search

Objednání zboží

Je možné objednat zboží telefonicky?

Bohužel, momentálně tento způsob objednání zboží možný není.

Zamýšlím objednat zboží na dobírku. Je možné za zásilku při doručení platit kartou?

ANO je, avšak možnost platby platební kartou při doručení je závislé na vybraném typu dopravce kupujícím a je třeba brát na zřetel, že i když platba kartou možná je, může dojít k situaci, kdy řidič doručující zásilku nemá funkční platební terminál (momentálně vybitý, poškozený či jej zapomněl na depu apod.) Bohužel toto ovšem nelze nijak z pozice prodávajícího ovlivnit, jediné, co lze, je to, že na to můžeme upozornit, což právě zde činíme.

Je možné poslat objednávku jiným způsobem než přes WEB (prostřednictvím e-shopu)?

ANO je, avšak za předpokladu, že tento způsob objednání zboží si předem vzájemně odsouhlasíme. Zpravidla se jedná o tzv. korporátní zákazníky, kteří musí při objednávání zboží použít jiný (interní) způsob provedení objednávky než přes WEB (prostřednictvím e-shopu). Vyžadované vzájemné odsouhlasení má bezpečnostní charakter, poněvadž je obecně známo, že zprávy mohou obsahovat přítomnost malwaru nebo viru, a tudíž pro nás neznámá zpráva znamená určité bezpečností riziko. Z tohoto důvodu může být taková zpráva automaticky smazána, aniž by s ní kdokoli pracoval. V tomto případě nás prosím předem kontaktujte telefonicky na čísle +420 777 727 835, případně prostřednictvím e-mailu objednavky@prohopo.cz.

Zamýšlím objednat zboží pro „statní správu,“ tudíž vyžaduji formu úhrady převodem z účtu. Kdy mi bude zboží odesláno?

Pokud je kupujícím subjekt státní správy, je třeba, aby objednávka obsahovala určité náležitosti a to: platné IČ, DIČ (je-li subjekt plátcem DPH), název subjektu dle výpisu z obchodního rejstříku, interní číslo objednávky (pokud kupující objednávky eviduje, případně vyžaduje jeho uvedení v daňovém dokladu), dobu splatnosti daňového dokladu a samozřejmě jméno osoby oprávněné pro daný subjekt zboží objednávat. Pokud je vše dle zde uvedeného v pořádku, je objednávka odeslána bez čekání na platbu, avšak za předpokladu, že bylo předem vše vzájemně odsouhlaseno včetně délky splatnosti uvedené v daňovém dokladu. V tomto případě nás prosím předem kontaktujte telefonicky na čísle +420 777 727 835, případně prostřednictvím e-mailu objednavky@prohopo.cz.

Zamýšlím objednat zboží pro firmu na IČO. Je možné zaslat zboží na fakturu, tj. bez čekání na platbu (bez platby předem)?

Bohužel NE, pokud je kupujícím firma, se kterou není vytvořen žádný dlouhodobý obchodní vztah, tj. neobjednává zboží pravidelně a vzájemně se neznáme, tak tento způsob úhrady není možný. Samozřejmě pokud jsou objednávky pravidelné, lze dohodnout standardní obchodní podmínky, a to na čísle
+420 777 727 793, pokud to možné není, tak prostřednictvím e-mailu prohopo@prohopo.cz.

Jsem zákazník ze země platící € a zamýšlím si objednat zboží na dobírku. V jaké měně budu za zásilku platit při doručení?

Objednáte-li si na dobírku v €, budete platit při doručení přímo přepravci rovněž v €.