search

Zamýšlím objednat zboží pro „statní správu,“ tudíž vyžaduji formu úhrady převodem z účtu. Kdy mi bude zboží odesláno?

Pokud je kupujícím subjekt státní správy, je třeba, aby objednávka obsahovala určité náležitosti a to: platné IČ, DIČ (je-li subjekt plátcem DPH), název subjektu dle výpisu z obchodního rejstříku, interní číslo objednávky (pokud kupující objednávky eviduje, případně vyžaduje jeho uvedení v daňovém dokladu), dobu splatnosti daňového dokladu a samozřejmě jméno osoby oprávněné pro daný subjekt zboží objednávat. Pokud je vše dle zde uvedeného v pořádku, je objednávka odeslána bez čekání na platbu, avšak za předpokladu, že bylo předem vše vzájemně odsouhlaseno včetně délky splatnosti uvedené v daňovém dokladu. V tomto případě nás prosím předem kontaktujte telefonicky na čísle +420 777 727 835, případně prostřednictvím e-mailu objednavky@prohopo.cz.

Máte dotaz? Zeptejte se nás. Vyplňte prosím níže uvedený formulář, děkujeme.

*
*
*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti PRONACHEM spol. s r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.