search

Mechožrout rozprašovač 500ml - likvidátor mechů a lišejníků

Mechožrout rozprašovač 500ml - likvidátor mechů a lišejníků
Hobby přípravek
-15%
Mechožrout rozprašovač 500ml - likvidátor mechů a lišejníků

Mechožrout rozprašovač 500ml - likvidátor mechů a lišejníků

za 135Kč s DPH

Skladem

Popis produktu

Balení pro neprofesionální použití.

Přípravek určen pro neprofesionální uživatele, k nákupu není třeba předložit (zaslat) Osvědčení o odborné způsobilosti.

Mechožrout rozprašovač je postřikový přípravek ve spreji k okamžitému použití určený pro likvidaci mechů, lišejníků a jiných organických úsad a nečistot především ze střech, skleníků, verand, podezdívek, chodníků, náhrobních desek apod. Zabraňuje také další tvorbě mechu a současně má i preventivní účinek.

Charakteristika:

Selektivní "herbicid" na bázi enzymu

Účinná látka:

5 % nebo více, avšak méně než 15 % kationtové povrchově aktivní látky

Přednosti balení RTU:
Praktický předem namíchaný opakovatelně použitelný "herbicid" tzn. bez nutnosti okamžitého spotřebování.
Jednoduché a bezpečné použití bez nutnosti ředění.
Inteligentní řešení pro "čistou" a jednoduchou manipulaci.
Praktické řešení pro použití především na menších plochách např. balkonech, terasách, náhrobcích, podezdívkách apod.
Rozprašovač je opatřený tzv. průzorem pro snadnější kontrolu zbývajícího množství aplikační kapaliny.

Použití:
Mechožrout aplikujeme pomocí rozprašovače nastavením trysky rozprašovače do otevřené polohy. Následně aplikujeme přípravek na požadovaná místa a to tak, aby mech a zelené vrstvy případně jiné organické úsady či nečistoty dostatečně nasákly přípravkem. Vlastní ošetření se provádí ze vzdálenosti asi cca 25 cm. Přípavek aplikujeme za suchého počasí, aby mohl působit co nejdéle. Ošetřovanou plochu nikdy neoplachujeme. Mechožrout způsobí odumření porostu mechu, který se dle stupně znečištění postupně po určité době odstraní působením větrů a deštů. Totéž platí v případě odstraňování jiných organických úsad a nečistot. Odumřelé mechy a jiné nečistoty není tudíž třeba mechanicky odstraňovat. Případná tenká vrsta přebytečného přípravku se pozvolna rozkládá.

Aplikační poznámky:
Přípravek nesní zasáhnout sousední kutury.
Povlak vzniklý postřikem by mohl poškodit choulostivé materiály nebo povrchy. Doporučuje se před aplikací raději pro jistotu nejdříve vyzkoušet jejich odolnost na malé ploše.
Mechožrout není určený pro aplikaci na travní a rostlinné povrchy!

Vhodné použití:
Na střechách.
Ve sklenících a foliovnících
V zimních zahradách a verandách.
Na podezdívkách, chodnících, náhrobních deskách apod.

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Přípravek je vysoce toxický pro vodní organismy.

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Nebezpečné složky:
Alkyl dimethyl benzyl ammonium chlorid

Varování:
H314
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle.
P301 + P330 + P331 + P310 Při požití:
>
vypláchněte ústa
> NEVYVOLÁVEJTE zvracení
> okamžitě volejte lékaře
P303 + P361 + P353 Při styku s kůží (vlasy):
>
veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte
> opláchněte kůži vodou / osprchujte
P305 + P351 + P338 + P310 Při zasažení očí:
>
několik minut opatrně vyplachujte vodou
> vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno
> pokračujte ve vyplachování
> okamžitě volejte lékaře

Mechožrout rozprašovač 500ml - likvidátor mechů a lišejníkůProdukt patří do těchto kategorií

Máte dotaz? Zeptejte se nás.Vyplňte prosím níže uvedený formulář, děkujeme.

*
*
*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti PRONACHEM spol. s r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.


Přihlašte se k odběru novinek

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

Přejít na výdejní a předávací místa