search

Musím objednávku s formou úhrady převodem na bankovní účet, která nebyla včas uhrazena, vytvořit znovu?

NE, avšak před provedením platby je vhodné, a to důrazně doporučujeme prověřit, zda objednávku lze realizovat. Pokud totiž kupující neuskuteční platbu v požadovaném termínu splatnosti objednávky, může dojít k situaci, kdy zboží již pro takovou objednávku není dostupné (bylo uvolněno pro jinou objednávku, anebo došlo ke změně cen), byť danou objednávku po termínu zaplatil. V takovém případě je prodávající oprávněn objednávku stornovat a došlou platbu vrátit zpět na účet, ze kterého byla platba provedena, není-li dohodnuto jinak.

Máte dotaz? Zeptejte se nás. Vyplňte prosím níže uvedený formulář, děkujeme.

*
*
*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti PRONACHEM spol. s r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.


Přihlašte se k odběru novinek