PROTECT GARDEN Keeper zahrada 50ml - neselektivní listový i půdní herbicid proti plevelům

Ušetříte 17%
Novinka
PROTECT GARDEN Keeper zahrada 50ml - neselektivní listový i půdní herbicid proti plevelům
EAN8590322002940
Kód produktu1261041
Dostupnost: skladem
Výrobce:SBM Life Science
Cena pro Vás:129,00 Kč
Běžná cena:155 Kč
Cena pro Vás bez DPH:107,00 Kč
ks
zaslat dotaz k produktu Vytisknout
Soubory ke stažení:
Do 4 ks lze zaslat Českou Poštou
jako drobné zboží od 60,- Kč

Popis produktu PROTECT GARDEN Keeper zahrada 50ml - neselektivní listový i půdní herbicid proti plevelům

Balení pro neprofesionální použití.

Přípravek určen pro neprofesionální uživatele, k nákupu není třeba předložit (zaslat) číslo
Osvědčení o odborné způsobilosti.

Keeper® zahrada patří do skupiny výrobků řady Protect Garden francouzské firmy SBM Life Science. Představuje neselektivní listový a půdní herbicid, ve formě suspenzního koncentrátu (SC) pro ředění vodou určený k ničení plevelů na nezemědělských plochách. Keeper® zahrada obsahuje 2 účinné látky. Kombinace právě dvou účinných látek přípravku hubí běžné plevele a zároveň vytváří v povrchové vrstvě půdy herbicidní bariéru proti vzklíčení semen po dobu až 3 měsíců.

Charakteristika:

Totální herbicid

Účinné látky:
diflufenican (ISO) 40 g/l
tj. 2',4'-difluor-2-[(3-(trifluormethyl)fenoxy]nikotinanilid
glyphosate (ISO) 250 g/l
tj. N-(fosfonomethyl)glycin

Působení přípravku:
Keeper® zahrada obsahuje dvě účinné látky a to diflufenican a glyphosate. Účinná látka diflufenican, patří do chemické skupiny pyridinecarboxamides, která se používá jako selektivní kontaktní herbicid s reziduálním účinkem k hubení jednoletých dvouděložných plevelů. Diflufenican je inhibitor fotosyntézy. Blokuje tvorbu chlorofylu a vyvolává typické symptomy vybělení, což u citlivých plevelů vede k odumírání během několika málo týdnů. Diflufenican vytváří na povrchu půdy herbicidní film, ve kterém přicházejí klíčící rostliny do kontaktu s účinnou látkou. Je přijímán především hypokotylem a děložními listy. Sekundárně je také přijímán kořeny i listy. Účinná látka glyphosate má systemický účinek. Rostliny ji přijímají pouze zelenými částmi, cévnímy svazky je pak rozváděna do celé rostliny včetně kořenového systému. Působením této účinné látky postupně dochází k vadnutí, žloutnutí až hnědnutí zasažených rostlin a k odumírání nadzemní i podzemní části. Viditelný efekt vadnutí plevele je patrný po 7 dnech od aplikace a k úplnému uhynutí dojde do 28 dnů. Keeper® zahrada tedy působí na již vzrostlé plevele včetně jejich kořenů a rovněž brání vzcházení plevelných semen. Zabezpečuje ochranu nezpevněných ploch, cestiček, teras, a dalších míst kolem záhonů okrasných keřů a stromů proti jednoletým a víceletým plevelům jako jsou trávy, pcháče, merlíky, heřmánky, kopřivy, jitrocele, řebříčky a další.

Příprava aplikační kapaliny:
Před upotřebením je nutné lahev s přípravkem důkladně protřepat. Nádrž postřikovače naplníme do poloviny vodou, potom do ní nalejeme potřebné množství přípravku a doplníme vodou na potřebný objem a následně důkladně promícháme. Připravujeme jen takové množství postřikové kapaliny, které se beze zbytku spotřebuje.

Dávkování:
>
nezpevněné plochy plochy - cesty, chodníky, kolem okrasných keřů a stromků (plevele) 4,5 ml / 500 ml vody / 10 m2 / OL 1 den (OL je dána počtem dnů mezi poslední aplikací a přístupem člověka nebo zvířat na ošetřený pozemek; postemergentně na vzešlé plevele ve fázi 6 - 8 listů - BBCH 16 - 18; max. 1x za vegetační sezónu)

Aplikační poznámky:
Neaplikujte kolem porostu hortensií a růží.
Při aplikaci nesmí být zasaženy kulturní rostliny včetně trávníku, pokud je nechceme likvidovat.
Při aplikaci kolem okrasných keřů a stromů je třeba vyhnout se zasažení jejich zelených částí i kmenů.
Aplikace by neměla být prováděna za deště nebo před deštěm, pršet by nemělo minimáně 6 hodin po aplikaci.
Přípravek nelze použít k ošetření nepropustných povrchů (beton, dlažba, asfalt apod.), kde by došlo ke stékání.

Následné a náhradní plodiny:

Ošetřené plochy se nemohou osívat plodinami po dobu 6 měsíců.
Před setím nebo sázením je třeba pozemek důkladně přerýt.

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
duben, květen, červen, červenec, srpen, září

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Varování:
H410
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranný oděv.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
EUH208 Obsahuje 1,2- benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem / Nečištěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 8 m vzhledem k povrchovým vodám.
 
 

Dotaz k produktu PROTECT GARDEN Keeper zahrada 50ml - neselektivní listový i půdní herbicid proti plevelům

Položky označené * jsou povinné
Vaše jméno
* Váš e-mail
* Vaše zpráva
Jak se jmenuje hlavní město ČR?
*
Pokračováním v prohlížení této stránky vyjadřujete souhlas se zpracováním souborů cookies a poskytnutím osobních údajů. Další informace