Folicur koncentrát 50ml - proti padlí, skvrnitosti listů a rzím na růžích a okrasných rostlinách

Ušetříte 16%
Novinka
Folicur koncentrát 50ml - proti padlí, skvrnitosti listů a rzím na růžích a okrasných rostlinách
EAN8590322002933
Kód produktu1251118
Dostupnost: skladem
Výrobce:Bayer CropScience
Cena pro Vás:125,00 Kč
Běžná cena:149 Kč
Cena pro Vás bez DPH:103,00 Kč
ks
zaslat dotaz k produktu Vytisknout
Soubory ke stažení:
Do 3 ks lze zaslat Českou Poštou
jako drobné zboží od 60,- Kč

Popis produktu Folicur koncentrát 50ml - proti padlí, skvrnitosti listů a rzím na růžích a okrasných rostlinách

Folicur® koncentrát je postřikový fungicidní přípravek ve formě suspo-emulze (SE) určený k ochraně růží proti padlí, černé skvrnitosti a rzi, okrasných rostlin proti padlí a rzím a zimostrázu (buxusu) proti skvrnitosti listů a cylindrokladiové skvrnitosti listů.

Charakteristika:

Systémový fungicid

Účinná látka:

tebuconazole 25 g/l
t.j. (RS)-1-p-chlorfenyl-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl) pentan-3-ol

Působení přípravku:
Účinná látka tebuconazole se vyznačuje preventivní a částečnou kurativní účinností proti širokému spektru původců houbových chorob a dlouhou dobou trvání účinku a to až 14 dní. Systém účinnosti spočívá v narušení biosyntézy ergosterolu houbových patogenů. Choroba je potlačena přímým působením účinné látky, která penetruje do listů.

Příprava aplikační kapaliny:
Přípravek v obalu je třeba nejprve homogenizovat protřepáním. Potom se odměřené množství přípravku vlije do nádrže postřikovače naplněné polovičním množstvím potřebné vody a poté se doplní zbývajícím množstvím vody a následně důkladně promíchá. Aplikační kapalinu spotřebujeme do jednoho dne od přípravy, přičemž připravujeme pouze nezbytné množství.

Dávkování:
>
růže (padlí růžové, černá skvrnitost růže, rez růžová) 4 - 6 ml / 1 l vody / OL 0 dní (od BBCH 10; při prvním výskytu; do počátku skanutí z povrchu listů; max. 4x za vegetační sezónu s intervalem 7 - 14 dní mezi aplikacemi)
> okrasné rostliny (padlí, rzi) 4 ml / 1 l vody / OL 0 dní (od BBCH 10; při prvním výskytu; do počátku skanutí z povrchu listů; max. 4x za vegetační sezónu s minimálním intervalem 7 - 14 dní mezi aplikacemi)
> zimostráz (skvrnitost listů, cylindrokladiová skvrnitost listů) 4 ml / 1 l vody / OL 0 dní (od BBCH 10; při prvním výskytu; do počátku skanutí z povrchu listů; max. 6x za vegetační sezónu s minimálním intervalem 7 - 14 dní mezi aplikacemi)

Upřesnění podmínek aplikace:
Růže
> výška rostlin 50 cm a méně 6 ml / 1 vody
> výška rostlin nad 50 cm 4 ml / 1 vody

Aplikační poznámky:
Ošetření se provádí preventivně nebo nejpozději při prvních příznacích choroby.
Postřik provádíme tak, aby nedocházelo ke stékaní (skanutí - na listech se tvoří kapky), přičemž je třeba ošetřit celou rostlinu včetně spodní strany listů.
Ošetření se neprovádí za slunečního svitu a za sucha (kořeny rostlin jsou suché).
Rostliny neošetřujeme v době plného květu.
Před aplikací ověříme citlivost na menším počtu rostlin nebo na menší ploše.

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
květen, červen, červenec, srpen

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Varování:
H410
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranný oděv.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
EUH208 Obsahuje směs isothiazolonů. Může vyvolat alergickou reakci.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem / Nečištěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.
OP II.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody.
SPo5 Před opětovným vstupem ošetřené skleníky důkladně vyvětrejte.
 
 

Dotaz k produktu Folicur koncentrát 50ml - proti padlí, skvrnitosti listů a rzím na růžích a okrasných rostlinách

Položky označené * jsou povinné
Vaše jméno
* Váš e-mail
* Vaše zpráva
Jak se jmenuje hlavní město ČR?
*
Pokračováním v prohlížení této stránky vyjadřujete souhlas se zpracováním souborů cookies a poskytnutím osobních údajů. Další informace