search

Granulax Plus 400g - k chubení slimáků v zahradách

Granulax Plus 400g - k chubení slimáků v zahradách
Hobby přípravek
-21%
Granulax Plus 400g - k chubení slimáků v zahradách

Granulax Plus 400g - k chubení slimáků v zahradách

za 165Kč s DPH

Skladem

Popis produktu

Balení pro neprofesionální použití.

Přípravek určen pro neprofesionální uživatele, k nákupu není třeba předložit (zaslat) Osvědčení o odborné způsobilosti.

Granulax Plus je moluskocid ve formě modře zbarvené granulované návnady určený proti slimákům v zahradnických prostorách. Granulax Plus obsahuje hořkou látku denatonium benzoát (bitrex), která zabraňuje požití granulí ve větším množství.

Charakteristika:

Moluskocid

Účinné látky:
metaldehyd 27 g/kg (2,7 %)
BITREX hořké činidlo působící jako chuťový odpuzovač pro člověka a domácí zvířata

Působení přípravku:
Přípravek Granulax Plus je atraktivní pro slimáky, kteří jej přijímají jako potravu. Účinná látka metaldehyd na ně působí jako kontaktní a požerový jed, po jehož příjmu dojde k nadměrnému vytváření slizu a následně k úhynu. Přípravek Granulax Plus se vyznačuje odolností proti vlhkosti.

Použití a aplikace:
Přípravek Granulax Plus se aplikuje rovnoměrným rozhozem mezi rostlinami do záhonů, květináčů, skleníků apod.

Dávkování:
>
kapusta růžičková (slimáci) 70 g / 100 m2 / OL 1 den (aplikace rozhozem od 09 BBCH do 49 BBCH v intervalu 14 dní mezi aplikacemi; max. 3x za vegetační sezónu)
> květák (slimáci) 70 g / 100 m2 / OL 1 den (aplikace rozhozem od 09 BBCH do 49 BBCH v intervalu 14 dní mezi aplikacemi; max. 3x za vegetační sezónu)
> zelí hlávkové (slimáci) 70 g / 100 m2 / OL 1 den (aplikace rozhozem od 09 BBCH do 49 BBCH v intervalu 14 dní mezi aplikacemi; max. 3x za vegetační sezónu)
> salát hlávkový, řeřicha setá, rukola setá, hořčice červená (slimáci) 70 g / 100 m2 / OL 1 den (aplikace rozhozem od 09 BBCH do 49 BBCH v intervalu 14 dní mezi aplikacemi; max. 3x za vegetační sezónu)
> kapusta listy a výhonky, špenát, řepa salátová listy, štěrbák zahradní nebo-li endivie, šrucha zelná (slimáci) 70 g / 100 m2 / OL 1 den (aplikace rozhozem od 09 BBCH do 49 BBCH v intervalu 14 dní mezi aplikacemi; max. 3x za vegetační sezónu)
> jahodník (slimáci) 70 g / 100 m2 / OL 1 den (aplikace rozhozem od 03 BBCH do 89 BBCH v intervalu 14 dní mezi aplikacemi; max. 3x za vegetační sezónu)
> okrasné rostliny (slimáci) 70 g / 100 m2 / AT (aplikace rozhozem od 09 BBCH do 69 BBCH v intervalu 14 dní mezi aplikacemi; max. 3x za vegetační sezónu)
Balení 400 g je cca na 570 m2.

Aplikační poznámky:
Přípravek Granulax Plus se aplikuje při počátku výskytu slimáků při dodržení intervalu 14 dní mezi aplikacemi.
Přípravek Granulax Plus se nesmí aplikovat na rostliny zejména na zeleninu a jahody.
Zamezte přístupu domácích zvířat na místa, kde je přípravek Granulax Plus aplikován.
Vlhčí podmínky zlepšují účinnost, protože slimáci jsou aktivní, proto je doba vhodná pro aplikaci večer.
Granulax Plus je odolný proti vlhkosti a menší srážky ho neznehodnotí, nedoporučuje se však provádět aplikaci před očekávaným deštěm.

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
duben, květen, červen, červenec, srpen, září

Antirezistentní strategie:
K zabránění vzniku rezistence neaplikujeme tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu aldehydů po sobě bez přerušení ošetřením jiným moluskocidem s odlišným mechanismem účinku.

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Za účelem ochrany ptáků a volně žijících savců odstraňte rozsypaný přípravek.
Granulax Plus je nebezpečný pro domácí a hospodářská zvířata.

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Varování:
P101
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P501 Odstraňte obsah / obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem / Nečištěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.
OP II.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.
SPe6 Za účelem ochrany ptáků a volně žijících savců odstraňte rozsypaný přípravek.

Máte dotaz? Zeptejte se nás.Vyplňte prosím níže uvedený formulář, děkujeme.

*
*
*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti PRONACHEM spol. s r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.


Přihlašte se k odběru novinek

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu
5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

5 vlastních míst pro osobní odběr zboží z našeho e-shopu

Přejít na výdejní a předávací místa