search

Osvědčení o odborné způsobilosti

Co znamená, když je u výrobku uvedeno „Profi přípravek,“ případně „Balení pro profesionální použití?“

Takto označený výrobek nelze běžně volně prodat nebo zakoupit. Ke koupi je třeba být držitelem / držitelkou tzv. Osvědčení o odborné způsobilosti, které vydává po absolvování zkoušek Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) nebo Krajská hygienická stanice (KHS).

Rád(a) bych si objednal(a) přípravek u kterého je uvedeno, že je určen pouze pro profesionální uživatele a k nákupu je nutné předložit (zaslat) číslo Osvědčení o odborné způsobilosti, které ovšem nemám. Je nějaký způsob, jak tento výrobek objednat?

ANO, je. Je však nutné při objednávání zadat povinné údaje z osvědčení tzn. číslo Osvědčení o odborné způsobilosti, jméno držitele Osvědčení o odborné způsobilosti a přesné datum platnosti tohoto osvědčení (nemusí to být přímo kupující nemající toto osvědčení, nýbrž i tzv. garant je dostačující). „Tzv. garant je dostačující“ znamená, že pokud je možnost se dohodnout s někým, koho známe (rodinný příslušník, známý apod.), kdo držitelem / držitelkou osvědčení je, uvede kupující údaje dotyčné osoby. Následně již nic nebrání zboží objednat.

Jsem nakupující ze Slovenska a rád(a) bych si objednal(a) přípravek, u kterého je uvedeno, že je určen pouze pro profesionální uživatele a k nákupu je nutné předložit (zaslat) číslo Osvědčení o odborné způsobilosti, vztahuje se tato povinnost i na zahraniční zákazníky?

ANO, vztahuje. Tato povinnost platí v celé EU. Pokud jde o Slovensko, tak zde se konktétně jedná o Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v oblasti prípravkov na ochranu rastlín, které vydává po absolvování zkoušek Agroinštitút Nitra, štátny podnik nebo Regionálny Úrad verejného zdravotníctva (RUVZ).