search

ATAK Odpuzovač divoké zvěře 500ml - k vytvoření pachových ohradníků proti divoké zvěři

ATAK Odpuzovač divoké zvěře 500ml - k vytvoření pachových ohradníků proti divoké zvěři
-24%
ATAK Odpuzovač divoké zvěře 500ml - k vytvoření pachových ohradníků proti divoké zvěři

ATAK Odpuzovač divoké zvěře 500ml - k vytvoření pachových ohradníků proti divoké zvěři

za 359Kč s DPH

Skladem

Popis produktu

ATAK Odpuzovač divoké zvěře je odpuzovač divoké zvěře jehož vůně je pro srnky, divočáky, zajíce velmi nepříjemná a zvěř tato vůně velmi odpuzuje. Potlačuje tak nechtěný okus, ohryz nebo jiné škody způsobené divokou zvěří. ATAK Odpuzovač divoké zvěře je určen pro použití v exteriéru k vytvoření pachových ohradníků, které vytvoří pachovou bariéru odrazující srnky, divočáky, zajíce od vstupu do zahrady, vinohradu, ovocných sadů, apod. ATAK Odpuzovač divoké zvěře je také vhodné použít při výsadbě nových stromů kdy tyto pachové ohradníky ochrání terén.

Charakteristika:

Biocidní repelent - sk.19

Účinné látky / složení:
geraniol 6,5 g/l
tj. (2E)-3,7-dimethylokta-2,6-dien-1-ol)
kyselina izovalerová 1-5 %

Působení přípravku:
ATAK Odpuzovač divoké zvěře pomáhá změnit chování zvířat - divoká zvěř (srnky, divočáci, zajíci aj.) se zdržuje v dostatečné vzdálenosti od míst, kde to není žádoucí např. oblasti v lesnictví a dřevařství, vinařství, ovocnictví, zahradnictví apod., eliminuje tedy případné poškození dřevin okusem, nebo ohryzem způsobené divokou zvěří. Pro divokou zvěř, ale i pro člověka se vyznačuje nesnesitelným zápachem působícím přes čichové smysly.

Vhodné použití pro:
letní okus: ANO
zimní okus: ANO
ohryz a loupání kůry (prevence): NE
asanaci po poškození kmenů: NE
škody černou zvěří: ANO
škody hlodavci: ANO

Použití:
ATAK Odpuzovač divoké zvěře je určený k přímému použití. Aplikace se provádí tak, že namočíme houbičku (nebo hadřík) do přípravku, kterou následně upevníme ve výšce 50 - 100 cm na plotové sloupky, sloupky ve vinohradu nebo dřevěné laťky, které zapíchnete do země. K bezpečnému vymezení prostoru se doporučuje upevnit houbičky (nebo hadříky) ve vzdálenosti 3 až maximálně 6 metrů od sebe. Stačí, když si přípravkem vytvoříme pachový ohradník kolem oblasti, která má být chráněna. To znamená, že houbičky připevníme pouze k vnějším sloupkům ve vinohradu resp. ovocném sadu. Odpuzující účinek přípravku nastane ihned a přetrvává podle počasí až po dobu 3 týdnů. Po uplynutí této doby (případně kratší) aplikaci opakujeme.

Rozsah povoleného použití - dávkování:
>
vytvoření pachového ohradníku (divoká zvěř) 20 ml / 1 houbička (hadřík)
Balení 500 ml vystačí cca na 25 pachových ohradníků.

Aplikační poznámky:
ATAK Odpuzovač divoké zvěře neaplikujeme na živé rostliny.
Při aplikaci používejte ochranné rukavice.
Vzhledem k tomu, že vůně přípravku je velmi nepříjemná i pro lidi, doporučuje se přípravek nepoužívat v blízkosti oken, balkonů a před aplikací informovat sousedy.

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
celoročně

Upozornění:

Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Varování:
H315
Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
P305 + P351 + P338 Při zasažení očí:
>
několik minut opatrně vyplachujte vodou
> vyjměte kontaktní čočky jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno
> pokračujte ve vyplachování
P302 + P352 Při styku s kůží:
>
omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P501 Odstraňte obsah / obal podle národních předpisů o likvidaci odpadu.

ATAK Odpuzovač divoké zvěře 500ml - k vytvoření pachových ohradníků proti divoké zvěřiProdukt patří do těchto kategorií

Máte dotaz? Zeptejte se nás.Vyplňte prosím níže uvedený formulář, děkujeme.

*
*
*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti PRONACHEM spol. s r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.


Přihlašte se k odběru novinek

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

Přejít na výdejní a předávací místa