search

Musím objednávku, kterou již nechci stornovat?

V případě uzavření smlouvy distančním způsobem (např. na e-shopu, po telefonu atd.) má kupující ze zákona právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí zboží. Toto je upraveno v § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V souladu s evropskou směrnicí o právech spotřebitelů může však odstoupit od smlouvy ještě před převzetím zboží. Možnost odstoupit od smlouvy je tedy možná i před doručením zboží. Jedná se o bod 40 preambule směrnice č. 2011/83/EU o právech spotřebitelů. Pokud odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující ještě před vyexpedováním zboží, nemá povinnost zaslané zboží přebírat. V opačném případě, kdy odstoupení zašle až po expedici, bude muset kupující zboží převzít a zaslat zpět prodejci na svoje náklady. Prodejce má dle ustanovení § 1832 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, povinnost vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od spotřebitele na základě smlouvy (objednávky) přijal. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že kupující je ze zákona povinen objednávku stornovat a tím odstoupit od smlouvy. Praxe je však taková, většina kupujících se hlásí o svá práva, své povinnosti již však neřeší. Pokud si tedy svobodně vytvořím objednávku a předám (odešlu) dál, je vhodné a seriózní v případě změny rozhodnutí objednávku řádně stornovat, přičemž důvod není třeba uvádět.

Máte dotaz? Zeptejte se nás. Vyplňte prosím níže uvedený formulář, děkujeme.

*
*
*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti PRONACHEM spol. s r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.


Přihlašte se k odběru novinek