search

Lontrel 300 10ml - k hubení dvouděložných plevelů a pcháče osetu v jahodníku, cibuli a trávníku

Lontrel 300 10ml - k hubení dvouděložných plevelů a pcháče osetu v jahodníku, cibuli a trávníku
Hobby přípravek
-22%
Lontrel 300 10ml - k hubení dvouděložných plevelů a pcháče osetu v jahodníku, cibuli a trávníku

Lontrel 300 10ml - k hubení dvouděložných plevelů a pcháče osetu v jahodníku, cibuli a trávníku

za 105Kč s DPH

Skladem

Popis produktu

Balení pro neprofesionální použití.

Přípravek určen pro neprofesionální uživatele, k nákupu není třeba předložit (zaslat) Osvědčení o odborné způsobilosti.

Lontrel® 300 je selektivní postřikový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu k hubení odolných dvouděložných plevelů, zejména heřmánků, heřmánkovců, pcháče v jádrovinách a k hubení dvouděložných plevelů včetně sedmikrásek v okrasných trávnících.

Charakteristika:

Selektivní herbicid

Účinná látka:
klopyralid 300 g/l - ve formě olaminu (25,8%)
3,6-dichlorpyridin-2-karboxylová kyselina

Působení:
Přípravek Lontrel® 300 působí jako růstový herbicid, citlivé plevele krátce po postřiku zastavují růst. Později dochází k deformitám listů a lodyh plevelů (podvinutí) a k barevným změnám. Plevele hynou zpravidla v průběhu 10 - 21 dnů po aplikaci v závislosti na charakteru počasí.

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku se vlije do nádrže aplikátoru naplněné do poloviny vodou. Po promíchání se doplní vodou na požadovaný objem, případně se před doplněním přidají odměřená množství dalších přípravků a obsah nádrže se před doplněním opětovně promíchá. Při přípravě směsí se zakazuje mísit koncentráty a přípravky se do nádrže vpravují odděleně.

Dávkování:
>
jahodník (jednoleté dvouděložné plevele) 4 ml / 3 - 4 l vody / 100 m2 / OL AT (celoplošná aplikace po sklizni; max. 1x za vegetační sezónu)
> jahodník (pcháč oset) 7,5 ml / 10 l vody / OL AT (bodová aplikace před květem; max. 1x za vegetační sezónu)
> cibule semenné porosty (dvouděložné jednoleté i vytrvalé plevele) 4 ml / 3 - 4 l vody / 100 m2 / OL AT (od BBCH 12 do BBCH 18; max. 1x za vegetační sezónu)
> trávy semenné porosty (dvouděložné jednoleté i vytrvalé plevele) 4 ml / 3 - 4 l vody / 100 m2 / OL AT (od BBCH 14 do BBCH 30; max. 1x za vegetační sezónu)
> ovocné dřeviny podnože (dvouděložné jednoleté i vytrvalé plevele) 4 ml / 3 - 4 l vody / 100 m2 / OL AT (rozhoduje růstová fáze plevelů, je nutné zabránit kontaktu postřiku s listy ovocných dřevin; max. 1x za vegetační sezónu)
> cukrovka (dvouděložné jednoleté i vytrvalé plevele) 5 ml / 2 l vody / 100 m2 / OL AT (max. 3x za vegetační sezónu)
> cukrovka (pcháč oset) 3,5 ml / 2 l vody / 100 m2 / OL AT (max. 1x za vegetační sezónu)
> trávníky okrasné (dvouděložné jednoleté i vytrvalé plevele) 8 ml / 3 - 4 l vody / 100 m2 / OL 35 dní (OL platí pro zkrmování ošetřeného porostu na zeleno; od BBCH 14 tj. od 4 listů; max. 1x za vegetační sezónu)
> jádroviny (dvouděložné jednoleté i vytrvalé plevele) 4 ml / 3 - 4 l vody / 100 m2 / OL 28 dní (rozhoduje růstová fáze plevelů, je nutné zabránit kontaktu postřiku s listy ovocných dřevin; max. 1x za vegetační sezónu)

Aplikační poznámky:
Přípravek lze použít v tank-mix směsi s přípravkem Starane Forte. Přípravky ve směsi se použijí v souladu s návody na jejich použití. Použití nižších než registrovaných dávek je nutno konzultovat s držitelem registrace.

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září

Spektrum účinnosti - citlivé plevele:
pcháč oset, rmeny, plevele heřmánkovité, kopretina osenní, turan kanadský, lopuchy, podběl lékařský, chrpa modrák, výdrol slunečnice, pohanka svlačcovitá, regenerující vojtěška setá; ve fázi děložních listů až základu 1. páru pravých listů (BBCH 10-11) - tetlucha kozí pysk, mrkvous obecný, rdesna; rdesno ptačí je méně citlivé.

Odkaz na Internetový atlas plevelů Herba:
http://www.jvsystem.net/app19/Welcome.aspx?lng_user=1&

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů.
Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
Nebezpečný pro necílové rostliny.

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Varování:
EUH401
Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem / Nečištěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.
OP II.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.
SPe1 Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku klopyralid, vícekrát než jednou za dva roky na stejném pozemku.
SPe3 Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Lontrel 300 10ml - k hubení dvouděložných plevelů a pcháče osetu v jahodníku, cibuli a trávníkuProdukt patří do těchto kategorií

Máte dotaz? Zeptejte se nás.Vyplňte prosím níže uvedený formulář, děkujeme.

*
*
*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti PRONACHEM spol. s r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.


Přihlašte se k odběru novinek

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

Přejít na výdejní a předávací místa