Arcade 880 EC 100ml - k hubení ježatky kuří nohy a dvouděložných jednoletých plevelů v bramborách

Ušetříte 17%
Arcade 880 EC 100ml - k hubení ježatky kuří nohy a dvouděložných jednoletých plevelů v bramborách
EAN8594013428224
Kód produktu1260064
Dostupnost: skladem
Výrobce:AgroBio
Cena pro Vás:105,00 Kč
Běžná cena:127 Kč
Cena pro Vás bez DPH:87,00 Kč
ks
zaslat dotaz k produktu Vytisknout
Soubory ke stažení:

Popis produktu Arcade 880 EC 100ml - k hubení ježatky kuří nohy a dvouděložných jednoletých plevelů v bramborách

Balení pro neprofesionální použití.

Přípravek určen pro neprofesionální uživatele, k nákupu není třeba předložit (zaslat) číslo
Osvědčení o odborné způsobilosti.

Arcade® 880 EC je selektivní postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu k hubení plevelů v bramborách při preemergentní a časně postemergentní aplikaci.

Charakteristika:

Selektivní herbicid

Účinné látky:
prosulfokarb 800 g/l
tj. S-benzyl dipropyl(thiokarbamát)
metribuzin 80 g/l
tj. 4-amino-6-terc-butyl-3- methylthio-1,2,4-triazin- 5(4H)-on

Působení přípravku:
Účinná látka prosulfokarb je přijímána prostřednictvím meristematických pletiv klíčků a kořenů plevelů, kde v nejmladších částech brzdí prodlužování a dělení buněk. Hlavního účinku je dosahováno příjmem účinné látky přes hypokotyl plevelů. Účinná látka metribuzin je systemický neonikotinoid, který je přijímán prostřednictvím kořenů a také listů, je akropetálně transportován xylémem. Jeho působením dochází k blokaci elektronového transportu ve fotosystému II.

Příprava aplikační kapaliny:
Před použitím je třeba přípravek důkladně protřepat. Následně odměřené množství přípravku vlijeme do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou. Po důkladném promíchání doplníme vodou na požadovaný objem. Takto připravenou aplikační kapalinu spotřebujeme beze zbytku.

Dávkování:
>
brambor (ježatka kuří noha, plevele dvouděložné jednoleté) 40 - 50 ml / 2 - 4 l vody / 100 m2 / OL AT (preemergentně, těsně před vzejítím tzn. do BBCH 09, postemergentně, BBCH 09-11; max. 1x za vegetační sezónu)

Aplikační poznámka:
Dávka 50 ml / 4 l vody / 100 m2 se používá preemergentně v případě silného zaplevelení pozemků opletkou nebo merlíkem bílým.

Následné a náhradní plodiny:
Následné plodiny pěstované v následujícím roce na jaře jsou bez omezení, s výjimkou salátu a ředkviček / ředkví.

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
březen, duben

Spektrum účinnosti - citlivé plevele (preemergentní nebo postemergentní aplikace v dávce 40 ml / 2 l vody / 100 m2):

ježatka kuří noha, merlík bílý, opletka obecná, plevele heřmánkovité, kokoška pastuší tobolka, lilek černý, rdesno, červivec, svízel přítula, violky

Odkaz na Internetový atlas plevelů Herba:
http://www.jvsystem.net/app19/Welcome.aspx?lng_user=1&

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů.

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Nebezpečné složky:
Solventní nafta (ropná), lehká aromatická

Varování:
H410
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah / obal odevzdáním na sběrném místě nebezpečných odpadů.
EUH208 Obsahuje prosulfokarb (ISO).
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem / Nečištěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 8 m vzhledem k povrchové vodě.
SPe3 Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 30 m od okraje ošetřovaného pozemku.
 
 

Dotaz k produktu Arcade 880 EC 100ml - k hubení ježatky kuří nohy a dvouděložných jednoletých plevelů v bramborách

Položky označené * jsou povinné
Vaše jméno
* Váš e-mail
* Vaše zpráva
Jak se jmenuje hlavní město ČR?
*
Pokračováním v prohlížení této stránky vyjadřujete souhlas se zpracováním souborů cookies a poskytnutím osobních údajů. Další informace