search

Změna v objednávce nebo její storno (odstoupení od smlouvy)

Musím v případě, že chci něco v objednávce změnit, vytvořit objednávku novou?

NE, není třeba, avšak je otázkou, o jakou případnou změnu se jedná. Pokud se jedná o změnu množství apod., je nejlepší a nejrychlejší způsob, jak tuto změnu provést, kontaktovat nás, pokud možno telefonicky na čísle +420 777 727 835, pokud to možné není, tak prostřednictvím e-mailu objednavky@prohopo.cz. Pokud se jedná o zcela kompletní změnu, je lépe vytvořit objednávku novou a původní stornovat. Stornování objednávky je důležité, protože prodávající může zboží, které je předmětem právě stornované objednávky ihned uvolnit pro objednávku další, což si většina zákazníků neuvědomuje.

Musím objednávku s formou úhrady převodem na bankovní účet, která nebyla včas uhrazena, vytvořit znovu?

NE, avšak před provedením platby je vhodné, a to důrazně doporučujeme prověřit, zda objednávku lze realizovat. Pokud totiž kupující neuskuteční platbu v požadovaném termínu splatnosti objednávky, může dojít k situaci, kdy zboží již pro takovou objednávku není dostupné (bylo uvolněno pro jinou objednávku, anebo došlo ke změně cen), byť danou objednávku po termínu zaplatil. V takovém případě je prodávající oprávněn objednávku stornovat a došlou platbu vrátit zpět na účet, ze kterého byla platba provedena, není-li dohodnuto jinak.

Musím objednávku, kterou již nechci stornovat?

V případě uzavření smlouvy distančním způsobem (např. na e-shopu, po telefonu atd.) má kupující ze zákona právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí zboží. Toto je upraveno v § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V souladu s evropskou směrnicí o právech spotřebitelů může však odstoupit od smlouvy ještě před převzetím zboží. Možnost odstoupit od smlouvy je tedy možná i před doručením zboží. Jedná se o bod 40 preambule směrnice č. 2011/83/EU o právech spotřebitelů. Pokud odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující ještě před vyexpedováním zboží, nemá povinnost zaslané zboží přebírat. V opačném případě, kdy odstoupení zašle až po expedici, bude muset kupující zboží převzít a zaslat zpět prodejci na svoje náklady. Prodejce má dle ustanovení § 1832 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, povinnost vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od spotřebitele na základě smlouvy (objednávky) přijal. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že kupující je ze zákona povinen objednávku stornovat a tím odstoupit od smlouvy. Praxe je však taková, většina kupujících se hlásí o svá práva, své povinnosti již však neřeší. Pokud si tedy svobodně vytvořím objednávku a předám (odešlu) dál, je vhodné a seriózní v případě změny rozhodnutí objednávku řádně stornovat, přičemž důvod není třeba uvádět.

Přihlašte se k odběru novinek