místa