PROTECT HOME Ascyp PBO 50ml - přípravek proti klíšťatům a dalšímu obtížnému hmyzu

Ušetříte 17%
Novinka
PROTECT HOME Ascyp PBO 50ml - přípravek proti klíšťatům a dalšímu obtížnému hmyzu
EAN3664715003755
Kód produktu1276018
Dostupnost: skladem
Výrobce:SBM Life Science
Cena pro Vás:115,00 Kč
Běžná cena:139 Kč
Cena pro Vás bez DPH:95,00 Kč
ks
zaslat dotaz k produktu Vytisknout
Soubory ke stažení:
Do 4 ks lze zaslat Českou Poštou
jako drobné zboží od 60,- Kč

Popis produktu PROTECT HOME Ascyp PBO 50ml - přípravek proti klíšťatům a dalšímu obtížnému hmyzu

Balení pro neprofesionální použití.

Přípravek určen pro neprofesionální uživatele, k nákupu není třeba předložit (zaslat) číslo
Osvědčení o odborné způsobilosti.

Ascyp PBO patří do skupiny výrobků řady Garden Home francouzské firmy SBM Life Science. Představuje insekticidní přípravek s kontaktním a požerovým účinkem ve formě vodní suspenze k ředění vodou před použitím určený pro neprofesionální použití k hubení létajícího hmyzu (mouchy, komáři) a lezoucího hmyzu (rus domácí, štěnice, mravenci, rybenky domácí ) i dalšího obtížného a škodlivého hmyzu pronikajícího z venkovního prostředí do místností v bytech, hospodářských prostorech, výrobních závodech, skladech, obchodech, kancelářích, objektech občanské vybavenosti, hotelích, apod. a k hubení klíšťat při plošné aplikaci.

Charakteristika:

Kontaktní biocid

Účinné látky:
cypermethrin 50 g/l
tj.(RS)-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl(1RS,3RS,1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethyl cyklopropankarboxylat
piperonyl butoxid 150 g/l
tj. 2-(2-butoxyethoxy)ethyl(2-propyl-4,5-methyldioxy)ether

Působení přípravku:
Ascyp PBO obsahuje dvě účinné látky. Účinnou látku cypermethrin, jenž je syntetický pyrethroid používaný především jako insekticid. U hmyzu účinkuje jako rychle působící neurotoxin. Druhou účinnou látkou je piperonyl butoxid jenž sám o sobě nemá pesticidní účinky. Je-li však přidán do insekticidních směsí, typicky do pyrethrinových, pyrethroidových nebo karbamátových insekticidů, jejich účinnost výrazně vzroste a tím se umožní dosažení vyšších nemetabolizovaných systémových koncentrací aktivního insekticidu v cílovém organismu po delší dobu.

Příprava aplikační kapaliny:
Před přípravou aplikační kapaliny je třeba důkladně protřepat obsah lahvičky. Následně odměřené množství přípravku vlijeme za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou a doplníme na stanovený objem. Aplikační kapalinu použijeme bezprostředně po přípravě.

Dávkování:
>
hubení pohyblivých stadií létajícího hmyzu (mouchy, komáři) 50 ml / 10 l vody / 200 m2
> hubení pohyblivých stadií lezoucího hmyzu (rus domácí, šváb obecný, cvrček domácí, štěnice domácí, mravenec, blecha, rybenka) 50 ml / 5 l vody / 100 m2
> klíšťata (plošné aplikace - altány, terasy, zastřešení pod stromy, stany, hospodářské prostory) 50 ml / 5 l vody / 100 m2

Upřesnění podmínek aplikace:
Hubení pohyblivých stadií létajícího hmyzu
Proti mouchám a komárům provádíme zpravidla celoplošné postřiky stěn a stropů a zvýšenou pozornost věnujeme místům, kde se shromažďují (komáři na stropech, mouchy na osluněných stěnách či na místech uskladnění odpadků pokud ovšem nejsou využívány jako krmivo apod.)

Hubení pohyblivých stadií lezoucího hmyzu
Provádíme celoplošný nebo pásový (bariérový) postřik. Při likvidaci švábovitého hmyzu provádíme pásový postřik kolem všech vstupů do místnosti, podél stěn, kolem výlevek a umyvadel, dřezů, van, ledniček, rozvodů vody a tepla. Proti štěnicím aplikujeme suspenzi do konstrukcí postelí, nábytku, za obrazy a všechny další místa, která mohou sloužit jako úkryty hmyzu. Proti blechám se celoplošně ošetřují podlahy (zejména dřevěné), koberce, pásy podél stěn a místa, kde se zdržují domácí zvířata.

Hubení klíšťat
Přípravek se aplikuje formou postřiku ručními tlakovými postřikovači. Je vhodnější použít hrubšího postřiku. Větší množství jíchy zajistí dokonalejší pokryvnost plochy insekticidem a tím i spolehlivější účinnost. Při postřiku se asanovaná plocha prochází dvakrát, ve směrech na sebe kolmých. Doba provedení zásahu duben až červen. Při dodržení výše uvedených podmínek se omezí výskyt klíšťat o 97 - 100% od doby asanace až do poloviny září téhož roku, kdy do aktivity vstupuje nová generace klíšťat.

Aplikační poznámky:
Asanovaný prostor lze opětovně využívat po vyschnutí povrchů.
Asanovaný prostor je nutné minimálně 1 hodinu nechat větrat.

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
celoročně

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Varování:
H410
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
P301 + P310 Při požití:
>
okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře
P501 Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad. Předat k likvidaci specializovaným organizacím, které mají oprávnění na skladování, nakládání, recyklaci či zneškodňování odpadů.
 
 

Dotaz k produktu PROTECT HOME Ascyp PBO 50ml - přípravek proti klíšťatům a dalšímu obtížnému hmyzu

Položky označené * jsou povinné
Vaše jméno
* Váš e-mail
* Vaše zpráva
Jak se jmenuje hlavní město ČR?
*
Pokračováním v prohlížení této stránky vyjadřujete souhlas se zpracováním souborů cookies a poskytnutím osobních údajů. Další informace